walka_o_czystosc
372K
Elkam
A testament Natanek spisał ? Kto będzie Panem na Grzechynii gdyby tak nagle zszedł ?
No chyba ze Agnieszce "ornat" przypadnie.
Bóg jest Miłością
Duch, który przemawia do Pani Agnieszki już dawno pokazał swoje prawdziwe oblicze przemawiając jako "Bóg NIEMIŁOSIERNY". Tylko zły duch powie, że nie ma sensu modlić się za największych grzeszników i stwierdzić, że "Miłosierdzie Boga nie obejmuje dusz ...takich i takich" ! To czyste zło.

Kościół został utworzony dla ...tych, którzy się źle mają, dla leczenia grzeszników. I ja w takich Kościele …More
Duch, który przemawia do Pani Agnieszki już dawno pokazał swoje prawdziwe oblicze przemawiając jako "Bóg NIEMIŁOSIERNY". Tylko zły duch powie, że nie ma sensu modlić się za największych grzeszników i stwierdzić, że "Miłosierdzie Boga nie obejmuje dusz ...takich i takich" ! To czyste zło.

Kościół został utworzony dla ...tych, którzy się źle mają, dla leczenia grzeszników. I ja w takich Kościele jestem. Duch z orędzi grzechyńskich, nie ma miłości ani dla ks. Piotra ( gdyby zależało mu na duszy tego kapłana nie namawiałby go do buntu i nieposłuszeństwa, a tak było - można o tym przeczytać w tych tekstach), nie ma tez miłości dla grzeszników. Może i promuje jakiś "związek wyznaniowy", ale nie jest to wyznanie w duch chrześcijańskim.
To promowanie "Chrystusa Króla", ale innego niż Chrystus życzyłby sobie.
Sięgnijcie po Pismo Święte, czy teksty doktorów KK lub nawet po cokolwiek z oredzi prywatnych zatwierdzonych przez KK - tam jest ZAWSZE Bóg pełen Miłosierdzia, Miłości ( i mówiący o Sprawiedliwości ), ale zawsze czekający na grzesznika, Dobry Pasterz.
O Miłosierdziu Bóg mówi przez cała historię Kościoła. Dla nas najbardziej znane są pisma siostry Faustyny Kowalskiej, ale np. jej poprzedniczka siostra Józefa Menendez .

U niej czytamy :
Jezus : "...Pragnę przebaczać, pragnę królować, pragne przebaczać jednostkom i narodom. Pragne królowac nad duszami, nad narodami i nad całym światem...jestem Madrością i Szczęściem, jestem Miłością i Miłosierdziem, jestem Pokojem, będę królował. By zmazać niewdzięczność świata, wyleję strumienie Miłosierdzia"
"...licz na moje przebaczenie i wierz, że twoje grzechy nigdy nie przewyższą Mego Miłosierdzia, jest ono bowiem nieskończone"!
"...Dopóki w człowieku zostaje choć jedno tchnienie życia, jeszcze uciekać się może do Miosierdzia i błagać o przebaczenie"
"...Jeśli większą część swego zycia dobrowolnie spędziłeś w bezbożności lub obojętności i znalazłszy się nagle na progu wieczności, usiłuje cię zaślepić rozpacz ..., o, nie daj sie oszukać, bo jest jeszcze czas na przebaczenie !...choćby ci tylko sekunda życia pozostałą, w tej sekundzie możesz jeszcze pozyskać życie wieczne"!

Cytaty z "Apel Miłości" Wydanie I, 1949r, strony 383, 385, 464,465.

Czy widzicie różnicę w tym co mówi duch przemawiający w Grzechyni o tego co mówi od ponad 2 tysięcy lat Pan Jezus ???
Wyciągnijcie wnioski i uciekajcie z tego nawiedzonego przez złego ducha miejsca.
@Szukający PRAWDY , nie jestem wrogiem ks.Piotra i mając w pamięci to, że jeszcze kilka lat temu myslałem podobnie jak Pan - moge jedynie prosić o zastanowienie się nad tymi istotnymi rzeczami, które są w oredziach przemycane obok szczytnej idei królowania Chrystusa w naszym kraju. Królowanie tak, ale zgodnie w całej rozciągłosci z tym czego życzyłby sobie Chrystus Król.
Szukający PRAWDY
@Bóg jest Miłością - nieprawdę piszesz, Duch z orędzi to Duch Miłości, Duch Miłosierdzia! Wybierasz fragmenty i tworzysz swoją wersję ducha, tak samo mógłbyś wybrać fragmenty z dzienniczka św. Faustyny i stworzyć podobną wersję ducha!
Bóg jest Miłością
Wklejam wiekszy fragment tekstów od Pani Agnieszki. Nie ja je wymysliłem. Duch sam tworzy te słowa, a one sa odbiciem jego zamiarów. Zwracam też uwagę, że znajdowałem tam różne słowa, ale podam poniżej przykład jak skrajne są to wypowiedzi tego ducha, na ten sam temat ( o chęci/ lub braku chęci przebaczania) - istnieją dwa oblicza tego samego ducha. Czy w Piśmie Świetym znajdzie Pan @Szukający …More
Wklejam wiekszy fragment tekstów od Pani Agnieszki. Nie ja je wymysliłem. Duch sam tworzy te słowa, a one sa odbiciem jego zamiarów. Zwracam też uwagę, że znajdowałem tam różne słowa, ale podam poniżej przykład jak skrajne są to wypowiedzi tego ducha, na ten sam temat ( o chęci/ lub braku chęci przebaczania) - istnieją dwa oblicza tego samego ducha. Czy w Piśmie Świetym znajdzie Pan @Szukający PRAWDY podobne sprzeczności ?

Rzekomo Pan Jezus : …”Ja mam łaski dla was wszystkich grzesznicy Moi umiłowani. Czy Ja się brzydzę wami? Nie ! Oto Ja Bóg wołam do was pełen Miłości. Wróćcie do Mnie dzieci, które pobłądziłyście, a Ja odpuszczę wam grzechy i poznacie Moje Nieskończone Miłosierdzie ”[tom1, str 176, styczeń 2010 roku].

Mija kilka miesięcy i w marcu 2011 roku czytamy :

Rzekomo Pan Jezus : ...”dałem wam dość łaski, abyście mogli poznać do czego was stworzyłem, a wy bratacie się z demonami i stajecie się na równi im, obrzydliwymi w Moich oczach… Nie jesteście już godni nazywać się Moimi dziećmi. Nie chcę was. Odrzucę was od Mojego oblicza, bo brzydzę się każdym, kto mnie znieważa w tak obrzydliwy sposób.
Pani Agnieszka : Panie mój, jaka jest ta straszna zniewaga ?

Rzekomo „Pan Jezus” : Tą zniewagą jest świadome wybieranie zła i szatana. Jeśli macie świadomość czynienia zła i czynicie je, nie przychodźcie do Mnie więcej, bo nie chcę was znać. Zgładzę tę obrzydliwość z powierzchni ziemi i nie będę was więcej oglądać na ziemi, ani w niebie,bo wasze miejsce jest w sercu szatana. Tam jest wasze mieszkanie i tam będziecie cierpieć już zawsze. …Będę was wszystkich sądził , a wy nieczyste stworzenia, oddane szatanowi, same skazałyście się na zagładę i wieczne męki, bo kto za życia więcej przypomina szatana niż dziecko Boże, ten staje się szatanem na ziemi i modlitwa za niego nie może dotrzeć do Moich uszu. Nie. Za takie czyny i zbrodnie, które zabijają Moje dzieci, zabijają ich dusze, nie będę miłosierny. Kto służy szatanowi i żyje jak szatan, ten za życia staje się już grobem i jego męka wieczna jest postanowiona. Nie przychodźcie do Mnie prosić za nimi, bo ich dusze są Mi obrzydliwe i pełne robactwa. Są na równi z szatanem, bo zatracili łaskę i przeszli świadomie na stronę obrzydliwości i zgorszenia.

…Duch Święty zstępuje z niesłychaną mocą i jest wyrazicielem Mojej woli na ziemi. Jeśli zagradza się mu zakres działania, jeśli wstrzymuje się dopływ łaski z tego niekończącego się źródła Miłości, jeśli bluźni się przeciwko Bogu i rzuca w twarz wyzwania, jest to niepojęta pycha, która stawia człowieka w Moich oczach na równi z szatanem. Człowiek traci wszelką łaskę i gubi dusze. Nie tylko swoją, ale dusze ludzkie. Staje się współpracownikiem szatana i nie ma prawa więcej wołać Mego miłosierdzia, bo Ja wykluczam go z Mojej ludzkiej rodziny.

Prawo Mego Miłosierdzia nie obejmuje dusz, które potępiły się już za życia zabijając Boga w duszach ludzkich, po tym jak zabijają Go w swojej własnej
…Przeklinam zaś tych, którzy swoim grzechem zabijają życie w duszach”
Orędzia na Czasy Ostateczne, które właśnie nadeszły , marzec 2011
…………………………………………..

To jest tylko przykład jak złe intencje i nastawienie do człowieka ma ten kto mówi w tych orędziach. I ten duch kieruje ks.Piotrem. Czy komuś tak złemu będzie zależało na zbawieniu tego kapłana – czy raczej będzie myślał tylko o swoim planie ( często o nim wspomina). Ja kiedyś złapałem się na haczyk walki o „Chrystusa Króla” i idea ta była i jest mi bliska, ale nie z tym przewodnikiem.
Szukający PRAWDY
Ks. Piotr Natanek został wybrany PRZEZ PANA JEZUSA do odnowy CAŁEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO!!! Każdy Katolik powinien o tym wiedzieć i wspierać ks. Piotra Natanka. W przyszłości każdy Katolik będzie jeździł na południe Polski i uczestniczył we Mszy Świętej ks. Piotra Natanka!!! Króluj nam Chryste!!!
Posoborowe absurdy
@Szukający PRAWDY
A skąd to wiesz. OD AGNIESZKI, że ks, Natanek jest wybrany przez Boga? Ks. Natanek błądzi i jak i "jego wierni", którzy nie znają ani Biblii, ani nauczania K.K. "Nie jeden wybrany" upadł na same dno.
Posoborowe absurdy
@CUDOWNY MEDALIK Wspiera sekciarza, ks. Natanka. Dając polubienia w temacie. To jako to. Chodzisz na Odnowę i wspierasz "Mszalny mix" łacińsko-polski "rytu grzechyńskiego" ks. Natanka
Posoborowe absurdy
Dziwi mnie zatwardziałość sekciarzy, którzy notorycznie na Glorii TV promują heretyckie treści ks. Natanka wymieszane prawdy z fałśzem. Ewidentnie mają zatrute umysły. jak @CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU, @bronek @ MEDALIK ŚW. BENEDYKTA, @Ahael, @Waldem, @fartuszniak i wielu innych. W tym sekciarze notorycznie bronią JP II, bo ks. Natanek dalej uznaje JP II za świętego.
Szukający PRAWDY
Ten kto opluwa, niszczy św. Jana Pawła II tzn. że przez taką osobę przemawia Diabeł!!! Każdemu, kto świadomie opluwa, niszczy Wielkość św. Jana Pawła II powinny być wypowiedziane słowa - w Imię Jezusa Chrystusa idź precz Szatanie!!! Św. Jan Paweł II, jego droga.... jest dla mnie wzorem na nad wzorami człowieka. Tak więc od osoby, która niszczy Świętość Jana Pawła II należy jak najszybciej …More
Ten kto opluwa, niszczy św. Jana Pawła II tzn. że przez taką osobę przemawia Diabeł!!! Każdemu, kto świadomie opluwa, niszczy Wielkość św. Jana Pawła II powinny być wypowiedziane słowa - w Imię Jezusa Chrystusa idź precz Szatanie!!! Św. Jan Paweł II, jego droga.... jest dla mnie wzorem na nad wzorami człowieka. Tak więc od osoby, która niszczy Świętość Jana Pawła II należy jak najszybciej uciekać, gdyż przez taką osobę przemawia Szatan!!!
Posoborowe absurdy
@Szukający PRAWDY
Typowa mowa sekciarza, protestanta jak u pastora Chojeckiego ...... STRASZENIE DIABŁEM. Trzeba być wyjątkowy tępym, aby wierzyć w "świętość" NIE ŚWIĘTEGO JP II
Ksiądz przeklina wiernych, że biorą komunię i do rąk. Więc tym samym musi przkląć JP II, który podaje na rękę Komunię św. 1. Phoenix, Arizona, 14 września 1987 r. Jan Paweł II
2. Skoro wyzywa Franciszka za Pachamamę…More
@Szukający PRAWDY
Typowa mowa sekciarza, protestanta jak u pastora Chojeckiego ...... STRASZENIE DIABŁEM. Trzeba być wyjątkowy tępym, aby wierzyć w "świętość" NIE ŚWIĘTEGO JP II
Ksiądz przeklina wiernych, że biorą komunię i do rąk. Więc tym samym musi przkląć JP II, który podaje na rękę Komunię św. 1. Phoenix, Arizona, 14 września 1987 r. Jan Paweł II
2. Skoro wyzywa Franciszka za Pachamamę to powinien wyzwać JP II, który tak samo czcił bogini Pachamamę i jej wiernych, od którego przyjmował "błogosławieństwo" Z cyklu osobliwości posoborowia: zinkulturowane okadzenie.
Szukający PRAWDY
@Posoborowe absurdy - widzę, że Diabeł się wścieka, a z diabłem się nie dialoguje!
Bóg jest Miłością
Wcześniej czy później każdy kto myśli i analizuje dokładnie te teksty - zauważa przekłamania i manipulacje w nich zawarte. Nie bez powodu setki osób zerwało i zrywa każdego dnia kontakt z tym miejscem i osobami.
Szukający PRAWDY
Jest wręcz odwrotnie, osób przybywa i będzie przybywać, gdyż ks. Piotr Natanek został wybrany do odnowy CAŁEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO!!!
Bóg jest Miłością
Ksiądz Piotr nie jest w stanie nawet ślubów posłuszeństwa wypełnić. O jakiej odnowie mówisz ?
Najpierw niech siebie naprawi.
V.R.S.
@Szukający PRAWDY
Tak, tak wiemy. Groźna sekta twierdzi że to nowy Jan Chrzciciel jest.
Bóg jest Miłością
Taka prawda, że najtrudniej swoje wady opanować. Niech weźmie za przykład św. Ojca Pio i wtedy będziemy wychwalać. Wybiórczo nie można stosować Przykazań i udawać, ze wszystko jest OK.
Szukający PRAWDY
Zarówno Bóg jest Miłością, jak i V.R.S. - się kompromitują!!!
1) Nick "Bóg..." - udaję mądralę, a nawet nie umie odróżnić ducha dzieci, o których kiedyś pisałem....Chcesz pouczać innych a takich podstawowych rzeczy nie umiesz odróżnić?
2) V.R.S - pytam jak z Tobą dyskutować, jak na obecną chwilę masz kamień w sercu ? Odrzucasz drogę i Wielkość św. Jana Pawła II i Ty chcesz innych pouczać ? Módl …More
Zarówno Bóg jest Miłością, jak i V.R.S. - się kompromitują!!!
1) Nick "Bóg..." - udaję mądralę, a nawet nie umie odróżnić ducha dzieci, o których kiedyś pisałem....Chcesz pouczać innych a takich podstawowych rzeczy nie umiesz odróżnić?
2) V.R.S - pytam jak z Tobą dyskutować, jak na obecną chwilę masz kamień w sercu ? Odrzucasz drogę i Wielkość św. Jana Pawła II i Ty chcesz innych pouczać ? Módl się o Łaskę Miłości w sercu, jak tej łaski nie otrzymasz to nie jesteś w stanie wiele zrozumieć przyjacielu!!!
V.R.S.
@Szukający PRAWDY
Nie zamierzam z tobą dyskutować sekciarzu dopóki się nie nawrócisz na Wiarę Katolicką. Na dobry początek zamiast raić innym groźną sektę przeczytaj sobie katolicki Katechizm.
Szukający PRAWDY
@V.R.S. - zauważam, że dla Ciebie wiele rzeczy jest tutaj groźnych np. św. Jan Paweł II, ks. Piotr Natanek, p. Bąkiewicz, p. Braun. Tak na marginesie pytanie - czy jak patrzysz w lustro to czy widzisz zagrożenie ? No właśnie co widzisz, czy widzisz człowieka, którego decyzje życiowe służyły bardziej innym czy samemu siebie? Módl się przyjacielu o łaskę miłości w sercu, wtedy powinno być lepiej, …More
@V.R.S. - zauważam, że dla Ciebie wiele rzeczy jest tutaj groźnych np. św. Jan Paweł II, ks. Piotr Natanek, p. Bąkiewicz, p. Braun. Tak na marginesie pytanie - czy jak patrzysz w lustro to czy widzisz zagrożenie ? No właśnie co widzisz, czy widzisz człowieka, którego decyzje życiowe służyły bardziej innym czy samemu siebie? Módl się przyjacielu o łaskę miłości w sercu, wtedy powinno być lepiej, dla Pana Boga bardzo ważne są chęci i zamiary, szczere zamiary! Powodzenia
V.R.S.
@Szukający PRAWDY
Słuchaj, panie pastor. Zabieraj pan swą prywatną sektę w troki i jedź ewangelizować kolegę Chojeckiego, bo na mnie tego typu heretyckie pitu-pitu nie działa.
Quas Primas
Ci z sekt objawieniowo-prorockich zdziwią się, jak już staną przed Bogiem Twarzą w twarz....
Teraz ich nie interesuje prawda, jeno to, co im pasuje...
Rozum pochowali do szuflady, a takich na glorii jest (chyba) większość.
marta1012
To tam po raz pierwszy widziałam jak kapłan upuścił Komunię Św. na ziemię. Zapalono w tym miejscu świeczkę a my modliliśmy się suplikacjami przez pół godziny.
Szukający PRAWDY
Widzę, że Alarm 2 Piotr M ciąg dalszy,... nie tędy droga Piotrze M, to Ty idziesz drogą, którą podpowiada Ci Szatan!

