Clicks381
hr.news

Franjo ovako planira "dopustiti" homoseksualne blagoslove

Vatikanski dokument o homoseksualnim blagoslovima daje cjelovitu sliku Bergoglia, kako analizira argentinski Caminante-Wanderer.blogspot.com (24. ožujka):

"Njegov je princip: nikad ne potpisujte ništa što je protivno doktrini, već potičite promjene gestama i tiskarskim operacijama". Caminante to naziva "starom isusovačkom i peronističkom taktikom".

Objava vatikanskog homoseksualnog dokumenta bio je "savršeno isplanirani manevar" izveden uz Franjino "izričito odobrenje", objašnjava blog.

Za Caminate nije slučajno da su samo nekoliko dana kasnije, Gerard O'Connell i Elisabetta Piqué, dva međusobno vjenčana novinara, obavijestili svijet da je, prema "povjerljivim izvorima u Santa Marti", Franju jako uznemirio vlastiti dokument.

Caminante ne sumnja da je "povjerljivi izvor" bio sam Franjo jer je "Franjo osobni prijatelj bračnog para O'Connell-Piqué i već ih je koristio u drugim prigodama za svoje tiskarske operacije, uključujući vrijeme dok je bio nadbiskup u Buenos Airesu".

Iz toga Caminante zaključuje da Franjo želi "dopustiti" homoseksualno ponašanje i blagosloviti ga, no bez potpisivanja službene doktrinarne promjene. Franjo taj cilj postiže aluzijama i dvosmislenim govorima.

Caminante nastavlja kako Franjo nije utjelovljenje Drugog Vatikana koji "nije bacio kamen do sada". Dapače, "Franjo je Treći Vatikan".

Slika: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-SA, #newsIwcfkbgqmq