Clicks289

Historik F. Vnuk: “Nejestvuje nijaké medzinárodné právo na potraty!”

Päťdesiat-tisícový zástup v Bratislave prehovoril a prieskum verejnej mienky potvrdil, že väčšina nášho národa je za život Pred pár dňami, 22. septembra 2019, prebiehala v Bratislave úspešná manifest…More
Päťdesiat-tisícový zástup v Bratislave prehovoril a prieskum verejnej mienky potvrdil, že väčšina nášho národa je za život
Pred pár dňami, 22. septembra 2019, prebiehala v Bratislave úspešná manifestácia, v ktorej vyše 50 000 občanov Slovenska sa demoštratívne vyslovilo za ochranu ľudského života “od počatia až po prirodzenú smrť”.

Aj keď niektoré “mienkotvorné” médiá prepožičali svoje stránky na bagatelizovanie toho podujatia (napríklad, v Pravde Alena Krempaská: “Svojím obsahom je Pochod za život demonštráciou netolerancie”; alebo Pavol Hardoš v Sme: “Fašisti pochod nezneužili, majú spoločné ciele”) ostáva nezmeniteľnou a masou účastníkov potvrdenou skutočnosťou, že správne chápanie práva na život je pevne a nevykoreniteľne zakotvené v dušiach a povedomí prevažnej väčšiny slovenského ľudu.

Svedčí o tom aj nedávny prieskum verejnej mienky, podľa ktorého takmer dve tretiny Slovákov považujú právo na potrat – potom ako plodu začalo biť srdce – za nesprávne. Podľa prieskumu agentúry FOCUS, ktorý sa konal v dňoch 11.-17. septembra 2019, sa takéto právo považuje za nesprávne u 59,3 percenta opýtaných. (Opačný názor zastávalo 31,6 percenta opýtaných, a 9,6 percenta respondentov sa nevedelo rozhodnúť).

Konflikt stúpencov kultúry smrti s obráncami kultúry života prebieha v posledných desaťročiach stále intenzívnejšie nielen u nás, ale aj na globálnej scéne.

A ako to veľmi často býva, aj v toto prípade “synovia sveta” sú pri výbere svojich prostriedkov a metód vynaliezavejšie a priebojnejší než “synovia svetla”. Vedia využiť každú príležitosť, aby pretlačili a presadili svoje názory. Dosiahli dokonca, aby vlani, deň 28. september 2018 vyhlásený za “Medzinárodný deň bezpečných aborcí” (International Safe Abortion Day). Pri tejto príležitosti Komisia Spojených národov pre ľudské práva vydala prehlásenie, v ktorom žiada vlády všetkých členských štátov Organizácie spojených národov, aby “dekriminizovali potraty… pretože potrat je základným právom ženy, jej súkromia a jej fyzickej i mentálnej integrity, predpokladom pre uplatnenia jej práv a slobôd.”

Minister zdravotníctva Spojených štátov Alex M. Azar verejne a jednoznačne odsúdil aborčnú epidémiu, ktorá sa nebezpečne prijíma a šíri vo svete
V eufórii reportáží a komentárov, ktoré sa zaoberali bratislavským Pochodom za život, akosi unikla správa, že v tomto úsilí nie sme osamotení a že takmer súčasne s bratislavským pochodom prebiehala aj ďalšia podobná medzinárodná akcia za ochranu života od počatia až po prirodzenú smrť na pôde Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku. Na generálnom zhromaždení OSN vystúpil minister zdravotníctva Spojených štátov (U.S. Secretary for Health and Human Services) Alex M. Azar, aby “v mene 19 štátov, ktoré reprezentujú viac ako 1,3 miliardy obyvateľstva” verejne a jednoznačne odsúdil aborčnú epidémiu, ktorá sa nebezpečne prijíma a šíri vo svete.
Vyhlásenie týchto 19 štátov vyzýva aj ďalšie členské národy OSN, aby sa k nim pripojili a spoločne sa sústredili na vytvorenie lepších životných a zdravotných podmienok pre všetkých ľudí, ale predovšetkým pre zraniteľné osoby v krízových situáciách.

