Janko333
313.8K
05:54
Boh má posledné slovo! Diabol dobre vie, že bojuje bitku, ktorú už prehral! Dr. René Balák, PhD. Vakcína nie je vakcínou. Je to bunkový kanibalizmus. Vo vakcínach sú nanočastice. Ich úmyslom je …More
Boh má posledné slovo! Diabol dobre vie, že bojuje bitku, ktorú už prehral!
Dr. René Balák, PhD. Vakcína nie je vakcínou. Je to bunkový kanibalizmus.
Vo vakcínach sú nanočastice. Ich úmyslom je preniknúť do živej bunky a zadávať príkazy. Je etické – keď nevieme, čo sa stane – aby sme to robili? Je to experiment na ľuďoch. Genetická úprava človeka. Na výskumnom experimente sa musí zúčastniť aspoň 1 člen z tímu výskumníkov! To sa nedeje a porušuje sa aj Norimberský kódex. zvtv.sk/dialogy/rene-balak/
Strašné vraždění. Katolický kněz z USA ví, o čem mluví: Neberte si vakcínu, zabije vás. Pokud ne první dávka, tak ta druhá. Existuje však důležitější věc než to, zda vám vakcína ublíží nebo ne. Ta zásadní věc je, že svůj život dáváte do rukou lidí, kteří jsou známými masovými vrahy. Zednářská lóže zkonstruovaly smrt stovek milionů lidí......nyní plánují zabít miliardy… My lidé je musíme zastavit, nemůžeme to strpět, nemůžeme toto tolerovat a nemůžeme se chovat mírumilovně. Ano, musíme se …More
dyk
Nechať so sebou vykonávať experimenty je ťažkým hriechom.
Rosllynn
Otázka je, kam se schovat.
karmelitka2
do Boží náruče, tam je bezpečí..
ľubica
dyk
"A bude mu dovolené nad nimi zvýťazit." (Apokalypsa)
Janko333
Bude mu dovolené nad nimi zvýťazit: "ALE LEN ZDANLIVO " Ako Pán Ježiš bol ukrižovaný a na tretí deň vstal z mŕtvych, tak bude aj s nimi. Ale o tri a pol dňa vstúpil do nich duch života od Boha, postavili sa na nohy a na tých, čo ich videli, doľahol veľký strach.
Pán Ježiš okrem Panny Márie najväčšej svätej, pred svojím príchodom pošle Henocha a Eliáša.
V apokalipse sv. Jána je napísané:More
Bude mu dovolené nad nimi zvýťazit: "ALE LEN ZDANLIVO " Ako Pán Ježiš bol ukrižovaný a na tretí deň vstal z mŕtvych, tak bude aj s nimi. Ale o tri a pol dňa vstúpil do nich duch života od Boha, postavili sa na nohy a na tých, čo ich videli, doľahol veľký strach.

Pán Ježiš okrem Panny Márie najväčšej svätej, pred svojím príchodom pošle Henocha a Eliáša.
V apokalipse sv. Jána je napísané: Pošlem svojich dvoch svedkov, a oblečení do vrecoviny budú prorokovať tisícdvestošesťdesiat dní." Oni sú dve olivy a dva svietniky, čo stoja pred Pánom zeme. A keby im chcel niekto ublížiť, z úst im vyšľahne oheň a strávi ich nepriateľov. Takto musí zahynúť každý, kto by im chcel ublížiť. Oni majú moc zatvoriť nebo, aby nepršalo v dňoch, keď budú prorokovať, a majú moc premeniť vody na krv a biť zem všetkými ranami, kedykoľvek budú chcieť.
Keď dokončia svoje svedectvo, šelma, čo z priepasti vystúpi, bude viesť proti nim vojnu, zvíťazí nad nimi a zabije ich Ich telá budú ležať na námestí veľkého mesta, ktoré sa obrazne volá Sodoma a Egypt, kde bol ukrižovaný aj ich Pán.

Mnohí z ľudí, kmeňov, jazykov a národov budú pozerať na ich telá tri a pol dňa a nedovolia ich telá uložiť do hrobu.

Obyvatelia zeme sa budú nad nimi radovať a plesať a budú si navzájom posielať dary, lebo títo dvaja proroci trápili obyvateľov na zemi.

Ale o tri a pol dňa vstúpil do nich duch života od Boha, postavili sa na nohy a na tých, čo ich videli, doľahol veľký strach. A oni počuli mohutný hlas z neba, ktorý im hovoril:

"Vystúpte sem!" I vystúpili v oblaku do neba a ich nepriatelia ich videli. V tú hodinu nastalo veľké zemetrasenie: desatina mesta sa zrútila a pri zemetrasení zahynulo sedemtisíc ľudí. Ostatných sa zmocnil strach a vzdali slávu Bohu na nebi.

Sv. Mechtilda, 1299.
Po zavraždení tých dvoch prorokov (Henocha a Eliáša), najväčšia moc na Zemi bude daná Antikristovi. Do ulíc dajú vriace kotly a nútiť budú mužov, známych ako kresťania, aj ich ženy a deti, aby si vybrali medzi uctievaní božskosti Antikrista a tak zachránili svoje rodiny a boli odmenení bohatstvom a domovom; alebo vyznať kresťanskú vieru a tým pádom zahynúť vo vriacom kotly. Ženy a deti, ktoré si vyberú zomrieť pre lásku ku Kristovi, budú hodené do ohnivej jamy.
(Henoch a Eliáš) sa zjavia ako kazatelia v posledných časoch hrôzy, kedy väčšina dobrých ľudí už pomrela ako mučeníci a dlhý čas budú utešovať ľudí.

Henoch a Eliáš sa priblížia k Antikristovi. Budú hovoriť ľuďom kým v skutočnosti je, že akou silou robí svoje zázraky, akým spôsobom prišiel na svet a aký bude jeho koniec. Mnoho mužov a žien sa obráti.

Henoch a Eliáš odkryjú ľuďom Antikristove diabolské triky. Kvôli tomu ich odsúdi na smrť. Tri a pol dňa budú ich telá vystavené na urážanie Antikristových prívržencov, avšak náhle sa telá tých dvoch svätcov pohnú, vstanú a priamo pred davom začnú zvelebovať Boha. Veľké zemetrasenie nastane, podobné ako po Kristovom ukrižovaní; Jeruzalem bude z časti zničený a tisíce ľudí zahynú. Potom zaznie hlas z Neba: „Vstúpte!“
A proroci budú vzatí do Neba, takže sa mnohí obrátia. Antikrist bude vládnuť tridsať dní po ich vzatí do Neba.“

La Salette
Papež nechť je na stráži před divotvůrci, neboť se blíží čas, kdy se objeví nejúžasnější
události na zemi i ve vzduchu.


Mnozí z nich se vzdají víry a počet těch, kteří od pravé víry odpadnou, bude nesmírně velký; mezi
nimi dokonce i biskupové. Papež nechť je na stráži před divotvůrci, neboť se blíží čas, kdy se objeví nejúžasnější události na zemi i ve vzduchu.V roce 1864 bude Lucifer spolu s velkým množstvím démonů vypuštěn z pekla. Duchové zemřelých budou probuzeni k životu. To znamená, že mrtví, kteří žili na zemi, na sebe vezmou podobu spravedlivých duší, aby tak snáze sváděli lidi. Tito zdánlivě k životu vzbuzení mrtví, mezi nimiž se skryjí démoni, budou hlásat jiné evangelium, odporující Ježíšovu evangeliu a popírající nebe i peklo. Všechny tyto duše jako by se znovu usadily ve svých tělech. Všude se budou odehrávat nejpodivuhodnější zázračné věci, protože pravá víra vyhasla a falešné světlo zaslepuje svět.
La Salette

Sv. František de Paul, 1507

„Antikrist obnoví moc Islamu, ktorú (pred tým) zničil Veľký katolícky kráľ.“

Blahoslavený Bartolomej Holzhauser, 1665

Antikrist príde ako „mesiáš“ z krajiny medzi dvoma riekami na východe. Narodený bude v púšti. Jeho matka bude prostitútkou medzi Židmi a Hindu; on bude luhár a falošný prorok a bude sa snažiť dostať do neba ako Eliáš. Svoju činnosť začne na Východe a to ako vojak a kazateľ, keď dosiahne veku 30 rokov.

Antikrist a jeho armáda dobyjú Rím, zavraždia pápeža a obsadia jeho trón. Obnoví turecký (moslimský) režim zničený Veľkým katolíckym kráľom. Židia, vediac z Biblie, že Jeruzalem bude sídlom Mesiáša, prídu zovšadiaľ, aby uznali Antikrista za svojho Mesiáša.

Antikrist bude žiť päťdesiat päť a pol roka, t.j. 666 mesiacov. Jeho dni sú zrátané.“

Berard Rembort, 1783

Po období mieru a prosperity, počas vlády Veľkého katolíckeho kráľa, sa ľudia opäť stanú bezbožnými. Potom, ako trest, predchodca Antikrista príde a bude aj viac vojen. Hovoria si služobníci Boha, no stali sa služobníkmi tela.“

Sv. Metod (?), 885

„V poslednej perióde si prestanú kresťania vážiť obrovskú milosť Božiu danú im skrze Veľkého katolíckeho kráľa, ako aj dlhý mier a veľkú zemskú úrodnosť. Budú nevďační, budú viesť hriešne životy v pýche, nečistote, nenávisti, obžerstve a mnohých iných ziel, takže ich hriech bude pred Bohom zapáchať viac než mor. Mnohí budú pochybovať, či katolícka viera je skutočne tá pravá, keď Židia stále očakávajú mesiáša… Spravodlivý Boh preto dovolí Luciferovi a moci všetkých jeho diablov pôsobiť na Zemi a zvádzať tie bezbožné stvorenia.“

Dionýzus z Luxemburgu, 1682

„Antikrist sa predstaví ako židovský Mesiáš. Oni tiež budú jeho prvými nasledovníkmi. Antikrist bude mať od počiatku moc diabla. Bude tak zlý, že sa bude zdať, že jeho otcom je sám diabol… Jeho život bude výsmechom Kristovho života: bude skvelým rozprávačom veľkej múdrosti, bude mať dar jazykov a už v 6. rokoch to bude dieťa zázrakov.“

Legenda Aurea, 12. St.

„Poslednému súdu bude predchádzať podvodník Antikrist, ktorý sa bude snažiť oklamať ľudí štyrmi spôsobmi:

1) falošným výkladom Písma, kedy sa bude snažiť dokázať, že on je Mesiáš podľa Zákona

2) zázrakmi, ktoré bude činiť

3) rozdávaním darov

4) ukladaním trestov.“


Sv. Zenobius, 285

„Antikrist urobí na Zemi tisíc zázrakov. Slepým vráti zrak, nemí budú rozprávať, chromí chodiť, mŕtvi vstanú (z hrobov), aby aj vyvolení, ak to bude možné, boli zvedení jeho magickým umením. Pohltený pýchou, Antikrist triumfálne vstúpi do Jeruzalema a sedieť bude na tróne v Chráme aby bol uctievaný ako Syn Boží… Zvedie mnohých dôverčivých ľudí skrze svoj klam.“

Lactantius, 310

„Nero sa opäť zjaví na Zemi ako ohlasovateľ a predchodca toho Zloducha, ktorý príde, aby zdevastoval Zem a zotročil ľudskú rasu…

Nebude odpočinku od strachu, ani spánok nedá úľavu. Počas dňa budú neustále katastrofy, v noci hrôzy. Takže celá Zem bude ponorená takmer v úplnom tichu. Ten bezbožný človek bude prenasledovať spravodlivých a tých oddaných Bohu a bude dávať príkazy, aby bol on sám uctievaný ako Boh. Veď bude o sebe tvrdiť, že to on je Kristom, aj keď bude jeho úhlavným protivníkom!

Aby mu ľudia uverili (peklom) mu bude daná moc robiť zázraky; takže oheň zostúpi z nebies, Slnko zmení smer a obrazy budú rozprávať. A skrze tieto fantastické zázraky ho mnohí budú uctievať a dostanú znak na čelo a na ruku. A ten, ktorý ho nebude uctievať a nepríjme jeho znak, umrie rafinovaným mučením. Takto zničí dve tretiny (Kristovi verných) kým jedna utečie na opustené miesta. Ale on vo frenetickom hneve obkľúči kopce, kam sa spravodliví uchýlili. Oni však budú vzývať Boha mocným hlasom a Boh ich vypočuje a pošle im záchranu.“

Sv. Efrém, 375

„Keď Antikrist začne svoje pôsobenie, mnoho Židov bude mať pochybnosti, či on je ten pravý Mesiáš… Mnohých kresťanov privedie k odpadlíctvu skrze peniaze a pozemské statky. Dá im krajiny, bohatstvo, česť a moc. Diabol mu pomôže nájsť všetok skrytý poklad na Zemi, aj tie v hlbinách mora. S týmito pokladmi získa pre Satana viac moci ako mal ten kedykoľvek v minulých storočiach.

Vody pod jeho nohami budú pevné ako kameň a na jeho príkaz rieky zmenia svoj tok, takže voda bude na chvíľu tiecť hore prúdom.“

„Život sv. Martina z Tours“, Severus, 396

„Jedného dňa sa Martin spýtal na koniec sveta. Bolo mu povedané, že Nero a Antikrist prídu ako prví. Nero zvedie desať kráľov a bude vládnuť na Západe. Antikrist založí impérium na Východe. Prebývať bude v Jeruzaleme a ten bude aj jeho hlavným mestom. Prebuduje mesto aj chrám. Jeho perzekúcia bude zahrňovať popretie Kristovho Božstva.

Nakoniec bude sám Nero zavraždený rukami Antikrista. Týmto spôsobom sa celý svet dostane do jeho okov, až kým nebude zločinec porazený Kristovým príchodom.“

Sv. Hildegard, 1179

„Keď ten veľký vládca (Veľký katolícky kráľ) zničí mohamedánov takmer úplne, jeden z nich sa obráti, stane sa kňazom, biskupom, kardinálom a keď bude zvolený nový pápež (tesne pred Antikristom), ten kardinál zavraždí pápeža ešte pred jeho korunováciou, keďže skrze závisť, sám bude chcieť byť pápežom. Potom, keď kardináli zvolia nového pápeža, ten kardinál sa prehlási za proti-pápeža a dve-tretiny kresťanov pôjdu za ním. On, rovnako ako Antikrist, bude z kmeňa Dan (jeden z 12 židovských kmeňov).

(Antikristov) znak bude pekelným „krstným“ symbolom a ním bude osoba označená ako Antikristov a Diablov nasledovník. A tá osoba dá nad sebou diablovi takto moc. Ktokoľvek nebude mať Antikristov znak, nebude môcť nakupovať, ani predávať, a bude sťatý.

(Antikrist) si získa vládcov, veľkých a bohatých; tých, ktorí nepríjmu jeho vieru, zničí, a takto si nakoniec podmaní celú Zem. Ulice Jeruzalema sa budú vtedy jagať najžiarivejším zlatom, no postriekané budú krvou kresťanov, ktorá tam bude tiecť ako voda. Zároveň sa bude snažiť robiť čo najväčšie zázraky. Jeho kati budú robiť také zázraky, keď budú zabíjať kresťanov, že si ľudia budú myslieť, že Antikrist je Boh.

Jeho kati nedovolia získať kresťanom mučenícku korunu ľahko, budú predlžovať ich bolesť až kým nezaprú svoju vieru. Ale niektorým Boh udelí zvláštnu milosť, aby počas mučenia zomreli.“

Bl. Joachým, 1202

„Pred koncom sveta pripraví antikrist pápeža o trón a uzurpuje si jeho miesto.“

Sestra Ľudmila Pražská, 1250

„Sotva tri generácie ubehnú od (tretej) svetovej vojny, keď sa pokúsia zabrániť pápežovi, aby vykonával svoj posvätný úrad, čo bude znamenie pádu Ríma a toho, že koniec sveta je na blízku.“

Sv. Mechtilda, 1299

„Po zavraždení tých dvoch prorokov (Henocha a Eliáša), najväčšia moc na Zemi bude daná Antikristovi. Do ulíc dajú vriace kotly a nútiť budú mužov, známych ako kresťania, aj ich ženy a deti, aby si vybrali medzi uctievaní božskosti Antikrista a tak zachránili svoje rodiny a boli odmenení bohatstvom a domovom; alebo vyznať kresťanskú vieru a tým pádom zahynúť vo vriacom kotly. Ženy a deti, ktoré si vyberú zomrieť pre lásku ku Kristovi, budú hodené do ohnivej jamy.

(Henoch a Eliáš) sa zjavia ako kazatelia v posledných časoch hrôzy, kedy väčšina dobrých ľudí už pomrela ako mučeníci a dlhý čas budú utešovať ľudí. Henoch a Eliáš sa priblížia k Antikristovi. Budú hovoriť ľuďom kým v skutočnosti je, akouže silou to robí svoje zázraky, akým spôsobom prišiel na svet a aký bude jeho koniec. Mnoho mužov a žien sa obráti.

Henoch a Eliáš odkryjú ľuďom Antikristove diabolské triky. Kvôli tomu ich odsúdi na smrť. Tri a pol dňa budú ich telá vystavené na urážanie Antikristových prívržencov, avšak náhle sa telá tých dvoch svätcov pohnú, vstanú a priamo pred davom začnú zvelebovať Boha. Veľké zemetrasenie nastane, podobné ako po Kristovom ukrižovaní; Jeruzalem bude z časti zničený a tisíce ľudí zahynú. Potom zaznie hlas z Neba: „Vstúpte!“

A proroci budú vzatí do Neba, takže sa mnohí obrátia. Antikrist bude vládnuť tridsať dní po ich vzatí do Neba.“

Ján z Cleft Rock, 1340

„Antikrist bude rozpoznateľný mnohými symbolmi: hlavne masakrovaním kňazov, mníchov, žien a detí, i starých. Neprejaví žiadnu ľútosť, ale postupovať bude s pochodňou v ruke, ako dáky barbar, ale vzývajúc Krista! Jeho klamlivé slová budú pripomínať Krista, ale jeho činy budú Nerove a rímskych prokurátorov. Na brnení bude mať orla, rovnako ako jeho poručík, ten druhý skazený vládca – tento druhý bude kresťan, ktorý zahynie hneď po prekliatí pápežom, ktorý bol zvolený na začiatku vlády Antikrista.“

Richard Rolle, 1349

„Najväčšia opozícia voči Antikristovi príde zo strany kazateľov Henocha a Eliáša, ktorých zničí po 1260 dňoch. Po tri a pol dňoch ale opäť povstanú a vzatí budú do Neba. Potom bude Antikrist vládnuť tri a pol roka. Prvých 15 dní bude vláda teroru. Vo veku 32 a pol rok bude zabitý na vrchu Mt. Olivae asi Michalom Archanjelom. Radosť jeho nasledovateľov bude skrátená všeobecným krviprelievaním. 45 dní na pokánie bude vtedy daných pred Posledným Súdom.

Pridúc do Jeruzalema (Antikrist) prehlási seba za Krista a bude predstierať svätosť. Uspeje vďaka falošnému kázaniu, zázrakom, darom, teroru, pomoci démonov. Zlý duch príde z neba a zostúpi na jeho nasledovníkov. Bude predstierať, že vstal z mŕtvych, spôsobí dážď, spôsobí že aj kamene budú rozprávať, a bude vykonávať množstvo úžasných vecí, všetky mocou diablovou. Vzkriesenie mŕtveho k životu bude len zdanlivé; to diabli vstúpia do mŕtvych tiel a spôsobia ilúziu.

Antikrist bude najväčší tyran všetkých čias. Jeho nasledovníci budú mať znak. Diabli budú pustení z pekla. Židia ho privítajú.“

Sv. Brigita Švédska, 1373

„Napokon príde najhorší z ľudí so židovskou pomocou. Bojovať bude proti celému svetu a vládnuť bude tri a pol roka. Panstvom jeho bude celá Zem. Bude sa snažiť vymazať zo sveta kresťanské meno a veľké zástupy kresťanov budú zavraždené.“

Bernardine von Busto, 1404

„Keď (v dobe Antikrista) bude verný kresťan prosiť Boha o pomoc pred krucifixom vo svojej izbe, Satan ho bude v modlitbe vyrušovať a miasť. Spôsobí, že z kríža vzíde hlas, ktorý bude hovoriť: „prečo vzývaš mňa, ktorý ti nemôžem pomôcť? Ja nie som Boh, ani Spasiteľ sveta, ale čarodejník a podvodník, čo oklamal ľudí. Veď som bol falošným prorokom a na základe toho som bol zatratený do večného ohňa. Takže už na mňa viac nevolaj, veď tvoje volania zväčšujú moju bolesť v pekle…“

Tak isto bude aj s vyobrazeniami Matky Božej. Takto budú hovoriť, keď sa k nim niekto bude modliť: „Prestaň s tými prosbami! Ja nie som Matka Boha, od Boha nemám žiadnu moc! Som len biedne stvorenie. Mal by si hľadať útočisko u skutočnej matky najvyššieho, ktorého učenia sa až dnes ohlasujú.“ Rovnako to bude s obrázkami svätých.

To diabol bude rozprávať z krížov a obrázkov, ale len nemnohí vydržia. Mnohí budú utekať k Antikristovým apoštolom, aby sa pridali k novému náboženstvu. Na príkaz týchto „apoštolov“ zhodia obrázky a kríže polámu na kusy.

Keď bude mať matka svoje dieťa v náruči, to zreteľným hlasom bude vyznávať Antikristove božstvo a hovoriť jej, aby sa odvrátila od Krista ku Antikristovi. Dieťa bude vyčítať rodičom, že stále veria Kristovi a nie Antikristovi, napriek všetkým videným zázrakom. Och, aké ťažké bremeno budú niesť rodičia v tých časoch! Avšak mnohí kresťania si spomenú, že všetko toto bolo predpovedané celé stáročia o Antikristovi a odmietnu sa poddať Satanovým klamstvám.“

Dionýzus z Luxemburgu, 1682

„Antikrist zabije Henocha a Eliáša a nechá ich nepochovaných, avšak tí po tri a pol dňoch budú vzkriesení a oblakom vzatí do Neba priamo v prítomnosti ich nepriateľa. Táto zázračná udalosť Antikrista zmätenie. Aby ho náhodou národy neopustili sám sa (mocou diablovou) vznesie na hore Mt. Olivae do vzduchu, aby stiahol späť prorokov, ktorí boli vzatí do Neba.

V tomto momente však naň udrie Kristus a on spadne. Zem sa otvorí a prehltne jeho a jeho prorokov zaživa. Následne nastane veľké zemetrasenie a z časti Jeruzalema sa stanú ruiny.“

Jane Le Royer, 1798

„Antikrist zavraždí pápeža, pravdepodobne ukrižovaním. V desiatich rokoch bude mať väčšie vedomosti ako ktokoľvek iný a v tridsiatich rokoch začne svoju činnosť.“

Tajomstvá Maximina Girauda

„Antikrist bude narodený mníške židovského pôvodu, falošnej panne… Jeho otcom bude biskup. Bude konať falošné zázraky… Bude mať aj bratov… Čoskoro sa ocitnú na čele vojsk podporovaných peklom.“

Tertulian, 220

„Henoch a Eliáš boli iba prenesení do Neba bez toho, že by utrpeli smrť, ktorá však od nich bola len oddialená. Príde deň, kedy naozaj zomrú, a to rukou Antikrista.“

Všeobecne o Antikristovi

– pred príchodom Antikrista bude existovať celosvetové katolícke impérium „Svätá ríša rímska“ a jeho zakladateľom bude Veľký katolícky kráľ z Francúzska, kráľ Henri, víťaz III. svetovej vojny.

Toto impérium sa tesne pred vystúpením Antikrista rozpadne na 10 bezbožných kráľovstiev (možno dokonca republík). Sv. Robert Bellarmin hovorí, že už prví kresťania sa modlievali, aby stará Rímska ríša nezanikla, pretože sa tradovalo, že „keď sa tak stane, príde Antikrist“.

-moslimské náboženstvo nebude existovať už niekoľko desiatok rokov, keď príde Antikrist (bude zničené kráľom Henrim) a sami Židia – ako celok – na istú chvíľu najprv uznajú Ježiša za Boha.

-niekedy sa uvádza, že pred Antikristom nastane „najväčšia schizma v dejinách“ – 2/3 zlých katolíkov pôjdu za falošným protipápežom spomínanom aj vyššie v proroctvách

– Antikrist príde ako židovský „mesiáš“ – Židia ho ihneď príjmu, lebo stále očakávajú mesiáša a on bude presne podľa ich predstáv. Nebude presne ako Kristus, bude skôr kombináciou Krista a kráľa Dávida – bude robiť zázraky, „liečiť“, či „utešovať“, no bude to aj bojovník a dobyvateľ

-o Antikristovi sa traduje, že prevezme najhoršiu vlastnosť z každého z desiatich tyranských rímskych cisárov, ktorí prenasledovali prvých kresťanov – od Nera až po Diokleciána. Bude to vlastne najpodlejší, najzákernejší, najperverznejší a najšialenejší masový vrah a podvodník v dejinách.

– Antikrist sám seba nebude nazývať „Antikristom“, budem mať nejaké konkrétne meno a podľa Bellarmina bude jeho meno v gréckej abecede – ktorá je prepojená s číslami – dávať číslo 666

– príchod Antikrista bude božím trestom na ľudí, ktorí sa po zbožnej dobe „Svätej ríše“ opäť prepadnú do ťažkých hriechov a stanú sa dokonca horšími od našej generácie

– Antikrista najprv korunujú Židia v Jeruzaleme za svojho kráľa. Vznikne tak „jedenáste kráľovstvo“, ktoré postupne dobyje zvyšných desať, prípadne si pokladmi kúpi jeho vládcov. Základ antikristových armád budú tvoriť Židia, Turci a blízkovýchodné národy

-Antikristovo sídlo bude Chrám v Jeruzaleme, no dobyje aj Rím a zabije právoplatného pápeža – niekde sa uvádza, že ho dá ukrižovať

– Antikrist bude židovského pôvodu a v mladosti sa bude vzdelávať najprv v Babylone a potom po všetkých mestách, kde pôsobil aj Ježiš – napríklad v Kafarnaume

– už od útleho veku ho budú vzdelávať v temných okultných náukách. Zvlášť jeho matka – čarodejnica a prostitútka – bude jeho veľkou učiteľkou

– Antikrist bude v podstate obyčajným človekom, nebude to „napoly Satan“. Ale bude zrejme posadnutý démonmi

– „Antikristov znak na čelo, či na ruku“ dostane osoba zrejme až vtedy, keď sa najprv verejne a dobrovoľne zriekne Ježiša Krista. Taká osoba sa potom možno sama stane posadnutá démonmi a uvádza sa, že „nebude mať pokoja vo dne, ani v noci“.

-Antikrist bude mať svojho „Jána Krstiteľa“, svojich „apoštolov“ a svojich „učeníkov“

-v čase jeho vystúpenia – bude to po III. svetovej vojne – bude na svete len asi 1 miliarda ľudí, „nominálne“ väčšinou katolíci, ale skutočných veriacich bude len málo

– Nera spomínajú viaceré proroctvá ako „spojenca“ Antikrista

– starozákonní proroci Henoch a Eliáš ani podľa Biblie nezomreli, ale boli s telami vzatí do Neba. Žijú však oddelene od ostatných spasených v akejsi „rajskej záhrade“. Boh ich šetrí, aby prišli ľudí varovať, kým Antikrist skutočne je. Nakoniec ich zabije práve Antikrist, no po 3 a pol dňoch budú Bohom vzkriesení a vzatí do Neba.

-„Veľký katolícky kráľ“ a „Anjelsky pápež“ budú predobrazom Henocha a Eliáša. Tí aj tí prídu v temných dobách, kedy bude vraždených mnoho kresťanov a Cirkev sa bude triasť v základoch, aby konali „Božie dielo“

-nepriateľom Veľkého katolíckeho kráľa bude moslimský vojvodca Mahdí, považovaný moslimami priamo za „syna Allaha“. Keď moslimovia napadnú Európu v III. svetovej vojne, podrobené národy budú musieť Mahdího pod trestom smrti taktiež uctievať ako „syna Allaha – pravého Boha“. Mahdí bude symbolickým predchodcom biblického Antikrista.

-doba Antikrista bude jediným obdobím, kedy sa nikde na svete nebude konať žiadna svätá omša. Ale dokonca ani Antikrist nedokáže Katolícku cirkev zničiť

– III. svetová vojna je niekedy nazývaná „malým súžením“ („minor chastisement“) oproti hrôzovláde Antikrista. Inokedy býva, naopak, nazývaná „veľkým súžením“ („great chastisement“), vtedy však zväčša nebýva porovnávaná s vládou Antikrista.

– dobrí katolíci, ktorí počas Antikristovej doby zahynú, alebo ju aj prežijú, už nepôjdu do očistca, ale budú rovno spasení. Ich „očistcom“ bude totiž ich život v temnej antikristovej tyranii

– Antikrist zahynie na Olivovej hore. Diablovou mocou sa bude vznášať vysoko na oblohe, aby ohuroval masy zmätené nanebovzatím Henocha a Eliáša, avšak sv. Michal Archanjel zasiahne a zhodí Antikrista na zem; niekedy sa uvádza, že sa zem „otvorí“ a Antikrist aj s ľudským telom spadne priamo do pekelných ohňov

-Druhý príchod Ježiša Krista nenastane ihneď po Antikristovej smrti. Ľuďom bude daných približne jeden mesiac „na pokánie“ avšak Ježiš sa v Biblii pýta, či nájde vôbec niekoho hodného spásy

– krátko po smrti Antikrista a po druhom príchode Pána Ježiša nastane „Posledný Súd“, kedy všetci vstaneme z hrobov a Pán bude súdiť všetkých ľudí všetkých generácií. Ľuďom bude podľa ich skutkov naveky pridelené miesto v Nebi, alebo v pekelných plameňoch

– a to bude koniec tohto sveta a ľudských dejín. Katolícke proroctvá o biblickom Antikristovi - Matej Gavlák - Svätci a hriešnici

Historicke vitazstva Panny Marie
http://doverujem-a-verim.blogspot.com/2017/12/dva-zachranne-stlpy_20.html
alianciazanedelu.sk/archiv/10396
dyk
Tak, ako Izrael niesol Archu a v nej to, čo pochádzalo od Boha Tabule s prikázaniami, tak aj teraz, každý Kresťan Katolik, nesie vo svojej mysli, vo svojom srdci a v Ruženci tiež Archu Zmluvy - Pannu Máriu, ktorá je Príbytkom Trojjediného Boha všade tam, kde príde. Táto Archa je Archou Výťazstva nad všetkým, čo sa chce rovnať Bohu a byť Bohom.
dyk
Check out “Sestričky z Ružinova” from Lolko Bolko on Vimeo.
The video is available for your viewing pleasure at vimeo.com/505347865
vimeo.com/More
Check out “Sestričky z Ružinova” from Lolko Bolko on Vimeo.

