Bos016
11.8K

Znamię bestii to rzeczywistość, a nie iluzja. Ks. Bortkiewicz o tatuażowej antyewangelii - PCH24.pl

Dla mojego pokolenia tatuaże wiązały się z pewną subkulturą, oględnie mówiąc, członków półświata. …
Bos016
Kościół katolicki zapewnia trzy sakramenty, których charakter jest bardziej niezatarty niż jakiekolwiek samookaleczenia. Chrzest, bierzmowanie i święcenia kapłańskie są sakramentami jednorazowymi, także dlatego, że dają pieczęć przynależności do Chrystusa i otwierają na wiele łask płynących od Boga. To jest prawda, którą należałoby dzisiaj przypominać. Pokazując zarazem, że poprzez te sakramenty …More
Kościół katolicki zapewnia trzy sakramenty, których charakter jest bardziej niezatarty niż jakiekolwiek samookaleczenia. Chrzest, bierzmowanie i święcenia kapłańskie są sakramentami jednorazowymi, także dlatego, że dają pieczęć przynależności do Chrystusa i otwierają na wiele łask płynących od Boga. To jest prawda, którą należałoby dzisiaj przypominać. Pokazując zarazem, że poprzez te sakramenty człowiek się nie samookalecza, ale – samorealizuje w sposób najdoskonalszy z możliwych, o ile zostaną one podjęte na miarę wielkości powołania, które jest w te sakramenty wpisane.