pielgrzym55
Każdy normalny katolik postrzega arcybiskupa Lefebvra jako przykładnego wyznawcę wiary
Wieczne Odpoczywanie Amen
389

Kościół Chrystusowy jest okupowany i zepchnięty w cień przez modernistyczną strukturę soborową, która zagnieździła się wewnątrz samej hierarchii i wykorzystuje autorytet swoich duchownych, żeby zatryumfować nad Oblubienicą Chrystusa i naszą Matką.