Clicks284
Libor Halik

Až po 375 letech postavili sochu zachránci Brna, knězi Martinu Středoví

V sobotu v 11.30 bude slavnostně odhalena 15.8.2020.

www.biskupstvi.cz Před slavnostním odhalením bude v 10 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie slavena biskupem V. Cikrlem pontifikální bohoslužba. www.gotobrno.cz Po mši slavnostně požehaná sochu jezuitského kněze P. Martina Středy, který svými modlitbami provázel Brňany v bojích při ubránění města před švédskými vojsky v roce 1645. Vše bude živě přenášet Česká televize ČT 2. www.cirkev.cz Bohu žel brněnské katolické biskupství stále ještě neusilovalo o svatořečení kněze Martina Středy, divotvůrce, který zemřel v pověsti svatosti. Jeho přímluvy mi viditelně pomáhaly v boji proti umělým potratům - vraždám nemluvňátek v Brně r.2003-2013. Díky nim jsem tehdy vyhrál spor u Krajského soudu.
P. Martinu Středovi by se Brňané, zejména církevní osoby, měli veřejně omluvit, že neúcta a nevděčnost k němu trvala tak velmi dlouho.
Public domain