forthetruth333
nové KONCENTRAKY stali sa DOMOVY dôchodcoch
Bezbranní starčekovia su personálom DONUTENI NON-STOP testovania
2x3
krát dva týždne Pýtam sa na akom základe STE z NICH urobili
testovacích potkanov ? NEMATE HAMBU mnohí ktorých sme videli UŽ
rezignovali.žiadne návštevy,žiadné vychádzky NIČ ako slobodný človek
Vyzývam detí,vnukov príbuzných NEDOVOĽTE týrať BEZBRANNYCH MODLIME SA ZA …More
nové KONCENTRAKY stali sa DOMOVY dôchodcoch
Bezbranní starčekovia su personálom DONUTENI NON-STOP testovania
2x3
krát dva týždne Pýtam sa na akom základe STE z NICH urobili
testovacích potkanov ? NEMATE HAMBU mnohí ktorých sme videli UŽ
rezignovali.žiadne návštevy,žiadné vychádzky NIČ ako slobodný človek
Vyzývam detí,vnukov príbuzných NEDOVOĽTE týrať BEZBRANNYCH MODLIME SA ZA NICH NAŠICH STARKYCH
apredsasatoci
Ja sa zasa pýtam, prečo deti týchto starcekov, ich strčili do penziónov?
forthetruth333
nie každy sa môže postarať aj take prípady sú