warez
441.8K

62 dôvodov

sv. p. Pio - tradičná rím. kat. sv. omša slávnostná - diakon spieva evanjelium niektorí juhoamerickí kňazi keď bola v minulosti natláčaná nová liturg…
warez
Hoki kto si ty, aby ma vypočúval? Posudzuj si svoje pokrytectvo a nie moju vieru. Ty samozvaný sudca! Odpovedám tým, ktorí chcú počuť pravdu, nie farizejom, ktorí chytajú za slovíčka. Viem, že keď ti to vysvetlím, tak si to ani nevšimneš a budeš vŕtať ďalej.
Takže provokatér - dostaneš odpoveĎ akú dal Pán Ježiš: To cudzoložné pokolenie nedostane znamenie. Keby si čítal, čo napísal pán kardinál …More
Hoki kto si ty, aby ma vypočúval? Posudzuj si svoje pokrytectvo a nie moju vieru. Ty samozvaný sudca! Odpovedám tým, ktorí chcú počuť pravdu, nie farizejom, ktorí chytajú za slovíčka. Viem, že keď ti to vysvetlím, tak si to ani nevšimneš a budeš vŕtať ďalej.
Takže provokatér - dostaneš odpoveĎ akú dal Pán Ježiš: To cudzoložné pokolenie nedostane znamenie. Keby si čítal, čo napísal pán kardinál Ottaviani, už to vieš. Tak neotravuj.
warez
Hoki máš to v hlave trošku popletené. Medzi tradičnými katolíkmi slobodomurári nie sú. Načo by boli v marginalizovanej a ostrakizovanej okrajovej spoločnosti. Na ktorú každý útočí. Dokonca i Vatikán. Protestanti a pravoslávni sú bližšie pápežovi ako tradiční katolíci. Už to hovorí samé sa seba!!! Slodobomurári sú na výslní terajšieho vedenia Cirkvi na vysokých postoch. Len samotný Vatikán má …More
Hoki máš to v hlave trošku popletené. Medzi tradičnými katolíkmi slobodomurári nie sú. Načo by boli v marginalizovanej a ostrakizovanej okrajovej spoločnosti. Na ktorú každý útočí. Dokonca i Vatikán. Protestanti a pravoslávni sú bližšie pápežovi ako tradiční katolíci. Už to hovorí samé sa seba!!! Slodobomurári sú na výslní terajšieho vedenia Cirkvi na vysokých postoch. Len samotný Vatikán má podľa bývalého exoscistu Amorta 3 lóže.

Ja som si pravdu i Cirkvi tiež musel pracne dohľadať a pod nánosmi lží objaviť pravú náuku, ktorá sa dnes zastiera. K prameňu som ťa zaviedol. Ako somárika. Piť však nikoho nútiť nebudem.
A ospevovať a glorifikovať tu osoné preživanie - je nechutné vyťahovanie imnímností na svetlo. To nikdy poriadny katolík nerobil. Ale potrpeli si na to všelijaké turíčne protestantské sekty.
Ty nemáš úmysel dozvedieť sa pravdu. Ty si ako farizeji, ktorí Pánu Ježišovi hovorili vidíme. A tak im Pán Ježiš povedal, že Váš hriech zostáva. (Lebo keby si nevidel, nevedomosť ťa aspoň ospravedlní)

Iba pokrytecky zahlcujete debatu. Ale nemáš jediný relevantný dôkaz, že to, čo je tu uverejnené je mylné. Je mi ťa ľúto - nechcel by som zostávať sám s tvojím svedomím.

Nezaúdaj, že tebe sa nebudem zodpovedať. A svoje sebastredné moralizovanie si nechaj pre seba - veď cestu odsuzovania "súčastná Cirkev" 2. vat. koncilom zanechala. Tak sa drž svojho "vyznania" Inak si pokrytec.

PS: Pekne si to vystihol: "Súčasná Cirkev" tým iba potvrdzuješ, že predtým bola iná. Ja poznám iba tú jedinú rovnakú včera, dnes a až do konca sveta. Katolícku - Rímsku. Nie túto bláznivú, kde majú byť zastrešení všetci bludári bez rozdielu ako napísala bl. Katarína Emmerichová.
One more comment from warez
warez
Peter(skala) to či verím alebo neveríš, ž eexistujú nejakí novo alebo neokatolíci je irelevantné.
Skrátka hlásate iné veci, iné pravdy, popierate niektoré definované dogmy a reinterpretujete ich. Tak skráka ste.
Ja tiež neverím v neokatolíkov - iba ich praktiky vidím.
Peter(skala)
N0B0DY.SK pred 15 minútami
warez my veríme tak, že neexistujú žiadni neokatolíci, ako neexistuje ani nová Cirkev, lebo toto je tá pôvodná. Nie sme členmi včerajšej ani zajtrajšej Cirkvi, ale prítomnej dnešnej, a bezvýhradne prijímame všetko čo nám k vereniu predkladá. Neveríme tomu že znakom či kritériom katolíctva je jedine tridentský rítus, ale príslušnosť k jej odvekej štruktúre a oddanosť …More
N0B0DY.SK pred 15 minútami
warez my veríme tak, že neexistujú žiadni neokatolíci, ako neexistuje ani nová Cirkev, lebo toto je tá pôvodná. Nie sme členmi včerajšej ani zajtrajšej Cirkvi, ale prítomnej dnešnej, a bezvýhradne prijímame všetko čo nám k vereniu predkladá. Neveríme tomu že znakom či kritériom katolíctva je jedine tridentský rítus, ale príslušnosť k jej odvekej štruktúre a oddanosť jej vedeniu. V jej dome prebývame nielen navonok "telom", ale predovšetkým vnútorne "srdcom", spojení nadprirodzenou láskou ktorú svet nechápe. Máme Boží prísľub a dôverujeme, že túto Cirkev stojacu na skale pápežstva nikto nezdolá a že Petrova loď sa nikdy nepotopí. "Kde je Peter, tam je Cirkev." Blažený, kto sa na Kristovej neveste nepohorší.
😲
to si napisal sam od seba alebo niekde skopiroval?
warez
Hoki ja som sa plne stotožnil s názormi oveľa väčších autorít, ako som ja.
PS: toto je ďalší roblém, vás neokatolíkov - osobné skúsenosti a pocity vo viere. Viera je objektívna skutočnosť a subjektívne prežívanie môže byť aj klamlivé a nemusí byť vždy na osoh.
Mne však stačí to, čo som ti už 100x písal. To čo bolo dobré stáročia a prinášalo ovocie - nemôže byť zrazu zlé a chybné. (Benedikt 16.) …More
Hoki ja som sa plne stotožnil s názormi oveľa väčších autorít, ako som ja.

