Clicks2.9K
defendfaith
3

O tejto dobe Sodomskej. Od čipovania psov, k čipovaniu ľudí, o elektronike a novej otrockej dobe

Žijeme v dobe prípravy, na otvorenie posledných dvierok diablovi. Blížime sa k Sodomskej dobe rýchlejšie, než si dokážeme predstaviť. Pred dvadsiatimi rokmi, by sme sotva mohli čo i len v predstavách vykúzliť to, že príde čas, kedy bude zvrátenosť chránená zákonom. Že sa budú brať ľudia rovnakého pohlavia, proti prirodzenému Božiemu zákonu. Že dokonca títo ľudia, si budú môcť adoptovať deti. Že rodiny, ktoré budú stáť na Božom zákone budú perzekuované, v mnohých krajinách sú kresťanským rodinám odoberané deti a tieto deti sú dané do starostlivosti zvráteným ľuďom, ktorí žijú jednopohlavným životom.

Všetky boje a okupovanie dnešného sveta, ktoré sú v rozpore s Božím zákonom, nie sú ľudského charakteru, ale sú vedené samotným diablom, za ktorým stojí nespočetný zástup ľudí, ktorí ho priamo či nepriamo vyznávajú a slúžia mu. Kto nie je z Boha, je z diabla, takto nás to Pán naučil. A diabol už nemá veľa času, preto sa deje všetko vo veľmi rýchlom tempe:

Zj 12:12: “Beda zemi a moru, lebo diabol zostúpil k vám veľmi rozzúrený, vediac, že má málo času.”

Prečo nemá diabol veľa času? Pretože či chceme alebo nechceme, musíme si pripustiť, že žijeme v posledných časoch. Aj predkovia sa nazdávali, že žijú v posledných časoch, tiež bolo veľa hriechu vo svete, vojny, nepokoje a preto očakávali antikrista. Ale v tej dobe nebolo niečo tak desivého, že prirodzený zákon, ktorý je vpísaný do ľudského srdca a zákon Boží zapísaný, budú pošliapané, pretože týmito zákonmi sa riadila vtedajšia spoločnosť. Dnes prišla doba, kedy je prirodzený zákon i Boží zákon popieraný, prekrytý ohavnosťou a zvrátenosťou.

A tak zvrátení ľudia, ktorí žijú v službách diabla a jeho moci, konajú všetko preto, aby boli ustanovené zvrátené zákony a aby svet podľa nich žil. Tí, ktorí sa chcú držať Božieho a prirodzeného zákona vpísaného do srdca, budú pokutovaní za držanie sa Božích noriem, väznení, prenasledovaní a mnohí aj zabití. Naopak – ľudia ktorí budú šíriť zvrátenosť a Bohu odporné nariadenia, budú chránení zákonmi tohto sveta.

A preto dnes vidíme to, že ľudia, ktorí šíria zvrátenosť a prevrátenosť Božích noriem, sú v spoločnosti vyzdvihovaní, dostávajú slovo, sú podporovaní finančne, majú veľký priestor v médiách, veľký vplyv, sú nestíhateľní modernými zákonmi a preto môžu vyriecť a vykonať čokoľvek, diabol nad nimi drží svoju ochrannú ruku.

Videli sme to na divadelnom predstavení, kde Pán Ježiš schádza z kríža a znásilňuje moslimskú ženu – vec pred pár rokmi v našich Európskych krajinách nepredstaviteľná – dnes, po rýchlom útoku satana a jeho pomocníkov, vec bežná. Čo sa stane takýmto ľuďom za toto zvrátené dielo? Vôbec nič – práve naopak – dostanú veľa priestoru v médiách, ktoré sú ovládané diablom, bude veľa pozvaní do TV a rádií, veľa rozhovorov. Zvrátenosť dnes má zelenú a je v kurze, pravdu je potrebné umlčať a dať jej putá.

Prichádza doba frontálneho útoku na všetko kresťanské, na Krista a jeho vieru. Prichádza doba ťažkého útlaku tých, pre ktorých Božia norma je svätá a podľa nej žijú.

My vidíme v hornom verši, že diabol bude rozzúrený. Tie zákony zvrátenosti, prijímajú štáty ako domino – jeden za druhým. Kresťanské piliere sú podkopané, pripravené na veľký pád. Nielen tí stĺpy viery podkopávajú, ktorí proti cirkvi bojujú, ale aj mnohí, ktorí v cirkvi pôsobia a to aj na vysokých miestach. Diablova moc zasiahla veľmi veľkú časť ľudstva, ktoré už prekonalo Sodomu a Gomoru v perverznosti a v prekrútení desatora.

