CÓRKA MARYI
11.7K

JEZUS: Po tym, jak liturgia zostanie zafałszowana i zbezczeszczona wobec Mnie, Moi biedni wyświęceni słudzy przybiegną do Mnie w wielkim smutku

JESUS: My poor sacred servants will, after the Liturgy has been tampered with and desecrated before Me, come running to Me in great sorrow

KSIĘGA PRAWDY

czwartek, 19 września 2013 roku, godz. 19.26

Moja szczerze umiłowana córko, po tym, jak liturgia zostanie zafałszowana i zbezczeszczona wobec Mnie, Moi biedni wyświęceni słudzy przybiegną do Mnie w wielkim smutku. Dopiero wtedy, gdy się to stanie, zdadzą sobie sprawę, że Słowo Boga jest im przekazywane za pośrednictwem proroka Bożego i że to jest prawda. Słowo Boga jest prawdą. Jeśli proroctwa przekazywane dzieciom Bożym pochodzą od Niego, to mogą stanowić tylko pełną prawdę, albo nie są nią w ogóle.

Wielu będzie się zbierać i jednoczyć, aby przygotować się do oddania Mi czci w sposób, który Mnie szanuje, bo nic im nie przeszkodzi, by bronić Mojego świętego Słowa, Moich świętych sakramentów, Mojej Mszy Świętej i Najświętszej Eucharystii. Ale nawet wtedy wielu nie dostrzeże błędów, które zostaną przedstawione niczego niepodejrzewającym duszom.

Dopiero wtedy, gdy Kościół Boży ogłosi swoją jedność z poganami i ich niedorzecznymi praktykami, więcej Moich wyświęconych sług w pełni zrozumie, co się dzieje. Dopiero wtedy, gdy pogańskie symbole i satanistyczne znaki zaczną być pokazywane wewnątrz, ponad i przy wejściach do kościołów chrześcijańskich, uciekną, aby ratować swoje życie. W ich sercach pojawi się wielki strach, ponieważ na tym etapie wielu z nich nie będzie miało dokąd pójść, bo nie uda im się przygotować do tego dnia. To będą ci, którzy będą ścigani, ponieważ nie odpowiedzieli na Moje wezwanie. Ich pycha i ich ego uniemożliwiły im rozpoznanie Mojego Głosu. Tak wielu z Moich wyświęconych sług będzie zaskoczonych i wielu będzie bezsilnych wobec panowania fałszywego proroka* i jego poplecznika, antychrysta. Ci dwaj będą bezwzględni w dążeniu do sprawowania władzy nad wszystkimi narodami, a każdy, kto się odważy stanąć im na drodze, zostanie zniszczony.

Kiedy wyświęceni słudzy w Moim Kościele na ziemi zostaną złapani w pułapkę, jeśli nie będą przygotowani, to dusze wiernych, lojalnych wyznawców Mnie, Jezusa Chrystusa, zostaną wprowadzone w wielki błąd, co sprawi Mi tak gorzki smutek. Wielu będzie się bało okazać niewierność Kościołowi, nawet wtedy, gdy Moje Nauczanie, Moja Święta Doktryna i wszystkie sakramenty zostaną zmienione. Niech wiedzą to teraz, że żaden człowiek, żaden ksiądz, biskup, kardynał czy papież nie jest uprawniony do pisania na nowo Słowa Bożego. Kto tak uczyni, złamie Boże Prawo. Tylko Kościół Boga, który pozostaje wierny Mojemu Nauczaniu, jest nieomylny. Gdy więź – więź, przez którą przekazuje się samą Prawdę w Moje Imię – zostanie zerwana, oni zostaną ode Mnie odłączeni. Ja jestem Kościołem. Wy, Moi wyznawcy, Moi wyświęceni słudzy, jesteście częścią Mnie, gdy przestrzegacie Mojej Świętej Doktryny.

Kościół – Mój Kościół – pozostanie nietknięty, bo Prawda nigdy nie może się zmienić. Ci, którzy odłączają się ode Mnie, nie mogą być częścią Mojego Kościoła na ziemi.

Wasz Jezus

* * *

* "Papieża" Franciszka


za: jezusdoludzkosci.pl/…ie-jest-uprawniony-do-pisania-na-nowo-slowa-bozego

_________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS DO KAPŁANÓW O JEDNEJ ŚWIATOWEJ RELIGII: Wszystkie inne religie, wyznania, wierzenia i doktryn…

JEZUS: W Kościele zostaną wprowadzone zmiany, które będą sprzeczne ze Słowem Bożym

JEZUS: Moc masonerii wzrosła i opanowali oni nie tylko świat polityki, lecz także dom Boży, Moje …

JEZUS: Ty, Mój Kościele, zostaniesz na 1260 dni odrzucony na pustynię ..

JEZUS: W obecnym czasie słuchajcie Mnie tylko w tych Orędziach

Matka Zbawienia: Ostatnia tajemnica fatimska nie została ujawniona, tak była przerażająca

JEZUS: Mój biedny święty Wikariusz papież Benedykt XVI zostanie odsunięty od Stolicy Apostolskiej …

JEZUS: Masoneria kościelna sięgnęła obecnie najwyższego poziomu władzy…

Matka Zbawienia: Apokalipsa będzie dotyczyła wszystkiego, co związane jest z przejęciem Kościoła mojego Syna na Ziemi przez Jego wrogów

JEZUS: Jako pierwsze mają być zniszczone sakramenty, potem Msza, następnie Biblia

JEZUS: Ujrzycie zagrożenie dla istnienia Najświętszej Eucharystii


JEZUS: Moi uczniowie, będziecie musieli gromadzić i przechowywać Hosti…

JEZUS: Moi wyświęceni słudzy, którzy pozostaną Mi wierni, będą musieli odprawiać Msze potajemnie …

___________________________________________________________