Clicks1.2K

Video: Na Slovensku sa bijeme, že sme katolíci, že sme boli katolíci, a teraz sme čo? Kto rozhoduje o týchto pravidlách má vieru?

Prosím Vás, nezverejňujte tu meno kňaza z videa ani farnosť.
Video: Na Slovensku sa bijeme, že sme katolíci, že sme boli katolíci, a teraz sme čo? Kto rozhoduje o týchto pravidlách má vieru? TU:

alianciazanedelu.sk/archiv/8273 alebo TU: m.vk.com/id639175507

Drahá asistencia, drahí bratia a sestry, všetci, ktorí nás sledujete.
Dnešné Božie slovo tejto nedele, radostné slovo, evanjelium, oslobodzujúce slovo, nám dnes veľa chce toho povedať. Ale nevytrhujme z kontextu, lebo vždy sa dá niečo vytrhnúť a prekrútiť to podľa seba. Zamyslime sa spolu nad tým, čo sa udialo v tejto situácii o ktorej sme počuli v Markovom evanjeliu.

K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil. Ak chceš, môžeš ma očistiť. My viem z počutia, z prvého čítania z knihy Levitikus, že malomocný musel zachovávať isté pravidlá. Musel mať rozcuchané vlasy, neupravenú bradu, v roztrhaných šatách musel byť, aby bolo vidno navonok, že tu niečo nie je v poriadku. A naozaj, nie v poriadku je to, čo bolo v ňom, ale vo vnútri, a čo sa prejavilo samozrejme navonok.

Boli to vredy, svalstvo, tak nejako odumieralo, však lekári a medici to vedia lepšie ako ja, o čo ide v tejto chorobe. Ale čo je najdôležitejšie, že ten človek, ktorý bol malomocný, musel sa vzdialiť zo spoločenstva s Bohom.

Žiaden chrám. A musel sa vzdialiť zo spoločenstva svojej rodiny, ľudí, von, mimo spoločenského života, nemať žiadne sociálne vzťahy, a musel žiť niekde tam, v tme, v tých nejakých lesných jaskyniach. A keď sa približoval, alebo keď videl, že ide okolo niekto, tak mal kričať: Nečistý, nečistý!

Bratia, sestry, to sú príkazy, ktoré dávali veľký zmysel. Dávali zmysel taký, aby sa niekto druhý nenakazil. Tou chorobou, ktorá bola, ktorou sa mohol niekto nakaziť. Preto bol takto chránený, a aj, na druhej strane, aby sa to malomocenstvo nešírilo.

Ale my vidíme v dnešnom evanjeliu, niečo iné. A môžeme to aplikovať úplne do dnešnej doby, nemusíme uvažovať, že ako to bolo v knihe Levitikus. Tak, ako je to dnes. A vidíme, že napriek tomu, že tie obmedzenia a to všetko, čo je dobré, ochránia jedných a zachránia druhých.
Ale v evanjeliu ten zákaz, ten taký malomocenský lockdown bol porušený. A čo sa deje, a prečo bol porušený, toto je dôležité, motivácia.

Prečo porušujete lockdown, keď idete do Kauflandu? Alebo do Lidlu, alebo do Tesca, aby som nechválil iba jednu firmu….

Pretože vás ženie nejaká motivácia, napríklad zmrzlinka na večeru s vaječným koňačikom, dať si s manželkou, atď… Poznáme tie skúsenosti, poznáme to zo života. Však sme ľudia a máme zdravé žalúdky.

A je tu ďalšia vec, že tá motivácia nás privádza k tomu, že my sa ohrozujeme! My ohrozujeme druhých, lebo my nevieme, kto nakupuje v Tescu. My nevieme, kto ide vedľa mňa. Kto vyberá ten istý kečup. Možno je to človek, ktorý je nakazený, a môže ma nakaziť! Veď to je stotina. A napriek tomu, aj keď to nie je zákaz ísť do obchodu, my sme ohrození a nám to nevadí.

