30:01
krokus77
523
Wierność Kościoła i wylanie Ducha Świętego - 10.06.2012 audycja Godziny Różańcowej w USA (wstęp po angielsku, pogadanka po polsku)More
Wierność Kościoła i wylanie Ducha Świętego - 10.06.2012

audycja Godziny Różańcowej w USA (wstęp po angielsku, pogadanka po polsku)