Clicks643
Otec Eirene
6
oEirene 0022 = Pápežská neomylnosť 04 Pápežská neomylnosť 04 - Konklave ustanovil pápež a preto pápež sa musí voliť cez konklave. Pápež a protestantskí pápeži. Viera znamená veriť živej autorite.More
oEirene 0022 = Pápežská neomylnosť 04

Pápežská neomylnosť 04 - Konklave ustanovil pápež a preto pápež sa musí voliť cez konklave. Pápež a protestantskí pápeži. Viera znamená veriť živej autorite.
snakee
Protože tedy zchytralost modernistů (tak jsou totiž právem nazýváni) spočívá v tom,
že své nauky nepředkládají pohromadě, ale rozptýleně, jako by ani k sobě nepatřily a
zdály se jen dvojsmyslné a neurčité, ač jsou ve skutečnosti jednoznačné a souvislé,
bude záhodno, ctihodní bratři, napřed tyto nauky shrnout, abychom pak objevili příči-
ny těchto bludů a předepsali léky na odvrácení zkázy.
Abych…More
Protože tedy zchytralost modernistů (tak jsou totiž právem nazýváni) spočívá v tom,
že své nauky nepředkládají pohromadě, ale rozptýleně, jako by ani k sobě nepatřily a
zdály se jen dvojsmyslné a neurčité, ač jsou ve skutečnosti jednoznačné a souvislé,
bude záhodno, ctihodní bratři, napřed tyto nauky shrnout, abychom pak objevili příči-
ny těchto bludů a předepsali léky na odvrácení zkázy.
Abychom však v této složité záležitosti řádně postupovali, je nutno především upo-
zornit na to, že každý modernista hraje několik úloh, které stále směšuje. Jsou to úlohy
filosofa, věřícího, teologa, historika, apologety a obnovovatele. Kdo chce správně po-
znat jejich naukovou soustavu a pochopit její předpoklady a důsledky, musí všechny
tyto úlohy přesně rozeznat.
z encykliky svatého Pia X. Pascendi Dominici Gregis

oEirene 0022 = Pápežská neomylnosť 04

Pápežská neomylnosť 04 - Konklave ustanovil pápež a preto pápež sa musí voliť cez konklave. Pápež a protestantskí pápeži. Viera znamená veriť živej autorite.
Maria Dubovska
Vsak ty sam im prvy nechapes. Pred chvilou si tvrdil ze len ked slavnostne vyhlasuje, peter ta de fakto opravil. Jednou vetou podla 2 vatikanu svotca mame nasledovat vo vsetkom co robi. Ty robis presny opak, spochybnujes pomaly kazdy jeho krok a este ides druhym vysvetlovat jak tym dokumentom nechapu?
dominikguzman
A potom niečo pápež povie, čo si hneď niekto pohotový zle vysvetlí, a potom sa to už ťahá, že pápež toto a hento vyhlásil, pretože väčšina ľudí radšej pôjde na púť a hlavne, že sa modlí, no nerozumie základným veciam. Preto je často, ako poistka pre hlupákov, že v Cirkvi sa niečo zmení, len ak to pápež slávnostne vyhlási, pričom sa vlastne nič nezmení, len niečo sa deklaruje, čo tu bolo stále.
dominikguzman
Stručne napísané je tam asi toľko, že pápež nikdy nič nemôže povedať niečo proti náuke, alebo mimo náuky. Takže aj keď niečo nehovorí slavnostne, tak sa nemýli. Aby každý pochopil, lebo tie dokumenty sú strašne pekne napísané, a väčšina im potom nechápe.
Peter(skala)
...doplňam, nie len "excathedra", ale aj "mimo ex cathedra" (č.25 Lumen Gentium)

"Nábožnú ochotu vôle a rozumu treba však osobitným spôsobom prejavovať voči autentickému učiteľskému úradu rímskeho veľkňaza, aj keď nehovorí slávnostne (ex cathedra); a to tak, že sa jeho najvyšší učiteľský úrad s úctou uznáva a jeho výroky sa úprimne prijímajú, podľa jeho vôle a úmyslov, ktoré prejavil a …More
...doplňam, nie len "excathedra", ale aj "mimo ex cathedra" (č.25 Lumen Gentium)

"Nábožnú ochotu vôle a rozumu treba však osobitným spôsobom prejavovať voči autentickému učiteľskému úradu rímskeho veľkňaza, aj keď nehovorí slávnostne (ex cathedra); a to tak, že sa jeho najvyšší učiteľský úrad s úctou uznáva a jeho výroky sa úprimne prijímajú, podľa jeho vôle a úmyslov, ktoré prejavil a ktoré vyplývajú najmä z povahy dokumentov, z častého predkladania toho istého učenia, ako aj zo spôsobu vyjadrovania."

emanuelbohsnami.wordpress.com/…/tema-neomylnost…
dominikguzman
Pochválený buď Ježiš Kristus! Otec Eirene, Mirko, ak môžem, chcem dodať, že pápežská neomylnosť bola vyhlásená ako dogma 1. vatikánskym koncilom. Dogma je učenie viery, ktoré vždy Katolícka Cirkev verila a uznávala, aj keď nie je napríklad priamo v Písme niečo zmienené. Pápežská neomylnosť bola bližšie definovaná v dokumente 2. vatikánskeho koncilu Lumen Gentium v bode číslo 25. Pápežská …More
Pochválený buď Ježiš Kristus! Otec Eirene, Mirko, ak môžem, chcem dodať, že pápežská neomylnosť bola vyhlásená ako dogma 1. vatikánskym koncilom. Dogma je učenie viery, ktoré vždy Katolícka Cirkev verila a uznávala, aj keď nie je napríklad priamo v Písme niečo zmienené. Pápežská neomylnosť bola bližšie definovaná v dokumente 2. vatikánskeho koncilu Lumen Gentium v bode číslo 25. Pápežská neomylnosť sa netýka každého slova či činu, čo pápež urobí. Ide len o vyhlásenie ex cathedra zo svojho postu ako najvyššieho pastiera Cirkvi, vo veci viery a morálky, ktorá je následne záväzná pre všetkých. Vo svojej podstate je nezmeniteľná, a je rozhodnutím Cirkvi.