Evanjelizacia
Dekan v Brezne Mons. Dušan Lukáč kedysi v Boha neveril. V rozhovore odkrýva zmysel Vianoc pre veriacich i neveriacich, zranených, nešťastných i pre ľudí v núdzi.

★˛˚˛˛°★.˛*. ★˚˛*°.˛*.。*★.˛°˛.★.˛°*★* ˛.

Podľa Ježišových slov by sme mali byť svetlom pre tento svet. Ako sa máme nechať prežiariť svetlom Vianoc, aby sme vyžarovali autentické Božie svetlo?

Ako máme byť vnútorne disponovaní na prija…More
Dekan v Brezne Mons. Dušan Lukáč kedysi v Boha neveril. V rozhovore odkrýva zmysel Vianoc pre veriacich i neveriacich, zranených, nešťastných i pre ľudí v núdzi.

★˛˚˛˛°★.˛*. ★˚˛*°.˛*.。*★.˛°˛.★.˛°*★* ˛.

Podľa Ježišových slov by sme mali byť svetlom pre tento svet. Ako sa máme nechať prežiariť svetlom Vianoc, aby sme vyžarovali autentické Božie svetlo?

Ako máme byť vnútorne disponovaní na prijatie vianočných darov?

Prejdime ešte ďalej, za oponu viditeľného. Čo sa deje počas Vianoc v duchovnom svete?

Čo je príčinou toho, že každý rok zaznamenávame to isté - zvýšené napätie, agresivitu, depresie, v extrémnych prípadoch dokonca samovraždy?

Ako Vianoce zasahujú človeka na psychologickej rovine prežívania?

A ako by sa dala osvetliť táto temná stránka vianočných sviatkov u ľudí, ktorí cítia oprávnený smútok?

Pochopiť vianočné tajomstvo do hĺbky nie je vôbec jednoduché, keďže zahŕňa Boží majestát. Môže človek nejako obsiahnuť Božiu veľkosť a poznanie večnosti?.....

Dekan Dušan Lukáč / Osloboďme sa počas Vianoc od strachu z ľudí, ktorí nie sú ako my

Dekan v Brezne Dušan Lukáč kedysi v Boha neveril. V rozhovore odkrýva zmysel Vianoc pre veriacich i neveriacich, zranených, nešťastných i pre ľudí v …