Nejestvuje nijaké medzinárodné právo pre potraty
Vyhlásenie odsudzuje agresívnu taktiku, ktorá pod rúškom humanitných a pseudovedeckých fráz a s odvolaním na autoritu Spojených národov, neoprávnene šíri kultúru smrti: “Nepodporujeme odvolávanie sa na také hmlisté a nejasné (“ambiguous”) výrazy a terminológiu ako je sexuálne a reproduktívne zdravie a pochybné “ľudské” práva v dokumentoch OSN, pretože ony iba podkopávajú kriticky dôležitú úlohu rodiny… Taká terminológia neberie dostatočne do úvahy kľúčovú úlohu rodiny vo veciach zdravia a výchovy, a nezohľadňuje zvrchované právo národov uplatňovať zdravotnícku politiku v kontexte svojich národných tradícií a potrieb… Nejestvuje nijaké medzinárodné právo pre potraty (“There is no international right to an abortion”) a takéto argumenty by sa nemali nikdy používať pri presadzovaní pro-aborčnej politiky a iných pro-aborčných opatrení”.

Autori vyhlásenia dôrazne pripomínajú, že “rodina je základnou buňkou spoločnosti a ako taká si vyžaduje všestrannú podporu a posilu.”
Podpisovatelia končia svoje vyhlásenie slovami: “Žiadame, aby Spojené národy a všetky ich organizácie a agentúry sústredili svoju činnosť na konkrétne úsilie, ktoré bude mať širokú podporu členských štátov. V tomto zmysle je imperatívne, aby sa ako rezolúcie Spojených národov označovali len také dokumenty, ktoré boli súhlasne prijaté všetkými členskými národmi.”

Vyhlásenie podpísali predstavitelia 19 štátov: štyria z Európy: Bielorusko, Maďarsko, Poľsko a Rusko; štyria z Ameriky: Brazília, Guatemala, Haiti a Spojené štáty; a jedenásť zo štátov Afriky a Stredného východu: Bahrain, Egypt, Irak, Jemen, Kongo, Lýbia, Mali, Nigéria, Saudská Arábia, Spojené emiráty a Sudan.

A tu je treba položiť otázku našim vládnym predstaviteľom: “Prečo sa nepričiníte, aby medzi týmito štátmi bolo aj Slovensko, ako sú tam naši vyšegradskí partneri Poľsko a Maďarsko?”
Záverom sa žiada poznamenať, deň po tomto vyhlásení, dňa 23. septembra 2019, oslovil valné zhromaždenie OSN americký prezident Donald Trump, ktorý vo svojom prejave sa tiež dotkol nezdravej potratovej politike mnohých krajín a odsúdil propagandu a vnucovanie, akými sa táto kultúra smrti presadzuje. Povedal: “Uvedomujeme si, že mnohé projekty Spojených národov sa pokúšajú presadiť peniazmi daňových poplatníkov fundované globálne právo potratov na želanie až do posledného dňa tehotenstva… Globálni byrokrati nemajú absolútne nijaké právo zasahovať do suverenity národov, ktoré chcú chrániť nevinné životy. Ako viacero štátov, ktorých predstavitelia tu dnes sedia, aj my v Amerike veríme, že každé dieťa, či už narodené alebo nenarodené, je posvätný dar od Boha.”

Päťdesiat-tisícový zástup v Bratislave prehovoril a prieskum verejnej mienky potvrdil, že väčšina nášho národa je za život. Toto je autentický hlas ľudu! Je teraz na politických predstaviteľoch, na poslancoch a členoch vlády, aby preložili tento jasný hlas do reči zákona.

František Vnuk
Písané pre časopis Kultúra

alianciazanedelu.sk/archiv/4349
ľubica likes this.