Varovanie
32.1K
TerezaK
To, Že nás Pán varuje v posledních časech před falešnými proroky, znamená, že budou také praví. Jinak by jednoduše řekl, že na konci věků budou všichni proroci falešní. Někteří píší, že na konci budou všichni prorocifalešní, ale to je v rozporu s proroctvím Joelovým. To říká, Že na konci Bůh vylije svého Ducha a lidé budou mít vize, sny a proroctví (Joel 2:28-29). Otevřít se prorockým zjevením …More
To, Že nás Pán varuje v posledních časech před falešnými proroky, znamená, že budou také praví. Jinak by jednoduše řekl, že na konci věků budou všichni proroci falešní. Někteří píší, že na konci budou všichni prorocifalešní, ale to je v rozporu s proroctvím Joelovým. To říká, Že na konci Bůh vylije svého Ducha a lidé budou mít vize, sny a proroctví (Joel 2:28-29). Otevřít se prorockým zjevením jako jsou sny, vize a proroctví je sice nebezpečné, ale ještě nebezpečnější je nebýt pro ně otevřený. Zjevení nám nejsou dána pro zábavu, ale protože jsou v naší době potřebná. Ježíš řekl: Amen, amen, říkám vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vstupuje jinudy, ten je zloděj a lupič, ale kdo vchází dveřmi, je pastýř ovci. Tomu vrátný otvírá a ovce slyší jeho hlas; on pak své ovce volá jménem a vyvádí je. A když své ovce vypustí, jde před nimi a ovce jdou za ním, neboť znají jeho hlas. Cizího následovat nebudou, ale utečou od něho, neboť neznají hlas cizích.' (Jan 10:1-5). Pánovy ovce znají Jeho hlas. Nejsou podvedeny cizími, protože Jeho hlas znají tak dobře, že jej dokáží rozlišit od jiných. Proroctví je jedním ze způsobů, jak Bůh dříve ke svému lidu mluvil. docplayer.cz/…330121-Povolani-do-posledni-bitvy-rick-joyner.html