VŠETKO SA PLÁNOVALO VIAC AKO 100 ROKOV ... Varovanie karikatúry 1920. „Ich plán.“ (VIDEO)

PS: Preklad z ruštiny.

Poznámka vyd. - Drahí bratia a sestry! Sledujte túto karikatúru spred 100 rokov. Niet teda pochýb o tom, že satanisti majú tento plán smrteľného očkovania svetovej populácie najmenej 100 rokov a s najväčšou pravdepodobnosťou aj viac. Preto znova a znova upozorňujeme všetkých na to, že samotné deti diabla sa nezastavia v úmysle zničiť väčšinu ľudstva smrtiacimi vakcínami a našou úlohou je vytrhnúť naše okolie z pazúrov antikrista prostredníctvom pokánia a modlitieb k nášmu Pánovi. Pomôž nám, Pane! Daruj nám kráľa!
Video tu

3rm.info/…-multfilm-preduprezhdenie-1920g-ih-plan-video.html
Public domain