Clicks2.1K

bEZ sLOGANU2 (163) Jezus wszechwiedzacym jasnowidzem?

leoofm
Ciut o wszechwiedzy Boga, choć przyjęta konwencja programu nie pozwala na systematyczny wykład o przymiotach Bożych.