00:29
Psiemislavius
13K

Kobiety, monety i fiolety

Fragment kazania ks. Natanka.
masada
Prawda 🚬