pch24.pl

Gdyby nie było Ducha Świętego… - PCh24.pl

Święty Paweł, przybywszy do Efezu podczas swojej trzeciej podróży misyjnej, spotkał jakichś uczniów, których z miejsca zapytał, czy otrzymali Ducha …