The video is available for your viewing pleasure at vimeo.com/505347865

vimeo.com/
mariamilucka
ľubica
to posolstvo nie je od M.Božej Bolestnej.... čo su to prosím vás za slová...aby vám bolo dobre na zemi???? toto si myslíte že naozaj povedala Sedembolestná, ktorá vie že ako národ budeme velmi velmi trpieť!!!! zriekam sa takejto matky..
Posolstvo Panny Márie: Časy predpovedané vo Fatime už nastali, nikto nebude môcť povedať, že som nevarovala. Modlite sa za Cirkev, lebo je blízko zničenia, …More
to posolstvo nie je od M.Božej Bolestnej.... čo su to prosím vás za slová...aby vám bolo dobre na zemi???? toto si myslíte že naozaj povedala Sedembolestná, ktorá vie že ako národ budeme velmi velmi trpieť!!!! zriekam sa takejto matky..
Posolstvo Panny Márie: Časy predpovedané vo Fatime už nastali, nikto nebude môcť povedať, že som nevarovala. Modlite sa za Cirkev, lebo je blízko zničenia, modlite sa za Taliansko, lebo bude oplakávať svojich mŕtvych
Peter(skala)
"Buďte radostnými nositeľmi pokoja a lásky, aby vám bolo dobre na zemi. "
🤗😇
Dt 28,1 (KAT) Keď však budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, keď budeš plniť a zachovávať jeho príkazy, ktoré ti ja dnes nariaďujem, Pán, tvoj Boh, ťa povýši nad všetky národy, čo sú na zemi.
2 (KAT) Na teba sa znesú a k tebe dôjdu všetky tieto požehnania, ak budeš počúvať jeho príkazy.
3 (KAT) Budeš požehnaný …More
"Buďte radostnými nositeľmi pokoja a lásky, aby vám bolo dobre na zemi. "

🤗😇

Dt 28,1 (KAT) Keď však budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, keď budeš plniť a zachovávať jeho príkazy, ktoré ti ja dnes nariaďujem, Pán, tvoj Boh, ťa povýši nad všetky národy, čo sú na zemi.
2 (KAT) Na teba sa znesú a k tebe dôjdu všetky tieto požehnania, ak budeš počúvať jeho príkazy.
3 (KAT) Budeš požehnaný v meste, budeš požehnaný na poli.
4 (KAT) Požehnaný bude plod tvojho života, plod tvojej zeme a plod tvojho dobytka, stáda tvojho dobytka a čriedy tvojich oviec.
5 (KAT) Požehnané budú tvoje humná a tvoje sýpky.
6 (KAT) Požehnaný budeš, či budeš vchádzať alebo vychádzať.
7 (KAT) Pán dá padnúť pred tebou tvojim nepriateľom, čo sa postavia proti tebe; jednou cestou pôjdu proti tebe, ale siedmimi (cestami) budú pred tebou utekať.
8 (KAT) Pán zošle požehnanie na tvoje zásobárne a na všetky práce tvojich rúk a požehná ťa v krajine, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh.
9 (KAT) Pán si ťa postaví za svätý ľud, ako ti prisahal, ak zachováš prikázania Pána, svojho Boha, a ak budeš kráčať po jeho cestách.
10 (KAT) Vtedy všetky národy zeme uvidia, že sa nad tebou vzýva meno Pánovo, a budú sa ťa báť.
11 (KAT) Pán ti poskytne hojnosť všetkého dobrého plodu tvojho života, plodu tvojho dobytka a plodu tvojej zeme, o ktorej prisahal tvojim otcom, že ti ju dá.
12 (KAT) Pán otvorí svoju najlepšiu pokladnicu, nebo, aby dal na svoj čas dážď tvojej krajine, a požehná všetky práce tvojich rúk. Ty budeš požičiavať mnohým národom, ale ty si od nikoho požičiavať nebudeš.
13 (KAT) Pán teba ustanoví za hlavu, nie za chvost, a vždy budeš hore, a nie dolu, ak budeš počúvať príkazy Pána, svojho Boha, ktoré ti dnes nariaďujem, a ak ich budeš zachovávať a plniť,
14 (KAT) a neodchýliš sa od nich ani napravo, ani naľavo, ak nepôjdeš za cudzími bohmi, ani ich nebudeš uctievať.
15 (KAT) Ale ak nebudeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, aby si zachovával a uskutočňoval všetky jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti ja dnes ukladám, doľahnú na teba tieto kliatby a dochytia ťa.
ľubica
fíha, tvoj pravý domov je na zemi?Scenár, z ktorého mrazí.
Janko333
Panna Mária v posolstvach i keď hovorí kríži vždy hovorí o radosti. Zachovať pokoj v kríži je možné len ak sa modlíš, keď sa modlíš pochopíš aj kríž. Zamysli sa slovami Panny Márie - Drahé deti! V tomto čase vás pozývam k modlitbe, pôstu a zriekaniu, aby ste boli pevnejší vo viere. (bez modlitby a pôstu nemáš silu)Toto je čas prebúdzania a znovuzrodenia. (znovuzrodenia t.j. obrátenia) Ako …More
Panna Mária v posolstvach i keď hovorí kríži vždy hovorí o radosti. Zachovať pokoj v kríži je možné len ak sa modlíš, keď sa modlíš pochopíš aj kríž. Zamysli sa slovami Panny Márie - Drahé deti! V tomto čase vás pozývam k modlitbe, pôstu a zriekaniu, aby ste boli pevnejší vo viere. (bez modlitby a pôstu nemáš silu)Toto je čas prebúdzania a znovuzrodenia. (znovuzrodenia t.j. obrátenia) Ako príroda, ktorá sa dáva, aj vy, deti moje, rozmýšľajte, koľko ste prijali. Buďte radostnými nositeľmi pokoja a lásky, aby vám bolo dobre na zemi. (dobre na zemi neznamená mať na zemi raj ale Boží pokoj) Túžte po nebi, v nebi niet smútku ani nenávisti. (ak príjmaš kríž Boh ti dá silu a pokoj) Preto, deti moje, znovu sa rozhodnite pre obrátenie a nech svätosť zavládne vo vašich životoch. (aby sme to dokázali je potrebné každodenné obrátenie, byť svedkami radostnej zvesti i v kríži. Len nás Boh požehná a dá nám všetko, čo od neho vo viere žiadame. Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky nenunesieš.“ - Ján Pavol II. Panna Mária nenúti ale pozýva, preto vždy na konci posolstva povie, ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.
Peter(skala)
Perfektnééééé 😇😍😊🤗
Janko333
Diablovi sa čas kráti, už končí! Nenávidí nás zvlášť Matku Božiu. Diabol ”rozdeľovač„ chce nás rozdeliť, nám ale Božiu radosť nezobere! Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Kto je proti nám, keď je Boh za nás? keď Boh stojí na našej strane? Toto je nezvratná istota kresťana. Máme absolútnu istotu, že žiadna sila, žiadna mocnosť ani kniežatstvo a panstvo – hoci sú veľmi silné – nás nemôžu …More
Diablovi sa čas kráti, už končí! Nenávidí nás zvlášť Matku Božiu. Diabol ”rozdeľovač„ chce nás rozdeliť, nám ale Božiu radosť nezobere! Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Kto je proti nám, keď je Boh za nás? keď Boh stojí na našej strane? Toto je nezvratná istota kresťana. Máme absolútnu istotu, že žiadna sila, žiadna mocnosť ani kniežatstvo a panstvo – hoci sú veľmi silné – nás nemôžu zničiť.

