Clicks17
vi.news

Nghiêm túc? Tổng giám mục Pháp "nghiêm túc" về nữ giám mục

Để trở thành giám mục, "dù là đàn ông hay đàn bà", là được trao khả năng "quyết định và lãnh đạo," Tổng giám mục Pascal Wintzer của Poitiers, Pháp, đã viết trên La-Croix.com (ngày 25 tháng 6) trên bối cảnh của việc ứng cử thử của Anne Soupa để trở thành Tổng giám mục Lyon.

Ai đó cần nói với Wintzer rằng phụ nữ không thể trở thành giám mục.

Đồng thời, ông tuyên bố đối nghịch rằng quyền lực không phải là bản chất sâu sắc của giám mục vì các giám mục "không phải là đúng đầu trong số các nhà lãnh đạo".

Ông kêu gọi việc "đọc lại" về chức vụ của các giám mục cùng với một cuộc tranh luận về những lựa chọn và quyết định cần phải đối mặt một cách nghiêm túc "giống như vấn đề được Anne Soupa nêu ra là nghiêm trọng."

Có khả năng là Wintzer sẽ không được coi trọng nếu ông ta tiếp tục nói như thế này.

Hình ảnh: Pascal Wintzer, #newsRivdoutdkh