yuitrel
Czy ktoś zgadnie kto napisał poniższy tekst?

99. "Ekumenizm nie jest wyłącznie wewnętrzną sprawą Wspólnot chrześcijańskich. Jest to sprawa miłości, którą Bóg; w Jezusie Chrystusie pragnie ogarnąć całą ludzkość, a więc stawianie przeszkód tej miłości jest zniewagą wobec Niego i wobec Jego zamiaru zgromadzenia wszystkich w Chrystusie."
Quas Primas
„O tym bowiem bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec – to jest bałwochwalca – nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo przez te [grzechy] nadchodzi gniew Boży na buntowników. Nie miejcie więc z nimi nic wspólnego!” (Ef 5, 5-7).
peccatoribus
Weronika..S - zgoda , ale czy kiedykolwiek nim był?
Weronika..S
Ekumenizm to nie katolicyzm, a ,,nowa ewangelizacja,, rozmija się z nakazaną przez Chrystusa, gdyż nie wzywa innych wyznawców do nawrócenia się i chrztu. ,,Nowa ewangelizacja,, być może jest to ta ,,inna,, o której mówi św. Paweł.
bliźniak
"ekumenizm"-dialog z szatanem kończy się w piekle!