Clicks32

Ja Sa Nemením

Ja Sa Nemením - 2. mája 2021 - Ježišove slová k nám

Ja Sa Nemením. Som Láska a Milujem a Starám sa o vás. Ste Milovaní. Zažívajte Moju Lásku Reálne. Poznajte Ma, Toho, V Ktorého Veríte a Milujete, Reálne. Vyhľadávam Pravých Uctievačov, ktorí Ma Uctievajú v Duchu a v Pravde. Mnohí Ma Vyznávajú len so svojimi ústami, ale ich srdcia sú ďaleko Odo Mňa. Uctievajú to, čo Nepoznajú. Hľadajte a Túžte Poznať Ma, Toho, O Ktorom to všetko je, pre seba. Buďte v Jednote So Mnou, Zajedno v Duchu a v Pravde, aby ste boli v Mojej Dokonalej Vôli a Potešiteľní Mi.

Som Plný Milujúcej Vľúdnosti, Milostivý a Dobrotivý. Nie je to Moja Vôľa, aby ktokoľvek Zahynul, ale aby sa všetci Kajali, aby mali Nádej na Večný Život na Konci. Nenachádzam Žiadne Potešenie v smrti hriešnika. Preto Volám hriešnikov k Pokániu, pretože Sa Nemením. Zomrel som za všetkých Z Lásky Na Kríži. Zaplatil Som Výkupné S Mojou Krvou. Chcem aby každý bol Uzmierený a v Pokoji So Mnou, Princom Pokoja, pretože Som vaša Jediná Nádej na Večný Život a Koniec to oznámi.

Nemením sa, Som vždy Rovnaký, Včera, Dnes a Takýto Budem Naveky. Som Všemocný, Kráľ Slávy (Glórie). Moja Vôľa Bude Učinená na Zemi tak ako je v Nebi. Moje Prisľúbenia Nezlyhávajú. Moje Slová sa Nevrátia ku Mne Naprázdno, ale Uskutočnia všetko čo Chcem, ako Chcem a Kedy Chcem. Úplne Riadim. Poznám Koniec už od Začiatku. Som Alfa a Omega, Začiatok a Koniec, Prvý a Posledný, Ten Ktorý Je, Ktorý Bol a Ktorý Príde v Zasľúbenom Čase, s Veľkou Mocou a Veľkou Slávou.

Som Boh bohov, Kráľ kráľov a Pán pánov. Predo Mnou sa Skloní každé koleno a každý jazyk Vyzná, že Som Pán. Ja Sa Nemením.

youtube.com/watch?v=kh78mF9nwdY
Public domain