Metod
Nuž, asi je treba, aby sa zopakovala história pre niektorých nepoučiteľných