Bp Schneider ma rację, natomiast abp Vigano jest niekonsekwentny i sam... realizuje ekumenizm II …

Bp Schneider ma rację, ponieważ faktycznie sobory dogmatyczne myliły się w niektórych kwestiach (nie w kwestiach ściśle dogmatycznych, bo w tych mylić się nie mogły). Takie są fakty i nikt nie …