Clicks45

Farar Timkovic v pastoracii 115 Cirkevne webstranky bez Boha 2019

Misko3
11
Prof. Taft upozorňoval svojich študentov, aby poznávali to podstatné z Liturgie, aby sa nestalo, že pri skracovaní Liturgie (lebo dnes už ľudia nemajú čas na Hospoda Boha), sa z nej vyhodilo len to …More
Prof. Taft upozorňoval svojich študentov, aby poznávali to podstatné z Liturgie, aby sa nestalo, že pri skracovaní Liturgie (lebo dnes už ľudia nemajú čas na Hospoda Boha), sa z nej vyhodilo len to nepodstatné a nie to podstatné.

Pri tvorbe webových stránok gréckokatolíkov, rímskokatolíkov a pravoslávnych sa začiatkom 21. st. udial proces opačný: na tieto westránky sa zavesilo všetko nepodstatné a zabudlo sa tam dať to najpodstatnejšie: Sv. Písmo, kde je Hospoď Boh reálne prítomný pod spôsobom slova. Tak katolícka i pravoslávna Cirkev dnes robí na internete evanjelizáciu bez sv. Evanjelia, bez Biblie, bez Boha.

Farár Timkovič v pastorácii 115 Cirkevné webstránky bez Boha 2019
Farar Timkovic v pastoracii 115 Cirkevne webstranky bez Boha 2019
Autor filmu: Jozafát Vladimír Timkovič, OSBM

Tags:
kbs.sk, KBS, Konferencia biskupov, Slovenska, Košice, Kosice, Štefániková ulica, Štefánikova, Stefanikova, Úrad práce, Urad prace, vatican.va, grkatpo.sk, grkatke.sk, Košická eparchia, Kosicka, Prešovská arcidiecéza, Presovska arcidieceza, Biblia, Sv. Písmo, Pismo, Timkovič, Timkovic, OSBM, Róbert Taft, Robert Taft, webová stránka, webova stranka, Bible, Bibbia, Библия, Біблія, Библія, web page, webpage, website, www,
Zedad
Zajímavé, smutné
Zedad likes this.