CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
.

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę:


„Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?“

On mu odpowiedział:

„«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem». To jest największe i pierwsze przykazanie.,,

.
.
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
Demon na tronie Stolicy Piotrowej !
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU