DRUHÁ PEČEŤ: TŘETÍ SVĚTOVÁ VÁLKA

Poselství Ježíše ze dne 16. května 2012 v 03:10.
jezis-kristus-varovanie.net/varovani.org/html2/431.html

DRUHÁ PEČEŤ: TŘETÍ SVĚTOVÁ VÁLKA

Má nejvroucněji milovaná dcero,
musím tě informovat, že ve světě se chystá propuknout třetí světová válka.
Jak můžeš vidět, toto ráno Mi tečou slzy. (*)
Brzy bude otevřena druhá pečeť, jak bylo předpověděno Janem Evangelistou v Knize Zjevení.
Začne to v Evropě.
Příčinou toho bude váš bankovní systém a Německo bude zase zataženo do této tragédie, jako tomu bylo v minulosti již dvakrát.
Když to začne, bude to mít hodně co dělat se záchranou ekonomiky a katastrofa postihne Řecko se značným dopadem ve Francii.
Do konfliktu bude vtažen i Střední východ s Izraelem a Íránem ve válce a Sýrie sehraje důležitou úlohu při pádu Egypta.
Má dcero, probudil jsem tě, abych ti to pověděl, ale nikoliv, abych vás vystrašil, ale abych na vás naléhal, abyste se v tomto čase více modlili za Evropu.
Kvůli válce a nedostatku peněz bude ztracena většina úrody a to povede k otevření třetí pečetě, která znamená hladomor.
To je důvod, proč naléhám na všechny Boží děti, aby se pokusily udělat si zásobu sušených a nekazících se potravin, aby uživily své rodiny. Je důležité vypěstovat si svoji vlastní úrodu, pokud je to možné.
Avšak nezapomeňte, že modlitba může zmírnit mnoho z tohoto utrpení.
V důsledku této války dojde k tomu, že má katolická církev na zemi bude ve jménu sjednocení vtažena do jediné světové církve.
Toto sjednocení, neboli falešný mír, se stane skutečností, až se objeví antikrist, aby sjednal falešný mír a takzvaný konec této války.
Tento mírový pakt zahrne západní svět, dokud se Čína a Rusko nezapojí do světových záležitostí.
Tyto dva státy budou představovat hrozbu "šelmě s deseti rohy" – Evropě, a porazí ji, aby nastolily komunismus.
"Rudý drak" – Čína, již získává silnou pozici ve světě kontrolou světových financí.
Rudý drak a "Medvěd", kterým je Rusko, Boha nemilují.
Jsou vedeni antikristem, který je z Východu a jenž se skrývá za zavřenými dveřmi.
Až se tato proroctví naplní, celý svět uvěří těmto poselstvím. Potom už nebudou žádné pochybnosti.
Prosím, modlete se tuto modlitbu modlitební kampaně (54), protože pomůže zmírnit dopad těchto událostí:
Modlitba k Otci, aby zmírnil dopad třetí světové války

"Ó Nebeský Otče, ve jménu tvého milovaného Syna, Ježíše Krista, jenž nesmírně trpěl za hříchy lidstva, prosíme Tě, pomoz nám v těchto těžkých časech, kterým čelíme.
Pomoz nám přežít pronásledování, které plánují chamtiví vládci a ti, kteří chtějí zničit tvé církve a tvé děti.
Drahý Otče, úpěnlivě tě prosíme, abys nám pomohl uživit naše rodiny a zachránit životy těch, kteří budou nuceni jít do války proti své vůli.
Milujeme Tě, drahý Otče.
Prosíme Tě, abys nám pomáhal v čase naší nouze.
Zachraň nás ze spárů antikrista.
Pomoz nám přežít jeho značku, značku šelmy tím, že ji odmítneme přijmout.

Pomoz těm, kteří Tě milují, aby vždy zůstali věrni tvému svatému Slovu, abys nám mohl seslat milosti k přežití v těle i v duši. Amen."
Má dcero, uvědomuji si, že tato zpráva může přijít jako šok, ale nezapomeň, že modlitba a Pečeť živého Boha modlitby (33) z modlitební kampaně, ochrání mé následovníky.
Vy, moje děti, zbytek mé církve, přežijete, i když to nebude snadné.
Kvůli vašemu křesťanství budete zastrašováni, ale nikdy Mě nezapřete, ani nezavrhnete.
K tomu vám budou uděleny dary. Můj dar Pečetě živého Boha vás udělá neviditelnými pro vaše nepřátele.
Modlete se od nynějška tuto modlitbu každý den. Mějte ji před sebou ve svých domovech a nechejte ji požehnat knězem.
Začněte s vašimi přípravami brzy, neboť den pádu Evropy už není daleko.

Váš Ježíš

(*) Když Marie Božího milosrdenství psala toto poselství, z fotografie Ježíše před ní se skutálela mokrá slza.
dyk
23 Priloha 6 Elizabeth Kindelmannova

23 Priloha 6 Elizabeth Kindelmannova v knihe VAROVANIE:

Tu je jasne potvrdený II. VAT KONCIL.
Všetci bludári lefebristi a odporcovia Katolíckej Cirkvi. Nechajte už odpor vôči svojej spáse. Nestojí to za to nasledovať exkomunikovaného arcibiskupa a biť sa za starú omšu.

Plameň Lásky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

"Len čo bude satan oslepený, mimoriadn…More
23 Priloha 6 Elizabeth Kindelmannova

23 Priloha 6 Elizabeth Kindelmannova v knihe VAROVANIE:

Tu je jasne potvrdený II. VAT KONCIL.
Všetci bludári lefebristi a odporcovia Katolíckej Cirkvi. Nechajte už odpor vôči svojej spáse. Nestojí to za to nasledovať exkomunikovaného arcibiskupa a biť sa za starú omšu.

Plameň Lásky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

"Len čo bude satan oslepený, mimoriadným spôsobom sa naplnia dekréty II. VATIKÁNSKEHO KONCILU."
(Povedal Pán 25.10.1964 v čase konania II. VAT. KONCILU)
Lenka Agnes FaustynaRita shares this
20
ľubica