Clicks76

Francis: "Cộng sản là những Kitô hữu ngầm" (tháng 6 năm 2014)

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsQujjoehuql