JEZUS: Wtedy wzniesiemy się do Nowego Raju wraz z tymi, którzy oczekiwali tego Wielkiego Dnia, …

JESUS: Then we will ascend, along with those who have awaited the Great Day, but who are dead, into the New Paradise KSIĘGA PRAWDY niedziela, 19 …