Clicks72

Francis: Đảng phái là một "căn bệnh ung thư" của "thái độ tự giới thiệu"

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsJwwphtucfk