woj_tek shares this
1.1K
Odbiorca petycji:
Senat, Sejm i Prezydent RP, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Pacjenta

My, obywatele Rzeczpospolitej Polskiej żądamy WYCOFANIA USTAWY O OBOWIĄZKOWYM SZCZEPIENIU!

NIE JESTEŚMY NIEWOLNIKAMI – MAMY PRAWO DO PODEJMOWANIA WŁASNYCH DECYZJI

GŁOŚNO MÓWIMY
NIE !!!


Zarówno art. 38 i 39 Konstytucji jak i art. 68 obowiązują w każdej sytuacji. Artykuły …More
Odbiorca petycji:
Senat, Sejm i Prezydent RP, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Pacjenta

My, obywatele Rzeczpospolitej Polskiej żądamy WYCOFANIA USTAWY O OBOWIĄZKOWYM SZCZEPIENIU!

NIE JESTEŚMY NIEWOLNIKAMI – MAMY PRAWO DO PODEJMOWANIA WŁASNYCH DECYZJI

GŁOŚNO MÓWIMY
NIE !!!


Zarówno art. 38 i 39 Konstytucji jak i art. 68 obowiązują w każdej sytuacji. Artykuły te mówią wprost:

Art. 38: “Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.”
Art.39: ” nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez
wyrażenia dobrowolnie zgody.”
Art.68: 1. Każdy ma prawo do
ochrony zdrowia,
3.Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku .

Jeżeli więc Konstytucja stwierdza że każdy pacjent ma wolną wolę, to dlaczego urzędnik, może bez żadnych konsekwencji prawnych dla siebie, pozbawić człowieka woli w majestacie prawa przy wykorzystaniu autorytetu państwa?
A właściwie nie tylko może pozbawić możliwości decydowania o sobie, ale jednocześnie tenże urzędnik nie bierze żadnej odpowiedzialności za swoje decyzje.
Już w 1984 roku Światowa Organizacja Zdrowia przedstawiła Model Deklaracji Praw Pacjenta jako wytyczne do stosowania w poszczególnych państwach. W dokumencie tym określa się,że KAŻDY ma prawo do cyt:
“- poszanowania swojej osoby ludzkiej
- samo decydowania (do informacji o stanie zdrowia i PROPONOWANYCH PROCEDURACH LECZNICZYCH wraz z ryzykiem i przewidywaną korzyścią, do decydowania o zgodzie lub odmowie zgody na działania medyczne),
- poszanowania integralności fizycznej i psychicznej oraz poczucia bezpieczeństwa swojej osoby (do NIEDOKONYWANIA DZIAŁAŃ MEDYCZNYCH BEZ WYRAŻENIA ZGODY) chyba, że jest niezdolny do wyrażenia zgody, a natychmiastowa interwencja lekarza jest konieczna, niepoddawania się badaniom naukowym bez zgody i oceny komisji etycznej.”


Pragniemy przypomnieć, że w Polsce na podstawie obowiązującej Konstytucji i ustaw została opracowana już przed 20 laty KARTA PRAW PACJENTA, którą Minister Zdrowia i Opieki Społecznej przekazał do publicznej wiadomości.
Ustawa o Zakładach Opieki Zdrowotnej podaje, że cyt;“ pacjent ma prawo do wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowę – po uzyskaniu odpowiednich, wystarczających informacji.
Jak jednoznacznie wynika z przytoczonych i obowiązujących przepisów, podstawą działalności lekarza jest zgoda pacjenta na takie lub inne działanie medyczne. Mówi o tym jednoznacznie także Dziennik Ustaw z 1997 roku nr 28 pozycja 152 art 25 i dalsze, a w szczególności poniższe artykuły ;
Art. 33.
1. Badanie lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego
bez jego zgody jest dopuszczalne, jeżeli wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym.

PROTESTUJEMY przeciwko ustawie , która łamie podstawowe prawa człowieka i pacjenta, szczególnie w takim państwie , w którym nikt nie ponosi odpowiedzialności za powikłania, które mogą wystąpić po przymusowych szczepieniach.!!!

petycjeonline.com/…tawy_o_obowizkowym_szczepieniu
Posoborowe absurdy
Podpisałam petycję
Quas Primas
Ja też.
modernistae prohibere
i ja 😊