Unam Sanctam SK
728
Tento článok obsahuje dôkazy, že Biblia ako aj raná kresťanská Cirkev učia, že Ježiš ustanovil spovedanie sa kňazovi. Sviatosť pokánia, tak ako ju chápe Katolícka Cirkev, existuje a je učením Biblie. Toto vyvracia protestantizmus a tí, čo budú odmietať toto učenie Katolíckej Cirkvi po prečítaní tohto článku, sú heretici, zlej vôle a nie sú nekresťania. Bodka. Nestačí spovedať sa priamo Bohu. …More
Tento článok obsahuje dôkazy, že Biblia ako aj raná kresťanská Cirkev učia, že Ježiš ustanovil spovedanie sa kňazovi. Sviatosť pokánia, tak ako ju chápe Katolícka Cirkev, existuje a je učením Biblie. Toto vyvracia protestantizmus a tí, čo budú odmietať toto učenie Katolíckej Cirkvi po prečítaní tohto článku, sú heretici, zlej vôle a nie sú nekresťania. Bodka. Nestačí spovedať sa priamo Bohu.
Origenes, Komentár k Lukášovi 2, 245 po Kristovi: „...ak sme zhrešili, mali by sme prehlásiť: priznal som ti svoj hriech a svoju krivdu som nezatajil. Povedal som, že vyznám Pánovi proti sebe svoju nespravodlivosť. Lebo ak toto urobíme A AK SME O SVOJICH HRIECHOCH DALI VEDIEŤ, NIE SAMI PÁNOVI, ALE AJ TÝM, ČO NÁS MÔŽU VYLIEČIŤ Z NAŠICH HRIECHOV A NAŠICH RÁN, NAŠE HRIECHY NÍM BUDÚ ZAHLADENÉ.“ (Nedeľné kázne veľkých otcov (Sunday Sermons of the Great Fathers), Regnery Co: Chicago, IL, 1963, zv. 1, s. 172.)
vatikankatolicky.com

Biblia učí o spovedi kňazovi

Evanjelium podľa Jána 20:22-23 – „[Ježiš im povedal]: ‘Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.’“ Mnohí …