Przyjacielu wyciągasz fragmenty z orędzi i na tej podstawie budujesz swoje urojenia "prawdy", twojej prawdy! Dla innych wskazówka - proszę przeczytać te fragmenty z orędzi, które cytuje Piotr M, jak również zdanie przed i po tych fragmentach i wtedy zrozumiecie jak manipuluje …More
Widzę, że Alarm 2 Piotr M ciąg dalszy,... nie tędy droga Piotrze M, to Ty idziesz drogą, którą podpowiada Ci Szatan!

Przyjacielu wyciągasz fragmenty z orędzi i na tej podstawie budujesz swoje urojenia "prawdy", twojej prawdy! Dla innych wskazówka - proszę przeczytać te fragmenty z orędzi, które cytuje Piotr M, jak również zdanie przed i po tych fragmentach i wtedy zrozumiecie jak manipuluje Piotr M.

Na zakończenie
Pani Agnieszka jest wybrana przez Pana Jezusa i należy do niego!!! Domyślam się, że dzięki tej Łasce niesie również bardzo duży Krzyż tutaj na Ziemi, im większa Łaska, tym większy Krzyż!

Myślę również, że jej wybraństwo można odnieść do:
Mt, 13, 44-46

Przypowieść o skarbie i perle
44 Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.
45 Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł.
46 Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.

Pan Jezus reprezentuje kupca, reprezentuje Królestwo Niebieskie!!!
Quas Primas
Nie KOMPROMITUJ się chłopie!
Elkam
Po analizie stwierdzam ! Sekta Natanka gorsza od lefebrystów.
bogumila333
Ty człowieku jesteś falszywcem a nie ks. NATANEK słucham go czasem i mówi prawdziwie mądre i prawdziwe nauki nie widzę nic złego a raczej dobrego to jeden ksiądz który mówi prawdę i ma odwagę co masz mu biedny człowieku do zarzucenia. Mszę prowadzi jak należy co jest zadkoscia kobiety nie służą przy ołtarzu adoracja po Komu i i skłania się ku Mszy trydenckie długo by pisać jesteś człowiekiem …More
Ty człowieku jesteś falszywcem a nie ks. NATANEK słucham go czasem i mówi prawdziwie mądre i prawdziwe nauki nie widzę nic złego a raczej dobrego to jeden ksiądz który mówi prawdę i ma odwagę co masz mu biedny człowieku do zarzucenia. Mszę prowadzi jak należy co jest zadkoscia kobiety nie służą przy ołtarzu adoracja po Komu i i skłania się ku Mszy trydenckie długo by pisać jesteś człowiekiem podłym, małym, fałszywym i idziesz za tłumem a nie słuchasz się głosu prawdy
V.R.S.
Przestań kobieto reklamować tę sektę, bo grzeszysz śmiertelnie.
real898
Czuć tu swąd szatana …..ale jak ktoś ma barani rozum to i zdjęcie w nicku barana
radyjko11
Po co się obrazacie? Prawda wyjdzie na jaw, prędzej czy później. Póki co, wszystko róbmy z miloscia. A miłość doprowadzi nas do prawdy.
V.R.S.
@radyjko11
Dlatego z miłością ostrzegamy dobrych katolików przed prywatno-objawieniowym obłędem:
Grzechynia - początek
i jego udającymi pobożność agitatorami.
radyjko11
Szczucie to nie jest miłość, tylko nienawisc
V.R.S.
@radyjko11
No więc pani Bogumiła (?) poszczuła: "Ty człowieku jesteś falszywcem, etc."
W odpowiedzi otrzymała przestrogę, żeby nie promowała tego co niekatolickie (nb. pani Bogumiła nie może udawać niewiniątka, bo o sekcie grzechyńskiej od dłuższego czasu prowadzi na tym forum rozmowy).
W czym zatem pana problem?
Posoborowe absurdy
@radyjko11 Prawda już od dawna jest wiadoma, że ks. Natanek to sekciarz. Gdybyś znał zwykły Katechizm Katolicki to byś głupot nie pisał.
radyjko11
Nadal widzę szczucie i przez Posoroborowe absurdy i przez V.R.S. NIENAWISC, NIENAWISC, NIENAWISC to główna wada Polakow
radyjko11
Zresztą widać to w sąsiedztwie, jeden drugiego obgaduje, a pomocnej ręki ze świecą szukać.. każdy lgnie do tego, .komu się powodzi, a potrzebujących omijają z daleka.. Tylko szczuja..
One more comment from radyjko11
radyjko11
Tak nam daleko do miłości Chrystusowej. Gdyby spisać wszystkie czyny JEZUSA, wszystko co dobrego ludziom uczynił zabrakło by miejsca w największej bibliotece. Wniosek jest taki, że Msza posoborowa niewiele nam daje, bo Ci którzy codziennie chodzą do kościoła Na Mszę nie zmieniają się na lepsze. Stoją w miejscu. Żadnych postępów duchowych. Przynajmniej tak jest w moim środowisku.
V.R.S.
"NIENAWISC, NIENAWISC, NIENAWISC to główna wada Polakow"
---
Wielkie słowa małej sekty.