Našou zbraňou v útoku i v obrane je dobré svedomie pred Pánom Bohom i pred ľuďmi. Stojíme verne pri Pánu Bohu, už či nás za to oslavujú, alebo nám nadávajú, či nám veria, alebo hovoria o nás, že sme podvodníci. Sme neznámi, a predsa o nás všetci vedia. Každý deň sa nad nami vznáša smrť, ale nikdy sme nežili plnšie. Bili ma až na smrť, a predsa ma nezabili. Stále nám hádžu polená pod nohy, ale o radosť nás tým nepripravia.

V Duchu Svätom, v nepokryteckej láske, v slove pravdy, v Božej moci; zbraňami spravodlivosti v pravej i ľavej ruke, slávou aj potupou, zlou aj dobrou povesťou; ako zvodcovia, ale pravdiví, ako neznámi, a predsa dobre známi, akoby zomierajúci, a hľa, žijeme, ako trestaní, ale nie usmrtení, akoby smutní, no vždy sa radujeme, Sme chudobní, a predsa rozdávame poklady nesmiernej ceny, akoby sme nič nemali, a pritom nám všetko patrí. Vo všetkom sa odporúčame ako Boží služobníci: vo trpezlivosti, v súženiach, v núdzi, v úzkostiach, vo väzeniach.

Boh má posledné slovo! Diabol dobre vie, že bojuje bitku, ktorú už prehral!
ľubica
Janko333, podla p. Lašúta z Turzovky, budeme veľmi veľmi trpieť.... tie koncentráky Scenár, z ktorého mrazí. sú len pre verných, ostatní sa rozutekajú ako na Kalvárii, ako ked sa začínala Krížová cesta Pána Ježiša.... rozutekaju sa k vakcínam ako k spáse, lebo ich k tomu vyzývajú tí,ktorí zvetrali a oni hlúpe ovce nevedia rozlíšiť či to čo produkujú biskupi je sol..... soľ predsa chráni …More
Janko333, podla p. Lašúta z Turzovky, budeme veľmi veľmi trpieť.... tie koncentráky Scenár, z ktorého mrazí. sú len pre verných, ostatní sa rozutekajú ako na Kalvárii, ako ked sa začínala Krížová cesta Pána Ježiša.... rozutekaju sa k vakcínam ako k spáse, lebo ich k tomu vyzývajú tí,ktorí zvetrali a oni hlúpe ovce nevedia rozlíšiť či to čo produkujú biskupi je sol..... soľ predsa chráni! proti zahnívaniu a rozkladu, sol predsa konzervuje, aby vydržala potravina čo najdlhšie v povodnom stave!!!
Su páni v KBS solou? očividne nie! Nie sú už ničím čo ochranuje, sú najomníkmi, ktorí utekaju ked vidia vlkov!!! a vlci už slintajú a zavíjajú.... obchádzajú Slovákov ako svorka podvodníckych klamárov vo vláde!!! Hnus! Ja sa čudujem, že Boh nás za toto odpadlíctvo už dávno nepotrestal a ešte viac!!! vdaka Bohu za zatvorené kostoly! že sa neznesväcuje Eucharistia!!! Vdaka!!!
ľubica
...do neba volajúci hriech SK hierarchov,ktorí sa spriahli so svetom a uvalili tak bič na zasvatených i laikov a to už od 6 mája, kedy nariadili SP uprednostnene do rúk, koncom októbra výzvami k testovaniu veriacich a do tretice koncom roka ked dali zelenú vakcinácii z potratených plodov a meniacich RNA!
Možte sa modliť koľko len chcete ružencov a vyzývať k nim ludí, ak nepristúpite k lutovaniu …More
...do neba volajúci hriech SK hierarchov,ktorí sa spriahli so svetom a uvalili tak bič na zasvatených i laikov a to už od 6 mája, kedy nariadili SP uprednostnene do rúk, koncom októbra výzvami k testovaniu veriacich a do tretice koncom roka ked dali zelenú vakcinácii z potratených plodov a meniacich RNA!
Možte sa modliť koľko len chcete ružencov a vyzývať k nim ludí, ak nepristúpite k lutovaniu hriechov znesvatenia Eucharistie počas podávania a prijímania Eucharistie na Slovensku. ak nepristupite k odznesvateniu kostolov, vážení biskupi, lebo len vám dal Boh takúto moc!... Boh nemá dovod sa k vám milostivo obrátit ! Ninivčania posluchli výzvu : ešte 40dní a mesto bude zničené.. ktoru im adresoval Boh skrze proroka Jonáša....a vzdali sa hriechu! Oplakávali to 40 dní všetci! boháči i chudáci, majetní a biedni, vysokopostavení vladari i obyčajní ludia ... vyznávali svoje hriechy, lebo ich spoznali a prišli nato že tieto hriechy sú brzdou Božieho požehnania a hrozbou jeho hnevu!!! Kiežby sa aj našim biskupom otvorili oči srdca a spoznali ohavnosť hriechu ich mätúceho svojvolného nariadenia podávať SP na ruku, hriechu propagacie lživého a pochybného testovania AgTestami, PCR testami, ktorými sa rozšírila ešte viacej corona,,,, i vakcinácie zasahujucej do DNA z potratených plodov!!!
One more comment from ľubica
Janko333
Pre Boží ľud je dopredu jasné, kto je víťaz. Diabol sa kresťana ktorý sa modlí bojí! Diabol zvádza so mnou boj, ktorý je mu prehratý! Bojí sa Matky Kristovej. Útočí na všetko, čo je Mariánske, Oni šíria strach a my máme nádej a radosť. Ježiš Kristus už zvíťazil! Diabol dobre vie, že bojuje bitku, ktorú už prehral! Je teraz na nás na akú stranu sa pridáme. Pre Boží ľud je dopredu jasné,…More
Pre Boží ľud je dopredu jasné, kto je víťaz. Diabol sa kresťana ktorý sa modlí bojí! Diabol zvádza so mnou boj, ktorý je mu prehratý! Bojí sa Matky Kristovej. Útočí na všetko, čo je Mariánske, Oni šíria strach a my máme nádej a radosť. Ježiš Kristus už zvíťazil! Diabol dobre vie, že bojuje bitku, ktorú už prehral! Je teraz na nás na akú stranu sa pridáme. Pre Boží ľud je dopredu jasné, kto je víťaz. Ale treba sa modliť! Pamätajte, že diabol zúrivý pes priviazaný na dlhej reťazi diabol, obchádza ako lev a hľadá, koho by zožral. Ježiš prichádza nájde ťa pripraveného? Modli sa, kým je ešte čas, aby si neprecitol s hrôzou. Niet sa čoho obávať, všetko má pod kontrolou! Preto bdejte na modlitbách! Peklo je prázdne a všetci diabli sú tu, modlite sa! Katolický kněz odhaluje podvodnou pandemii. Neberte si vakcínu, zabije vás. Svůj život dáváte do rukou lidí, kteří jsou známými masovými vrahy.Toto jsou lidé, oproti nimž Adolf Hitler vypadá jako ministrant. Oni, chtějí nás vzít s sebou do pekla, chtějí, abychom milovali zlo jako oni, jsou to pedofilové v nejhorším slova smyslu. Chtějí, aby každý byl zvrhlík, chtějí, aby byli všichni zapojeni a zlí, chtějí, aby se všichni podíleli na zabití sama sebe, proto chtějí, abyste se dusili až k smrti tím, že na obličeji nosíte plínu. A armáda ve Spojených státech oznámila, že může naočkovat všechny v zemi během 24 hodin. Bylo jim Donaldem Trumpem řečeno, že se na to mají připravit. Nebyl to Joe Biden, nicméně oba zavelí, jakmile se dostanou k moci. Pokud jeden z nich nekonvertuje, myslím, že jeden by mohl konvertovat, Donald Trump. Ten druhý, myslím, že už dávno duši ztratil, pokud ještě nějakou má. Odříkávejte své modlitby, ale buďte nyní prozíraví, protože věci se zhorší a nepředstírejte, že se nic neděje. Připravte se. Viac tu:

