100 let utajuje Polsko zázrak PMarie na Visle u Varšavy z 15.8.1920

a lživě místo zázraku velebí maršálka diktátora Pilsudského, socialistu, Leninova kamaráda. Pilsudski z bitvy uprchl ke své milence na křest nemanželského dítěte. Ty generály, kteří bitvu vedli, …
monsko
Ukrajina, která se vymanila z rakousko-uherské nadvlády, byla ohrožována ruskou revolucí a v roce 1919 bolševici obsadili Kijev. Polsko se rozhodlo, že půjde slovanskému sousedu na pomoc, a maršál Piłsudski skutečně Kijev osvobodil. Ale rudoarmějci znovu zaútočili s velkou silou, rozprášili polskou armádu a bolševici se ocitli dokonce před branami Varšavy. 10. srpna překročili bolševici Vislu a …More
Ukrajina, která se vymanila z rakousko-uherské nadvlády, byla ohrožována ruskou revolucí a v roce 1919 bolševici obsadili Kijev. Polsko se rozhodlo, že půjde slovanskému sousedu na pomoc, a maršál Piłsudski skutečně Kijev osvobodil. Ale rudoarmějci znovu zaútočili s velkou silou, rozprášili polskou armádu a bolševici se ocitli dokonce před branami Varšavy. 10. srpna překročili bolševici Vislu a situace vypadala tragicky. Všichni diplomaté uprchli z Varšavy do Poznaně. Zůstal zde jen nuncius Ratti rozhodnutý setrval na místě, i kdyby město padlo do sovětských rukou. Francie pohotově vyslala jednoho ze svých nejlepších generálů, aby zorganizoval obranu. Generálmajor Maxime Weygand tak poznal vatikánského nuncia, který neochvějně vléval Polákům důvěru. Mons. Ratti vystupoval nyní ve Varšavě jako kardinál Mercier v Malines. Probouzel víru Poláků. Jednou v noci mu generál řekl: „Všechno je připraveno. Nezbývá, než se utéci k vašim modlitbám.“ Den nato 15. srpna při protiofenzivě Poláků byli bolševici od Varšavy odraženi a během několika dnů úplně poraženi. (Mons. Fontenelle, Pie XI, Spes, Paříž 1938). Nuncius sehrál roli „Defensor Civitatis“ (Ochránce města), vzýval nebe o pomoc a je možno se domnívat, že 15. srpna držela Nanebevzatá svůj ochranný plášť nad katolickým Polskem, osvobodila své území a bránila tak Evropu před sovětským ateismem. Tak jako za sv. Pia V. u Lepanta a Innocence XI. u Vídně konaly se velké děkovné bohoslužby. Bude si Pius XI. vědom, že dalšího úspěchu v Polsku bude dosaženo jen díky modlitbám? Přijetí a uskutečnění fatimského poselství je stejného charakteru. Církev má další svědectví o Boží pomoci jak ve Fatimě, tak ve Varšavě. Zdroj: www.lumendelumine.cz/index.php