Kresťania spia a nazdávajú sa, že im nič nehrozí. Počujú správy o zvrátenostiach vo svete, o LGBT, už dlhé desaťročia sú zabíjané naše deti v lone matiek, kde samotní rodičia súhlasia s potratom. Humanizmus sa tvári ako niečo sväté, zasahuje city ľudí, ktorí bojujú za práva zvierat, za ochranu rastlín, bojuje sa za ochranu stebiel trávy – ale ľudský život sa stáva podľa nového učenia, podradnejší ako život zvierat.

Nie je divu, veď učenie o evolúcii, robí z človeka iba zviera, ktoré sa vyvinulo z nižších druhov. Vpísaný Boží obraz v človeku, je rozdupaný evolúciou na kúsky. Podľa tohto zvráteného učenia, ktoré útočí na Boží poriadok stvorenia, je človek je len číslo, kus, tovar.

Preto je tu otázka na nás kresťanov. Sme schopní držať v tomto svete pravú vieru, ktorá nie je napáchnutá a zmiešaná s týmto dnešným zvráteným svetom? Pretože existuje už dnes veľa takzvaných kresťanov a cirkví, ktoré prijali proti-božské zákony, ako zákony podľa nich prirodzené, kde sa sobášia páry rovnakého pohlavia a idú ďalej vo svojich sodomských praktikách.

Dnes sa dávajú čipovať psi, čo je posledným schodíkom k tomu, že príde zákon o čipovaní ľudí. Ľudia vo falošnom domnení vidia výhody, ktoré sa neustále omieľajú, pritom nevidia to, čo za tým skutočne je. Ak sa nazdávame, že čipovanie ľudí je niekde ďaleko, nedajme sa pomýliť. Pred pár rokmi sme si ani len dokázali predstaviť, čo všetkého je diabol schopný a dnes sme svedkami javov, ktoré odporujú nielen Božím normám, ale aj rozumu.

Písmo hovorí o znaku šelmy, ktoré bude musieť prijať každý človek na ruku alebo na čelo, ak bude chcieť v spoločnosti vôbec žiť, pretože bez tohto znamenia, nebude môcť nič kúpiť, ani predať:

Zj 13:16-17: “Pôsobí aj to, aby všetci – malí aj veľkí, bohatí aj chudobní, slobodní aj otroci – dali si znak na pravé ruky alebo na čelá, aby nemohol kupovať ani predávať nikto, kto nemal znak mena šelmy alebo číslo jej mena.”

V dnešnej počítačovej dobe takýmto znamením, môže byť čip, ktorým bude každý človek na tejto planéte kontrolovaný. Mnohí otcovia na hore Athos, nás pred týmto varovali, aby sme to nepodceňovali.

Ak sa pozrieme na dnešný svet elektroniky, diabol skrze sieť wifi a napojenie sa na ňu cez počítač či smartfón, dokáže zisťovať našu polohu, kde sme čo platili, čo sme kde napísali, ukladať si naše heslá, kontrolovať emailovú poštu, ukladať naše fotografie ktoré sme niekde zverejnili. Dokonca to robí systémom – nie nátlaku – ale našej dobrovoľnosti, kde sa sami prihlásime na servery, ktoré si ukladajú všetky naše dáta.

Mnohí ľudia sa tomu bránia a vyhýbajú sa týmto veciam, ale nová generácia to berie ako samozrejmosť, dokonca v tom vidí výhody. Preto je svet už dnes pripravený prijať znamenie šelmy na ruku alebo čelo s tým, že tu predsa ide o výhodnú vec, veď stačí prejsť rukou pred snímačom v obchode a mám zaplatené, neustále môžem pozorovať svoje deti online, kde sa nachádzajú, neskôr prídu výkonné čipy ktoré budú mať odposluch a nedá sa vylúčiť, že sa vyvýjajú technológie, ktoré budú ovplyvňovať náladu človeka, až po najvyšší sen temných síl – zistiť čo si človek myslí, aké má pocity, v čo verí, a ktovie na čom pracujú moderné výskumné týmy vedcov, kde plán na zotročenie ľudstva skrze počítače a elektroniku, sa blíži každým rokom rýchlosťou svetla.

Preto si položme otázku – sme pripravení Krista vyznávať a držať vieru v Neho do posledného dychu? Táto rýchlo sa vyvíjajúca doba, ktorá smeruje do záhuby, nedáva Kristovi už veľa priestoru a to nielen medzi tými, ktorí otvorene proti Bohu vystupujú, ale aj tými, ktorí sú ľahostajní. Dnes vyznať Krista, na údajne kresťanskom Slovensku, je veľkým problémom v každej vrstve spoločnosti. Ľudia nahradili vieru v Krista za vieru v okultizmus, v čarovanie, mágiu, východné falošné náboženstvá, vieru v UFO, v astrálnu budúcnosť, reinkarnáciu, tmu po živote, zaoberajúc sa zakázanými vecami ako sú – horoskopy, veštby, vykladacie karty, ezoteriku, jógu.