Katolický kněz odhaluje podvodnou pandemii.
otevrisvoumysl.cz/…z-odhaluje-podvodnou-pandemii/

Toto nás asi očakáva aj na Slovensku
Toto nás asi očakáva aj na Slovensku

Lockdown je dielom satana a luxus pre bohatých
Lockdown je dielom satana a luxus pre bohatých - Lockdown is the work of satan! COVID-19.
Vakcíny z potratených detí - Dr. René Balák Vakcíny z potratených detí - Dr. René Balák PhD je expertom na bioetické limity v biomedicínskom a zdravotníckom práve.
Děsivé křeče ženy z Louisiany po očkování na Covid -19 rumble.com/…iany-po-okovn-na-covid-19.html
Toto VIDEO by mali vidieť všetci PRO-vakcinári: 6 dní v kŕčoch po očkovaní na COVID 19
aeronet.cz/…azem-toho-jak-nebezpecne-muze/
Zdravotní sestře z Nashville ochrnula polovina obličeje 3 dny po očkování vakcínou Pfizer
Zdravotní sestře z Nashville ochrnula polovina obličeje 3 dny po očkování vakcínou Pfi*er

blog.hlavnespravy.sk/…-hoci-stale-financuje-potraty/

Strašné vraždění. Katolický kněz z USA ví, o čem mluví:53 mrtvých na Gibraltaru za 10 dní po očkování na COVID-19.

Jedenáct mrtvých ze 40 očkovaných v domově důchodců u Bodamského jezera
cz24.news/…-duchodcu-u-bodamskeho-jezera/
Svědectví pracovníka pečovatelského domu: Naši pacienti po očkování padají jako mouchy. 14 mrtvých po pár týdnech.
Svědectví pracovníka pečovatelského domu: Naši pacienti po očkování padají jako mouchy. 14 mrtvých po pár týdnech.
Cestování začalo připomínat převoz trestanců - Otisky prstů obyvatelstva už globalisté mají díky zavedení biometrických pasů po 11. září 2001 kvůli teroristické hrozbě. Teď sbírají od obyvatelstva pro změnu vzorky DNA z nosohltanu kvůli virové hrozbě?
Někteří obvodní lékaři zavřeli své ordinace, aby nemuseli přicházet do kontaktu s pacienty v době virové krize
Doktoři odmítající ošetřit pacienta kvůli tomu, že není testovaný, musí být vyloučeni z lékařské komory! Porušují Hippokratovu přísahu
aeronet.cz/…ek-se-musi-nadale-chovat-jako/
MUDr. Ján Lakota, CSc. z virologického ústavu SAV, bývalý primár z národného onkologického ústavu BA
youtube.com/watch?v=-fu9Y1DW7hE&t=258s
youtube.com/watch?v=CytfFbry9bQ&t=3s
Naliehavé varovanie – Vakcína proti korone zasiahne do DNA! Naliehavé varovanie – Vakcína proti korone zasiahne do DNA! [/post/7jgrqTiP41Jr3Uwwp7DXdQccn]
Globalisti jeden z nich Klaus Schwab povedal chce veľký reštart Svetového
hospodárskeho ktorý hodlá zmeniť všetko, čo robíme,svet, v ktorom
nebudete nič vlastniť, ale budete šťastný, keď budete nosiť handry na
tvári, dáte sa očkovať a vám zavedú mikročip. Klaus Schwab, zakladateľ a
predseda Svetového hospodárskeho fóra a otvorene vyhlásili, že
zneužívajú súčasnú pandémiu k tomu, aby toto všetko zaviedli.
lifenews.sk/…dy-je-klaus-schwab-panom-sveta

youtube.com/…v=5Z6jtwYBQ6A&feature=emb_logo

youtube.com/watch?v=qAEjmp5e67U
apredsasatoci
Satan sa boji každého cloveka, ktorý má Ducha Svätého.
Obrana katolíckej Cirkvi
Trafená hus zagágala. Toto video satana veľmi nahnevalo, už sú aj prvé ohlášky. Nadávaš katolíkom do hlupákov? Toto robí aj satan. Kto svojmu bratovi povie »Ty bohapustý blázon,« pôjde do pekelného ohňa. Panna Mária bola najbližšie Ježišovi lebo ho ako Matka najviac milovala, preto sa Panny Márie satan najviac bojí. Čo povedal Anjel keď prišiel k Matke Božej? Povedal„Zdravas’, milosti …More
Trafená hus zagágala. Toto video satana veľmi nahnevalo, už sú aj prvé ohlášky. Nadávaš katolíkom do hlupákov? Toto robí aj satan. Kto svojmu bratovi povie »Ty bohapustý blázon,« pôjde do pekelného ohňa. Panna Mária bola najbližšie Ježišovi lebo ho ako Matka najviac milovala, preto sa Panny Márie satan najviac bojí. Čo povedal Anjel keď prišiel k Matke Božej? Povedal„Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Viete čo znamená milosti plná? Taký človek je len jeden Panna Mária !!! Sektári, čítate bibliu a toto neviete? Bibliu poznáte tak ako satan, cituje z nej len aby útočil. Ty si ver čomu chceš ale katolíkov nepotupuj, za nadávky ťa Boh nepochváli.
mariamilucka
Áno, satan sa boji každého človeka, ktorý má Ducha Svätého, ale Panna Mária bola milostiplná - plná ducha svätého! Panna Mária je prostrednicou všetkých milostí. Preto sa Matky Božej satan najviac bojí.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Poprosím zmazať primitíva a sektára soporta a blokovať aj všetkých takých ľudí !
Obrana katolíckej Cirkvi
Sektári počujte, čítate bibliu a toto neviete? Čo povedal Anjel keď prišiel k Matke Božej? Povedal„Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Viete čo znamená milosti plná? Taký človek je len jeden Panna Mária !!! Sektári, čítate bibliu a toto neviete? Bibliu …More
Sektári počujte, čítate bibliu a toto neviete? Čo povedal Anjel keď prišiel k Matke Božej? Povedal„Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Viete čo znamená milosti plná? Taký človek je len jeden Panna Mária !!! Sektári, čítate bibliu a toto neviete? Bibliu poznáte tak ako satan, cituje z nej len aby útočil.
Peter(skala)
zablokovať, pokušitela Soporta
Otakar Holzmann
Panna Maria zvítězila a i nadále vítězí nad satanem. Jak? Mocí Krista, Syna Božího i jejího. Podnětem k rozjímání této skutečnosti budiž teologický text velkého obránce katolické víry sv. Petra Kanisia (+1597) zejména o významném verši z Písma: "Ona ti rozdrtí hlavu" (Gn 3,15). V hebrejském textu na tomto místě nestojí ipsa („ona"), nýbrž ipsum („ono"). Poněvadž to slovo stojí bez …More
Panna Maria zvítězila a i nadále vítězí nad satanem. Jak? Mocí Krista, Syna Božího i jejího. Podnětem k rozjímání této skutečnosti budiž teologický text velkého obránce katolické víry sv. Petra Kanisia (+1597) zejména o významném verši z Písma: "Ona ti rozdrtí hlavu" (Gn 3,15). V hebrejském textu na tomto místě nestojí ipsa („ona"), nýbrž ipsum („ono"). Poněvadž to slovo stojí bez samohláskového označení, může znamenat jak mužský, tak ženský rod. Maria však přemohla ďábla skrze svého Syna, kterého porodila a který přemohl ďábla.
Fulbert, biskup ze Chartres, praví: „Maria rozdrtila hlavu hada, poněvadž přemohla hlavní pokušení ďábla. Maria ho rozdrtila svým panenstvím a pokorou, kterou uhasila pýchu ducha a žádostivost těla. Ona rozdrtila moc satana, jeho vychytralost, pozemskou moudrost, chudobu ducha. Když hadovi usekneme ocas, uteče. Když mu však usekneme hlavu, je s ním konec." Když toto místo takto vykládáme o Marii, můžeme je také vyložit o svatých, neboť i oni zvítězili nad světem, ďáblem a tělem.

