Clicks24
vi.news

Không hiểu nổi: Francis Thiếu Kiến thức Giáo lý Sơ cấp

Trong Chúa nhật sau bài giảng lễ Corpus Christi, Francis đã đạo đức hóa rằng “chúng ta không thể bẻ bánh vào Chúa nhật nếu trái tim chúng ta đóng lại với anh chị em của mình. Chúng ta không thể nhận Bánh nếu chúng ta không tặng bánh cho người đói. Chúng ta không thể chia sẻ Bánh trừ khi chúng ta chia sẻ những đau khổ của anh chị em mình đang gặp khó khăn.”

Điều này gợi nhớ đến bài giảng lễ Corpus Christi tháng 6 năm 2019 của ông ta, trong đó ông ta tuyên bố rằng Bí tích Thánh Thể là “Chúa Jesus trở thành bánh mì”.

Trong Đức tin Công giáo được các sứ đồ truyền lại, thì ngược lại: bánh trở thành thân thể của Đấng Christ bởi vì phép truyền phép biến chất của bánh thành chất của thân thể của Đấng Christ (GLCG 1376).

#newsFkzdcpgjxs