Lebo motivácia nás ženie. A motivácia, ktorá nás ženie, nie je až taká silná, ako hnala dnešného človeka. Lebo ten bol sám chudák, biedak. Bol sám, bol mimo reality. A nás ženie iba žalúdočok. Hej, alebo večer si dáme dobré víno. Čiže nás ženie úplne iná motivácia, ako toho, o ktorom čítame v evanjeliu. A preto sa musíme pozerať na tú motiváciu, že on žil naozaj skutočne v jaskyni, ale nielen bytostne, nielen svojím telom, ale aj skutočne, vo svojom vnútri.

Tá tma, obraz toho, že si bol vylúčený, že si proste odpad, ho priviedla až do takých situácií, že on porušil zákaz, ktorý dal v Starom zákone Boh skrze Mojžiša. A čo sa stalo? Ježiš Kristus mu nepovedal, porušil si, otoč sa, kopnem ťa, choď preč! Boh nič také neurobil. Ale Boh pozerá naňho a je naplnený čím? Súcitom! A týmto som dnes naplnený aj ja, keď vás vidím ako hyniete. Ako pozatváraní ľudia hynú.

Mladí hynú počítačmi a hrami, druhí pornografiou, tretí drogami, štvrtí neverou, atď, atď…. To je dobré? Ale za to nemôže lockdown! Za to môže tvoje srdce! Lebo v stredu sme počuli, Ježiš hovorí: „Z ľudského srdca vychádzajú tieto svinstvá: smilstvo, nevera, krádeže, nespravodlivosti, a nakoniec hlúposť“.

Bratia sestry, ja som preniknutý veľkou, takou až horlivosťou za Pána zástupov. Čo sa to deje tu na Slovensku? V Čechách kardinál Duka hovorí: „My, najateistickejší národ“, a všetko sa dalo, z obmedzením, podľa pravidiel, všetko sa dalo. Na Slovensku sa bijeme, že sme katolíci, že sme boli katolíci, a teraz sme čo? Bratia a sestry, pamätajme na to, že viera musí byť viditeľná! Kto rozhoduje o týchto pravidlách má vieru? Pýtam sa: Má ten vieru? A túžbu stretnúť Ježiša?

Bratia a sestry, ale poďme ďalej, prečo by sme sa zastavili na tom schodíku? Keď ideme ďalej, Ježiš je dotknutý ľútosťou nad tým človekom, ale ten človek neprikazuje Ježišovi: očisť ma, lebo si Boh, ale dáva mu možnosť, ako Boh chce, tak nech je. A on hovorí, „ak chceš, môžeš ma očistiť“.

Boh stvoril svet prečo? Lebo chcel! Prečo Ježiš Kristus prišiel na túto zem? Do toho takého priestoru, „obliekol“ si ľudské telo, lebo chcel! A teraz prichádza za ním človek, dáva mu možnosť, ale Ježiš nevyberá si z dvoch možností, Ježiš hovorí chcem! Ježiš vyjadril to, čo je v Bohu, že Boh chce. Iba tvoje, iba tvoje slobodné rozhodnutie, moje slobodné rozhodnutie, že ja nechcem, zabráni Bohu dotknúť sa človeka.

Lebo Boh nás miluje bez podmienok. Čiže miluje aj našu slobodnú vôľu, naše slobodné rozhodnutie. Lebo nás tak stvoril.

Bratia sestry, čo chcem ale ja povedať tým slovom chcem? Boh chce, Boh chce, chce, chce milovať a nik mu v tom nezabráni slúžiť človeku. A teraz ja sa pýtam nás: Aké je to naše chcenie? Chcem? Chcem? Alebo ani neviem, čo chcem?