. Maria byla silnější než všichni andělé, poněvadž porodila Toho, který je silou Otce, Pána všech mocností, Krista Krále. Jí se ďábel obzvlášť bojí, je pro něj tak hrozná, jako spořádaný válečný šik (Pís 6,10), zvláště proto, poněvadž silou své pokory zničila tohoto pyšného ducha a poněvadž zvítězila nad nejhorším a nejvíc otráveným semenem ďábla, nad všemi kacířstvími, a rozdrtila je, říká Bernard a Církev zpívá: „Raduj se, Panno Maria, neboť Ty sama jsi zničila všechny bludy a uvěřila slovům anděla." Stejně mluví Sofronius.

Panna Maria však měla silnou a zcela neotřesitelnou víru. Alžběta chválila na Marii zvláště tuto víru!
My katolíci Říkáme jen, jak to možno říci o všech vyvolených údech Kristových, a je to třeba říci, že i oni zvítězili nad ďáblem, jak to říká svatý Jan. Tak to říkáme především o Panne Marii, poněvadž byla bez každého hříchu a plná milosti, tedy více než všichni ostatní. Ona však nezvítězila nad ďáblem svou vlastní mocí, nýbrž v Kristu a skrze Krista, který svou vlastní mocí a za všechny zvítězil nad ďáblem, odebral mu zbroj, rozdrtil jeho království a odnesl bohatou kořist, a bez něhož nikdo nemůže zvítězit nad hříchem, smrtí a ďáblem, jak často říká Písmo svaté. Bohu díky, že vítězství je nám dáno skrze Plod Ženy, skrze Ježíše Krista, našeho Pána, abychom i my zničili hlavu a říši satana. Kristus učinil Marii mocnou Přímluvkyní, s jejíž pomocí můžeme ničit království satanovo v nás i mimo nás.revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2456
Hermenegild
Soportovi: Satan ani len nemôže vystáť, keď niekto hovorí "Zdravas milostiplná, Pán s tebou..." a preto odtiaľ uteká, kde sa oslovuje pozdravením archanjela Mária. Preto je ustanovenou archou pre túto satanovu dobu dobu Nepoškvrnené Srdce P.M. zjednotené s Božským Srdcom Ježišovým. Matka Božia každé svoje dieťa spod kríža vedie k Ježišovi "Per Mariam ad Jesum". Je tak pokorná, že to nikdy …More
Soportovi: Satan ani len nemôže vystáť, keď niekto hovorí "Zdravas milostiplná, Pán s tebou..." a preto odtiaľ uteká, kde sa oslovuje pozdravením archanjela Mária. Preto je ustanovenou archou pre túto satanovu dobu dobu Nepoškvrnené Srdce P.M. zjednotené s Božským Srdcom Ježišovým. Matka Božia každé svoje dieťa spod kríža vedie k Ježišovi "Per Mariam ad Jesum". Je tak pokorná, že to nikdy nepochopíme, lebo je to veľdielo Ducha Svätého. A toto nekatolíci nepochopia, kým im to Duch Svätý nezjaví, lenže oni o to nestoja, čo je zas robota Satanova.
Hermenegild
Podľa teba je väčšina Slovákov sektármi a všetci ostatní sú pravá Kristova Cirkev. Čo budeš hovoriť, keď po varovaní-zásahu Sv. Ducha do svedomia všetkých ľudí bez výnimky, budeš vidieť "Zázrak", ktorý sa nebude dať odstrániť, bude jedinečný od Boha. Potom sa ozvi, či si nezmenil svoje súdy.
Obrana katolíckej Cirkvi
Soport, vydávaš sa za kresťana a paktuješ z diablom? V tvojom profile máš satanku skupinu ktorá Ježiša nenávidí. Teraz si na teba posvietime čo si zač: Metalová skupina ktorú počúvaš SYBREED a im podobný sú satanské. Tá skupina používa obrátený kríž, revú ako posadnutý, na koncertoch vystupujú celý zakrvavený. Čo má spoločne Ježiš z diablom? Si podvodník a satanov sluha! Vo komentároch …More
Soport, vydávaš sa za kresťana a paktuješ z diablom? V tvojom profile máš satanku skupinu ktorá Ježiša nenávidí. Teraz si na teba posvietime čo si zač: Metalová skupina ktorú počúvaš SYBREED a im podobný sú satanské. Tá skupina používa obrátený kríž, revú ako posadnutý, na koncertoch vystupujú celý zakrvavený. Čo má spoločne Ježiš z diablom? Si podvodník a satanov sluha! Vo komentároch tej skupiny na ich facebooku som našiel výsmech z Ježiša Krista, rúhanie a hnusné nadávky ktoré radšej nebudem doslovne ani písať. Citujem skupinu: Sme banda špinavých pohanov. Zdravíme vás, niektorí z vás si určite pamätajú na štúdiové video „some new shit“, však? Dnes je deň „nových sračie ...Takže 666 označenie sa mi veľmi páči. Vydáme nové CD „Boh je automat“ Na dielach SYBREED som sa pokúsil dekódovať Architekta najčiernejšieho svetla, automatizovaného Boha, áno je to smiešny kňaz. (Takže sú to diabolské rúhania skupiny stačí si vypočuť piesne a krvavé fotky. Soport, tvoje komentáre sú také isté plné rúhania. Teba by medzi seba neprijala žiadna cirkev dokonca ani sekta. Zobuď sa! Si podvodník a satanov sluha!
Otakar Holzmann
Soport, jde z tebe tolik neklidu, že bys to tu mohl zapálit. Tvůj slovnik je jako kdybych slyšel posedlého člověka. Uzkostné napětí, vnitřní neklid, nervozita, předrážděnost, nenávist.
Dlouhodobě známé rizikové faktory pro vznik posedlosti ďáblem. Od křesťanství jsi vzdálen jako z Prahy do Afriky. Na tebe si již posvítil Ježíš, a říká ti čiň pokání za své hříchy!