Clicks1.5K
Peter(skala)

Koronavirus je len začiatok, budú nasledovať ďalšie epidémie, hovorí Pán

Posolstvo Boha Otca zo dňa 27.2.2020.
Glynda Linkous (USA)

EPIDEMIE

"Moje deti, epidemia, ktoru teraz vidíte, nie je jediná, ktorá má prísť. Niektoré prídu v rychlom sledu a musíte byť vždy pripravení na čokoľvek, čo sa môže stať, aby ste neboli zaskočení.

(Videla som prinajmenšom jednu epidemiu, po ktorej bude okamžite nasledovať ďalšia - odlišnu, ale nedostala som žiadne podrobnosti).

Váš čas na zemi je len o máličko dlhší. Buďte múdre, lebo kráčate medzi mnoho zla vo svete a to bude stále rásť, až do konca.

Boh Otec."

Kniha Prísloví 7, 6-8 6: Raz som pozeral mrežou z okna svojho domu 7: a pozeral som sa na prostoduchých; pozoroval som medzi tými synmi mladíka, ktorý nemal rozum. 8: Precházal ulicou okolo jeho nárožia, vykročil smerom k jeho domu

Ef 6, 11: Oblečte plnu Božiu výzbroj, aby ste mohli odolať diablovým zvodom.
Ž 91, 5-7 5: Neľakaj sa hrôzy noci ani šípu, ktorý letí vo dne,
6: moru, ktorý sa blíži temnotami; nákazy, ktorá sa šíri za poludnia.
7: aj keby po tvojom boku padlo tisíce, alebo i desaťtisíce po tvojej pravici, teba nestihne nič z toho.