Clicks173
grafix

"NIE BEZCZEŚCIE CIAŁA MOJEGO SYNA" Objawienie Matki Bożej z Trvignano Romanao z 3 października 2020 r

Trevignano Romano, 3 października 2020 r
"Moje dzieci, dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie w waszych sercach. Umiłowane dzieci, otwórzcie swoje serce na Pana, waszego Boga, Jedyną Drogę, Prawdę i Życie. Moje dzieci, nie lękajcie się miłości Boga, która jest waszym jedynym prawdziwym zbawieniem. Dzieci, pozwólcie się zmieniać powoli, tylko otwierając swoje serca, możecie mieć nowego ducha, nowe serce, nowe życie. Dzieci, dzisiaj zostanę koronowany przed wami i przed światem, Królowo, po raz kolejny. Módlcie się za Kościół, a szczególnie za moje osoby konsekrowane, aby Ciało Mojego Syna nie zostało zbezczeszczone, On pozostawił wam wszystkim tę łaskę. Teraz zostawiam was z moim Świętym i Macierzyńskim Błogosławieństwem, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen"

Matka Boża prosi "aby Ciało Mojego Syna nie zostało zbezczeszczone"
Dzieła szatańskie to: "szafarze świeccy", komunia na łapę i na stojąco.

Głos najwyższego autorytetu kard. Roberta Saraha, który pełni jeszcze Urząd Przewodniczącego Komisji Kongregacji Wiary i Dyscypliny Sakramentów, że komunia na łapę jest dziełem szatańskim jest ignorowany przez hierarchów kościelnych. Jest nawet zakaz informowania wiernych, że duża ilość teologów uważa komunię na łapę za grzech ciężki.

Używam słowa łapa a nie ręka, bo zwierzęta nie mają rąk tylko łapy.