CÓRKA MARYI
1298
CÓRKA MARYI
Księga Prawdy
❤️ Pieczęć Boga Żywego jest szczególną modlitwą przekazaną dla ochrony wszystkich ludzi, wszystkich dzieci Bożych. Została przepowiedziana w Piśmie św., jest wspomniana w Apokalipsie św. Jana Apostoła oraz w Księdze Daniela w Starym Testamencie. Została nam dana przez Boga Ojca w czasach bezpośrednio prowadzących do Powtórnego Przyjścia Jezusa Chrystusa. Pieczęć Boga Żywego została …More
Księga Prawdy

❤️ Pieczęć Boga Żywego jest szczególną modlitwą przekazaną dla ochrony wszystkich ludzi, wszystkich dzieci Bożych. Została przepowiedziana w Piśmie św., jest wspomniana w Apokalipsie św. Jana Apostoła oraz w Księdze Daniela w Starym Testamencie. Została nam dana przez Boga Ojca w czasach bezpośrednio prowadzących do Powtórnego Przyjścia Jezusa Chrystusa. Pieczęć Boga Żywego została przekazana ludziom przez Boga Ojca w Księdze Prawdy – w orędziach przekazywanych światu obecnie przez Marię od Bożego Miłosierdzia. Poprzez Pieczęć Bóg udziela łaski zbawienia, łaski ochrony duszy i ciała oraz wielu innych błogosławieństw. Należy ją zawsze nosić przy sobie i codziennie się nią modlić. Dla ułatwienia warto nauczyć się jej na pamięć. Istotę Pieczęci stanowi modlitwa i jej graficzne przedstawienie.

❤️ Tekst modlitwy: Modlitwa Krucjaty 33 Pieczęć Boga Żywego

O mój Boże, mój kochający Ojcze, przyjmuję z miłością i wdzięcznością Twoją Boską Pieczęć Ochrony. Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność. Chylę się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność, mój ukochany Ojcze. Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią. Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki wieków. Kocham Cię, drogi Ojcze. Pocieszam Cię w tych czasach, drogi Ojcze. Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego na przebłaganie za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci. Amen.

❤️ Obietnice związane z Pieczęcią Boga Żywego: 1. Obietnica zbawienia i szczególnej łaski Bożej 2. Ochrona w czasie wojny albo konfliktu 3. Łaska wolności od nowego światowego porządku i chipa, znamienia bestii 4. Ochrona życia i duszy przed krzywdą i złym duchem 5. Umocnienie duchowe oraz obrona przed mocami antychrysta 6. Duchowa i fizyczna ochrona rodziny

❤️ Więcej informacji oraz plik z modlitwą Pieczęci w języku polskim do druku dostępny do pobrania bezpłatnie na stronie https://pieczecbogazywego.pl/

❤️ Orędzie z Księgi Prawdy mówiące o Pieczęci Boga Żywego jezusdoludzkosci.pl/…-teraz-i-przyjmij-moja-pieczec-pieczec-boga-zywego

❤️ Konferencja po polsku ze świadectwami osób, które doświadczyły łaski Bożej ochrony poprzez Pieczęć Boga Żywego youtube.com/watch?v=3F3zzMxPg2c&list=PLiu-T-8M2JfPpfHye2KIDueR

❤️ Zapraszamy na internetowe spotkania modlitewne, w czasie których modlimy się na Różańcu, Koronką do Bożego Miłosierdzia a także Modlitwami Krucjaty jezusdoludzkosci.pl