Clicks3.3K

bEZ sLOGANU2 Spowiedź bez grzechu ciężkiego

leoofm
Czy trzeba się spowiadać nawet wtedy, kiedy nie ma się ciężkich grzechów?