Clicks15
lv.news

Kardināls Millers cīnās pret krīzi ar četras lappuses garu rakstu

Kardināls Gerhards Ludvigs Millers 8. februārī publicēja četru lappušu garu ticības apliecinājumu , kurā viņš atkārto katoļu doktrīnas, tai skaitā mūžīgās pazudināšanas galvenos principus.

Millers nav tieši apstrīdējis nevienu ķeceruīgo prelātu, ne arī pāvesta Franciska neseno ķecerīgo apgalvojumu, ka Dievs grib viltus reliģiju eksistenci .

Millers mudina „pretoties” ieslīgšanai senās ķecerībās, kuras Jēzu Kristu uzskata par „tikai labu cilvēku, brāli un draugu, pravieti un morālistu”.

Viņš norāda, ka Trīsvienības personu atšķirība fundamentāli nodala kristietību no citām reliģijām, "Reliģijas precīzi nepiekrīt šai ticībai Jēzum Kristum."

Millers atzīmē, ka mūsdienās „bīskapi” nespēj sludināt Evaņģēliju un „dod priekšroku būt politiķiem”.

Turklāt viņš atkārtoti apstiprina faktu, ka atkārtoti precējušies šķirteņi nevar saņemt īstu Svēto Komūniju, bet Francisks iebilst pret šo fundamentālo patiesību iz katoļu doktrīnas.

Attēls: Gerhard Luwig Müller, © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-SA, #newsMtdvqycxma