Clicks832

Zmeny budú Rapídne

Zmeny budú Rapídne - 16. júna 2021 - Slová Ježišove k nám

Zmeny budú Rapídne (náhle a rýchle). Veci budú Eskalovať v týchto posledných Dňoch. Moja Vôľa bude Učinená na Zemi tak ako je v Nebi. Nikto Ma Nedokáže Zastaviť. Ja Plne Riadim. Poznám Koniec od Začiatku. Som Alfa a Omega, Začiatok a Koniec, Prvý a Posledný, Ten Ktorý Je, Ktorý Bol a Ktorý Príde v Zasľúbenom Čase, s Veľkou Mocou a Veľkou Slávou.

Dôverujte Môjmu Plánu a Účelu, lebo Zmeny budú Rapídne v tomto Čase. Moje Slová sa Nevrátia ku Mne Naprázdno, ale Uskutočnia všetko čo Chcem, ako Chcem a Kedy Chcem a všetko pre Moju Slávu (Glóriu). Predpovedané sa bude stále viac Odvíjať v týchto posledných dňoch. Moje Prisľúbenia Nezlyhávajú. Som vždy Verný a Dôveryhodný. Nie Som Ohraničený Ani Obmedzený. Robím čo je Neočakávané, Nemožné, Neobyčajné, Nadprirodzené, Bezprecedentné, Mojou Cestou, lebo toho Som Schopný. Som Všemocný, Nekonečný a Všemohúci.

Tí, ktorí očami vidia budú Vidieť a ktorí ušami počujú budú Počuť a Rozumieť. Zmeny budú Rapídne a veci budú Teraz Eskalovať. Dobre si to Uvážte, buďte vždy Pripravení a Pohotoví. Naslúchajte, Poslúchajte a Nasledujte Moje Inštrukcie a Usmernenia a Neotáľajte. Načasovanie znamená všetko v týchto posledných Dňoch, pretože dni sú zlé a satan reve ako lev, hľadajúci koho môže zožrať. Duše mnohých sú v ohrození. Buďte vždy na Stráži a Obozretní. Nenechajte satana uchvátiť mimo Stráže. on vie, že jeho čas sa Teraz rýchlo kráti. Buďte Neochvejní, Nepohnuteľní a Pevní vo vašej Viere. Nasledujte Ma, Moju Cestu, keď Idem Pred vami, aby som kľukaté miesta spravil priamymi, drsné miesta hladkými a Otváral Dvere Podľa Môjho Plánu a Účelu pre tento Čas.

Moji Milovaní, všetky Veci Vypracujem Pre Dobro, pretože Ma Milujete a ste Povolaní Podľa Môjho Plánu a Účelu pre tento Čas. Nezlyhávam Ani Nesklamávam. Očakávajte Zmeny, budú Rapídne.

“Daniel odpovedal a riekol: Požehnané buď Meno Božie Naveky Vekov, Lebo Múdrosť a Moc sú Jeho. 21 A On Mení Časy a Doby; Zosadzuje kráľov a Dosadzuje kráľov; Dáva Múdrosť múdrym A Poznanie tým, ktorí majú Porozumenie. 22 Zjavuje Hlboké a Tajné Veci; Pozná čo je vo tme, A Svetlo Prebýva S Ním.” Daniel 2:20-22

youtube.com/watch?v=CKc1qW2ZRvY
Public domain