Clicks168

Žalmy

Žalm {r:Ž}91{/r} Pod ochranou Najvyššieho.

Dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch.
({r}Lk 10, 19{/r})

{v}1{/v}Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva{x}

a v_tôni Všemohúceho sa zdržiava,

{v}2{/v}povie Pánovi:{+}

„Ty si moje útočište a pevnosť moja;{x}

v_tebe mám dôveru, Bože môj.“

{v}3{/v}Veď on sám ťa vyslobodí z_osídel lovcov{x}

a zo zhubného moru.

{v}4{/v}Svojimi krídlami ťa zacloní{x}

a uchýliš sa pod jeho perute.

Jeho pravda je štítom a pancierom,{x}

{v}5{/v}nebudeš sa báť nočnej hrôzy,

ani šípu letiaceho vo dne,{+}

{v}6{/v}ani moru, čo sa tmou zakráda,{x}

ani nákazy, čo pustoší na poludnie.

{v}7{/v}I_keď po tvojom boku padnú tisíce{+}

a desaťtisíce po tvojej pravici,{x}

teba nezasiahne.

{v}8{/v}Budeš sa môcť dívať vlastnými očami{x}

a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom.

{v}9{/v}Lebo tvojím útočišťom je Pán,{x}

za ochrancu si si zvolil Najvyššieho.

{v}10{/v}Nestihne ťa nijaké nešťastie{x}

a k_tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma,

{v}11{/v}lebo svojim anjelom dá príkaz o_tebe,{x}

aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.

{v}12{/v}Na rukách ťa budú nosiť,{x}

aby si si neuderil nohu o_kameň.

{v}13{/v}Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji,{x}

leva i_draka rozšliapeš.

{v}14{/v}Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho,{x}

ujmem sa ho, lebo pozná moje meno.

{v}15{/v}Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším{+}

a budem pri ňom v_súžení,{x}

zachránim ho i_oslávim.

{v}16{/v}Obdarím ho dlhým životom{x}

a ukážem mu svoju spásu.


Žalm {r:Ž}51{/r}
{k:kat-z51.htm}Vyznanie viny{/k}

Obnovovať sa duchovne premenou zmýšľania a obliecť si nového človeka. ({r}Ef 4, 23-24{/r})

{v}3{/v}Zmiluj sa, Bože, nado mnou{x}

pre svoje milosrdenstvo

a pre svoje veľké zľutovanie{x}

znič moju neprávosť.

{v}4{/v}Úplne zmy zo mňa moju vinu{x}

a očisť ma od hriechu.

{v}5{/v}Vedomý som si svojej neprávosti{x}

a svoj hriech mám stále pred sebou.

{v}6{/v}Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil{x}

a urobil som, čo je v_tvojich očiach zlé,

aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku{x}

a nestranný vo svojom súde.

{v}7{/v}Naozaj som sa v_neprávosti narodil{x}

a hriešneho ma počala moja mať.

{v}8{/v}Ty naozaj máš záľubu v_srdci úprimnom{x}

a v_samote mi múdrosť zjavuješ.

{v}9{/v}Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý;{x}

umy ma a budem belší ako sneh.

{v}10{/v}Daj, aby som počul radosť a veselosť,{x}

a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.

{v}11{/v}Odvráť svoju tvár od mojich hriechov{x}

a zotri všetky moje viny.

{v}12{/v}Bože, stvor vo mne srdce čisté{x}

a v_mojom vnútri obnov ducha pevného.

{v}13{/v}Neodvrhuj ma spred svojej tváre{x}

a neodnímaj mi svojho ducha svätého.

{v}14{/v}Navráť mi radosť z_tvojej spásy{x}

a posilni ma duchom veľkej ochoty.

{v}15{/v}Poučím blúdiacich o_tvojich cestách{x}

a hriešnici sa k_tebe obrátia.

{v}16{/v}Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia{x}

a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou.

{v}17{/v}Pane, otvor moje pery{x}

a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.

{v}18{/v}Veď ty nemáš záľubu v_obete,{x}

ani žertvu neprijmeš odo mňa.

{v}19{/v}Obetou Bohu milou je duch skrúšený;{x}

Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.

{v}20{/v}Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu,{x}

vybuduj múry Jeruzalema.

{v}21{/v}Potom prijmeš náležité obety, obetné dary a žertvy;{x}

potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.
Public domain