Bratia sestry, Ježiš Kristus po dnešnom uzdravení malomocného hovorí: „Choď a urob to, čo je potrebné v zákone“! Síce si to porušil, ale teraz to dotiahni a urob, to čo máš, choď k veľkňazom a ukáž, aby uverili, lebo to boli mesiášske znaky, že je tu Mesiáš. A on nejde! Rozhlasuje všade, no povedzme si otvorene, no kto by mlčal, keby bol zrazu uzdravený?

Je to ťažké! Je to ťažké, viete, to ako keby manžel si svoju manželku a skrýval v izbe, aby ju nikto nevidel. Však sa ňou chváli! Pýši sa. Náhrdelník je kúpi, keď idú na ples, daj si ho, nech všetci vidia, čo som ti kúpil. Viete, aj on z jednej strany robí to, že sa chváli, že sa raduje, lebo vlastne čo sa stalo? Už nemusí hniť v tej tme! Ale je slobodný, radostný a všetko sa začína meniť. Vzťahy k Bohu, chrám, vzťahy k ľuďom, rodine, môže objímať svoje deti, milovať manželku, dovtedy to nemohol!

Bratia sestry, čo ja tým chcem povedať? Že on nezachoval, to čo mu Ježiš hovorí, nebol poslušný. A spôsobil čo? Spôsobil to, čo mal on na začiatku. Že on bol mimo spoločenstva, vonku, a tým že Ježiš ho uzdravil, choroba, alebo prejav tejto choroby preskočil na Ježiša. Lebo Písmo hovorí: „Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta, ale zdržiaval sa vonku, na opustených miestach“.

Kde Ježiš Kristus zomrel? Von, za mestom. Ježiš Kristus svojou smrťou na kríži, svojím vykúpením, urobil čo? Stal sa prekliatím hovorí apoštol Pavol, vzal na seba naše choroby, našu biedu. Tým pádom On to urobil za nás. On nám nedal radu, ako iné pohanské náboženstvá, alebo iné také vymyslené náboženstvá, prirodzené. Tak musíš to vydržať, lebo je to a to, a potom bude niečo lepšie. A viete, Ježiš to nerobí, nedáva nám radu!

Ježiš povedal, idem za teba. A toto je kresťanský Boh! Toto je Ježiš Kristus. Že v ňom je „chcem!. Chcem ti pomôcť tak, že to urobím za teba. Že zomriem za teba. Lebo ten, kto mal zomrieť, sme my. Ale Kristus svojou smrťou premohol smrť. A toto je naša sláva. Toto je naša radosť.

Bratia a sestry, čo vám chcem dnes povedať na záver týmto evanjeliom? Ježiš posiela toho uzdraveného chlapíka, aby ukázal, čo sa s ním stalo, veľkňazom. Prečo im? No aby už pochopili, že je tu Boh. Prečo? Lebo Pán Ježiš hovorí, „nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky, váš život, hodnoty a uverili“. Preto, nech vidia náš život, naše deti, naša mládež, naši dôchodcovia, naši tí, ktorí lockdown prví nezachovávajú, a celé dni sedia a radia sa. Ukážme im, čo je viera! Ukážme im, že Boh koná zázraky aj dnes. Len či chce?

Budem končiť, lebo pán organista sa postavil, áno, som pohnutý súcitom, dnešný deň, keď vidím, že ľud hynie. Niet chleba, niet vody, ale povedané tak, že ten najdôležitejší chlieb, na putovanie, nám bol zakázaný.
Bratia sestry, nenechajme sa nejako zmiasť náukou sveta. Ale zachovajme a milujme náuku Boha, ktorá je o tom, že Bok chce. Boh chce ťa milovať, tam, kde si.
Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.
Pripravil Anton Čulen

alianciazanedelu.sk/archiv/8273
dyk
A je to tu? Konšpirácia sa plní :)
A vrajže konširácia :)
Cieľom covidu je nahnať ľudí na čipovanie!!!

cz24.news/…listu-na-vyuziti-pandemie-pro/
Soport
Peter satan Skala - hahaha -proroctví archanděla Michaela se naplnilo!.DDD Spadlo pár kamenů na silnici:DDD Krom toho, že o své vůli žádný archanděl od Boha NIKDY ŽÁDNÁ PROROCTVÍ NEPRONÁŠÍ. Jen hlupáci jako Peter satan Skala věří svým vatikánským démonům. Tady vidíme ty směšně trapné výsledky jejich náboženství klanění se démonským modlám DDD
forthetruth333
Arcib. B. Bober PRAJEM MU SKORY BUDIČEK
Unam Sanctam SK
"Lebo Boh nás miluje bez podmienok. Čiže miluje aj našu slobodnú vôľu, naše slobodné rozhodnutie. Lebo nás tak stvoril."
Jn 15:14 - "Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem."
Evanjelium podľa Jána 3:35-36 – „Kto verí v Syna, má večný život; ale kto Synovi neverí (neposlúcha ho), neuzrie život, ale spočíva na ňom hnev Boží.“
V gréckom origináli je v pasáži často prekladanej …More
"Lebo Boh nás miluje bez podmienok. Čiže miluje aj našu slobodnú vôľu, naše slobodné rozhodnutie. Lebo nás tak stvoril."
Jn 15:14 - "Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem."
Evanjelium podľa Jána 3:35-36 – „Kto verí v Syna, má večný život; ale kto Synovi neverí (neposlúcha ho), neuzrie život, ale spočíva na ňom hnev Boží.“
V gréckom origináli je v pasáži často prekladanej ako "kto Synovi neverí" namiesto neverí slovo neposlúcha, resp. príčastie tohto slovesa. Boh nás nemiluje bez podmienok. Boh si želá a chce dobro aj tomu, kto je v stave zatratenia, chce, aby sa obrátil, ale taký človek bude odsúdený, ak sa neobráti, a žije v stave nepriateľstva s Bohom.
Benedikt XVI. odsudzuje prozelytizmus; učí herézu Františka, ktorý tiež odsudzuje prozelytizmus, dokonca ako "ťažký hriech".
Prvá encyklika Benedikta XVI. odmieta prozelytizmus ako neláskavý
vatikankatolicky.com/anti-papez-benedikt-xvi/
František hovorí, že je „ťažký hriech“ „vynaložiť úsilie obrátiť“ „pravoslávnych“
vatikankatolicky.com/anti-papez-jan-pavol-i/
vatikankatolicky.com/…z-bozej-existencie-povod-boha/
Unam Sanctam SK
"Čiže miluje aj našu slobodnú vôľu, naše slobodné rozhodnutie. Lebo nás tak stvoril."
Toto je rúhanie! Podľa tohto Boh miluje zlé rozhodnutia a skutky človeka. To by znamenalo, že Boh miluje rozhodnutie drvivej väčšiny ľuďí spáchať ťažké hriechy a tak sa odsúdiť do zatratenia v prípade neobrátenia sa na tomto svete. Boh nenávidí zlo a zlé skutky a človek má tiež nenávidieť zlo a zlé skutky.
More
"Čiže miluje aj našu slobodnú vôľu, naše slobodné rozhodnutie. Lebo nás tak stvoril."
Toto je rúhanie! Podľa tohto Boh miluje zlé rozhodnutia a skutky človeka. To by znamenalo, že Boh miluje rozhodnutie drvivej väčšiny ľuďí spáchať ťažké hriechy a tak sa odsúdiť do zatratenia v prípade neobrátenia sa na tomto svete. Boh nenávidí zlo a zlé skutky a človek má tiež nenávidieť zlo a zlé skutky.
Prvá encyklika Benedikta XVI. odmieta prozelytizmus ako neláskavý
vatikankatolicky.com/anti-papez-benedikt-xvi/
František hovorí, že je „ťažký hriech“ „vynaložiť úsilie obrátiť“ „pravoslávnych“