PS: toto je ďalší roblém, vás neokatolíkov - osobné skúsenosti a pocity vo viere. Viera je objektívna skutočnosť a subjektívne prežívanie môže byť aj klamlivé a nemusí byť vždy na osoh.
Mne však stačí to, čo som ti už 100x písal. To čo bolo dobré stáročia a prinášalo ovocie - nemôže byť zrazu zlé a chybné. (Benedikt 16.) Preto obviňovať niekoho, kto sa rozhodol účastniť pôvodnej liturgie z toho, že je mimo spoločenstva Cirkvi je ABSURDNÉ. :)))
warez
8 more comments from warez
warez
PS: ale aj tak sa mi mazať hnusí. Pravda sa nemusí obávať polemiky. Dúfam, že varovanie postačí.
warez
Hoki Každý web má právo moderovať si svoju stránku - je to normálne. Zaujímavé, že tu to robia hlavne tí, čo si modernisticky upravili katolicizmus. A bezhlavo adorujú všetky novodobé bláznovstvá, ktorými moderná hierarchia ochorela. Makarius si napíše, že bratstvo sv. Pia X. je v schizme a potom blokne polovicu užívateľov, ktorí by s ním možno nesúhlasili, alebo polemizovali. Tak sa bojí pravdy?…More
Hoki Každý web má právo moderovať si svoju stránku - je to normálne. Zaujímavé, že tu to robia hlavne tí, čo si modernisticky upravili katolicizmus. A bezhlavo adorujú všetky novodobé bláznovstvá, ktorými moderná hierarchia ochorela. Makarius si napíše, že bratstvo sv. Pia X. je v schizme a potom blokne polovicu užívateľov, ktorí by s ním možno nesúhlasili, alebo polemizovali. Tak sa bojí pravdy?! Ja som zatiaľ neblokol nikoho a blokovať nebudem. Aký rozdiel medzi ním, alebo aj inými (PeterMária) a podobne.
warez
Chlapci a dievčence. Hoci to nerobím, ako iní, že blokujú. Asi budem musieť aspoň mazať tie komentáre, ktoré nijako nesúvisia s danou témou.
Nikto tu nie je schopný popasovať sa s bodmi v texte, a diskusia sa poberá míľovými krokmi kdesi úplne inde. Zoberte to navedomie.
warez
sudca Hoki zase súdi... toho smajlíka si nevidel. Ja som nepísal, že ty nenávidíš, ale ako sa hovorí, trafená hus zagága...
warez
Hoki tú cestu si viete nájsť ako vidím, aj bez sprievodcu. Takže vás sklamem. Na tej ceste sa nestretneme. Ja šliapem po úzkom strmom chodníku. Aj tu ma zato nenávidíte :)))
warez
Hoki tak sa bav. Cesta do pekla je široká a veselá...
warez
Hoki ja nemám žiadne zataženo - kto má zatmenie sú tzv. moderní "takykatolíci"
:)))
warez
pokorny kto rozkladá Cirkev zvnútra a ničí jej vieru a prekrúca pravdy asi veľa lásky mať nebude, že? Ako miluje Cirkev ten, kto zničil jej liturgiu, a ženie ju do náručia moslimov, židov, a slobodomurárov?
pokorny
Ale nespasí sa, hoci je začlenený do Cirkvi, kto nezotrvá v láske, lebo zostáva síce v lone Cirkvi ,telom‘, ale nie ,srdcom‘.“
N0B0DY.SK pred 1 hodinou
837 „Do spoločenstva Cirkvi(771) sú naplno včlenení tí, čo majú Kristovho Ducha, a prijímajú celé jej zriadenie a všetky v nej ustanovené prostriedky spásy, a sú v jej viditeľnom organizme spojení s Kristom – ktorý ju spravuje prostredníctvom …More
Ale nespasí sa, hoci je začlenený do Cirkvi, kto nezotrvá v láske, lebo zostáva síce v lone Cirkvi ,telom‘, ale nie ,srdcom‘.“

N0B0DY.SK pred 1 hodinou

837 „Do spoločenstva Cirkvi(771) sú naplno včlenení tí, čo majú Kristovho Ducha, a prijímajú celé jej zriadenie a všetky v nej ustanovené prostriedky spásy, a sú v jej viditeľnom organizme spojení s Kristom – ktorý ju spravuje prostredníctvom rímskeho pápeža a biskupov(882) –, a to zväzkami vyznania viery, sviatostí a cirkevného vedenia a spoločenstva.(815) Ale nespasí sa, hoci je začlenený do Cirkvi, kto nezotrvá v láske, lebo zostáva síce v lone Cirkvi ,telom‘, ale nie ,srdcom‘.“
warez
N0B0DY.SK nebudem sa s tebou dohadovať. Zlý duch vždy vyzraje nad smrteľníkom, ak si na neho sám.
Ja nehovorím, komu sa démoni zjavujú a komu nie. Mne našťastie nie. A držím sa, že Zjavenie Božie sa ukončilo smrťou posledného apoštola. To je dogma viery.
warez
N0B0DY.SK diabol nás má prečítaných viac, než my sami. Sv. Filipovi Nerimu sa zjavil v podobe Panny Márie. On ju opľul. Zrazu sa zjavil ako satan a spýtal sa. Ako si ma spoznal? Odpoveď bola jednoduchá. Takému hriešnikovi ako ja, by sa Pannna Mária nikdy nezjavila.
Dobrú noc.
One more comment from warez
warez
N0B0DY.SK nezabúdaj, že diabol je veľký klamár a iluzionista. Ja sa na seba nikdy nespolieham. Ale na potvrdenú katolícku náuku v starých katechizmoch a publikáciách.