Clicks36
vi.news

Tạp chí Brazil: Benedict XVI bị "bệnh Parkinson"

Trang Veja.com của Brazil (19 tháng 9) đưa tin rằng cựu Benedict XVI, 91 tuổi, bị bệnh Parkinsons.

Đề cập đến các nguồn tin giấu tên thân cận với Benedict, tin tức này cho rằng các dấu hiệu đầu tiên của bệnh đã xuất hiện một năm trước khi Benedict từ chức, trong chuyến đi đến Mexico và Cuba (tháng 3 năm 2012).

Văn phòng báo chí Vatican đã bác bỏ tuyên bố: “Sức khỏe của Giáo hoàng vẫn ổn. 'Bệnh' của Ngài là vì Ngài đã 91 tuổi. ”

Vào tháng Hai, Monsignor Georg Ratzinger đã tuyên bố rằng anh trai của ông bị một chứng “tê liệt” mà có thể ảnh hưởng đến tim ông.

Điều này cũng bị từ chối bởi cơ quan báo chí Vatican mặc dù, không có vẻ rằng các phòng báo chí sẽ có thông tin về những vấn đề như vậy rõ hơn chính người anh em của Benedict.

#newsAvrzsgqskm