Preto vyznať Krista dnes tak, ako učí cirkev, je obrovským problémom, pretože drvivá väčšina takzvaného kresťanského Slovenska, vrátane kresťanov, je napáchnutá hore spomenutými novými vierami. Iní zase hovoria – Kristus áno – ale on bol iba človek, ako Buddha, či Mohamed. Popiera sa Trojjedinosť, základný stĺp po-apoštolskej doby, do viery sa votreli hore spomenuté diabolské viery a pravú vieru zatienili.

K tomu prispeli samotní kazatelia a duchovní, ktorí rovnako prijali ducha tohto sveta, mámení jeho výrobkami, ktorí nestoja na cirkevných otcoch a apoštoloch – lež sami podľa svojich chúťok si vykladajú vieru podľa seba. Prijatím ducha tohto sveta, duchovní prijali mámenia o veľkosti padlého človeka, ktorý sa stal bohom na tejto zemi, čím dali Boha pod ľudstvo zničené hriechom, ktoré rozbilo obraz Boží v sebe na márne kúsky, nazdávajúc sa, že sú iba nemými zvieratami, ktoré nemajú dušu a pokračovanie života. Preto počúvame z vysokých cirkevných miest strašné výroky, ktoré odporujú viere, dobrým mravom, Božiemu aj prirodzenému zákonu a kresťania tlieskajú, pretože prišiel čas ich oslepnutia.

Ez 7:25: “Prichádza tieseň. Ľudia budú hľadať spásu, ale jej nebude.”

Ešte jestvuje hŕstka tých, ktorí zachovávajú vieru našich otcov, vieru ktorá stojí na dvanástich stĺpoch apoštolských, ktorá stojí na krvi mučeníckej a stojí na otcoch cirkevných. Tí dobre vidia a vedia, čo sa okolo nich deje, čo sa chystá a pripravujú sa na boj. Boj so samým sebou a tým pádom boj s temnotou, ktorá už prišla, ktorá každým dňom hustne.

Sme vo vojne, vo vojne so svetom a jeho diabolskými plánmi. So svetom, ktorý je ku nám denno-denne viac a viac nepriateľskejší. So svetom, ktorý chce Boha vymazať z povrchu zeme a nahradiť ho bohom blahobytu, za cenu totálnej kontroly človeka.

Sme pripravení bojovať? Sme pripravení vziať zbrane a učiť sa ich nielen držať, ale sa aj nimi oháňať? Veď poznáme tie zbrane:

Ef 6:14-17: “Bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť k evanjeliu pokoja. Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy tohto nešľachetníka. Vezmite si aj prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie.”

Modlíme sa jeden za druhého, aby sme dokázali obstáť pred ťažkou dobou?

Ef 6:18: “V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu; dbajte pritom vytrvalo a proste za všetkých svätých (kresťanov)”

Sme vyhnancami na tejto zemi. Podnes sme si to nemuseli uvedomovať, ale ak otvoríme oči prídeme nato, že svet vytláča kresťanov postupnými krokmi s pozícií, ktoré zastávali.

Obráťme sa k mučeníkom a vyznávačom, ako ku vzorom, ktorí pre vieru mnoho trpeli, boli prenasledovaní, kruto zabíjaní – ukrižovaním, varením vo vode, pálení v ohni, v arénach zomierali v tlamách divokých šeliem, znášali mnohé ukrutnosti a zvrátenosti tých, ktorí slúžili démonom. Táto doba sa vracia a mnohí budú hľadať strednú cestu, ako veriť – veriť v Krista, ale verejne Ho nevyznať. Pán nás varuje:

Mt 10:32-33: “Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.”

Neochabujme v modlitbách za to, aby sme vytrvali v pravej viere apoštolskej, v pravej viere našich otcov, neupadli do viery novátorskej, napáchnutej svetom a politikou, ktorá sa votrela do cirkvi.

Nepodceňujme nepriateľa diabla, mysliac si, že sme chytrejší ako on. Obráťme sa k nášmu Pánovi o pomoc a vedenie, v týchto časoch núdze. Odvráťme sa od sveta, ktorý nás hypnotizuje svojimi lákadlami, ako hypnotizuje svoje obete škorpión, ktorý nás na jednej strane objíma, no za chrbtom má pripravené žihadlo smrti ktoré nevidíme.

Zmiluj sa Pane nad nami, daj nám pravú vieru a nedovoľ, aby sme ju stratili, aby sme ju nevyznávali, aby sme teba, Kriste Pane náš, zapreli pred svetom dnes, i v budúcom čase.

Amen…