Pastiersky list biskupov Slovenska o svätení nedele. Už od roku 2002 presadzujeme prijatie zákona …

Pastiersky list biskupov Slovenska o svätení nedele. Už od roku 2002 presadzujeme prijatie zákona na ochranu nedele Bratia a sestry, na Vianoce sme počúvali úvodné slová do evanjelia sv. Jána: „Na …More
Pastiersky list biskupov Slovenska o svätení nedele. Už od roku 2002 presadzujeme prijatie zákona na ochranu nedele
Bratia a sestry, na Vianoce sme počúvali úvodné slová do evanjelia sv. Jána: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh“ (Jn 1, 1).
To je druhá božská osoba, Ježiš Kristus. „Všetko povstalo skrze neho“ (Jn 1, 3) a „Slovo sa telom stalo“ (Jn 1, 14). V dnešnom evanjeliu predstavuje sv. Ján Ježiša ako „Božieho Baránka“ (Jn 1, 29). Dvaja učeníci, ktorí to počuli, išli za Ježišom. Aj my všetci túžime ísť za Ježišom. Pomôže nám k tomu pravidelné slávenie nedele. „Konečne sobota“ vzdychnú si ľudia po celotýždňovej práci. Prirodzene túžime po odpočinku. Pričom sám Boh vychádza v ústrety tejto túžbe človeka tým, že sám odpočíva po svojom stvoriteľskom diele. My kresťania by sme však úplne prirodzene mali zvolať: „konečne nedeľa“, ten krásny deň, ktorý po zmŕtvychvstaní nášho Pána žiari ako nádherná skutočnosť po predobraze starozákonnej soboty.
Moderný svet …More
Roberto 55
Pekne, az na to, ze tie slova z Evanjelia sv. Jana mozu veriaci pocut nielen na Vianoce, ale kazdy den pri slaveni sv. omse vekov...