Clicks63
vi.news

Vatican đổ lỗi cho nhà báo sự về việc chối bỏ Thần tính của Chúa Christ

Matteo Bruni, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh, vào ngày 9 tháng 10, đã từ chối phủ nhận hoặc cải chính tuyên bố của Francis rằng Chúa Jesus "hoàn toàn không phải là Thần Thánh.

Francis đã nói điều này với bạn của ông, nhà báo Eugenio Scalfari (bài báo trong hình).

Bruni nói: "Như đã nêu ra ở trong các dịp khác, những lời mà Tiến sĩ Eugenio Scalfari gán trong dấu ngoặc kép cho Đức Thánh Cha trong các cuộc phỏng vấn với ông không thể được coi là là hoàn toàn chân thật so với những gì được phát ngôn, mà chỉ là một cách giải thích mang tính cá nhân và tự do về những gì ông ấy nghe được, dường như được thể hiện rõ ràng qua những gì ông ta viết hôm nay về thần tính của Chúa Jesus Christ."

Lời giải thích của Bruni rất khó hiểu. Tại sao Francis lại tiếp tục trả lời phỏng vấn Scalfari khi việc này tạo sự ngộ nhận về ông một cách có hệ thống?

Đây là cuộc phỏng vấn thứ sáu của Francis với Scalfari. Vào tháng 3 năm 2018, Sclafari tiết lộ rằng Francis đã nói với ông rằng, "địa ngục không tồn tại". Ngay sau đó, Vatican đã cố gắng cứu Francis bằng cách đổ lỗi cho Scalfari về tuyên bố này.

#newsNsubvqluww