Clicks166
Edward7

Globalny komunizm , przebrany w "Wielki Reset"

„COVID-19” był od dawna planowany w dokumentach i ćwiczeniach symulacyjnych pochodzących od eugenika Billa Gatesa i Fundacji Rockefellera. Platforma z 200 szczegółowymi poziomami jest udostępniana przez Światowe Forum Ekonomiczne pod przewodnictwem Klausa Schwaba, technokraty i propagatora transhumanizmu, w celu dostarczenia szczegółowych instrukcji dotyczących wykorzystania pandemii „COVID-19” do wprowadzenia globalnego resetu monetarnego i cyfrowej waluty, technokracji i totalitarnego rząud na całym świecie pod pozorem socjalizmu i ekologii, z Chinami jako wzorem, i zniewalającą ludzkość złowrogim spiskiem dotyczącym szczepionek.

Wcześniej podejmowano próby zaprojektowania pandemii, ale żadna nie zakończyła się sukcesem. Tym razem Światowa Organizacja Zdrowia z wyprzedzeniem zmieniła kryteria pandemii, tak aby mogła ogłosić pandemię z fałszywych powodów. Tedros Adhanom Ghebreyesus, terrorysta i oskarżony o ludobójstwo, został mianowany szefem Światowej Organizacji Zdrowia w celu zaaranżowania pandemii i ułatwienia totalitarnego przejęcia.

Technologia bezprzewodowa tłumi układ odpornościowy. 5G jest zaangażowany w COVID-19 ze względu na korelacje między lokalizacją wprowadzenia 5G a zachorowalnością / śmiertelnością, a także wcześniejszym szczepieniem przeciw grypie w Wuhan i Mediolanie. (pch24.pl/…czeka-nas-prl-bis,79729,i.html"Bezmyślne zarzynanie gospodarki z powodu „zbyt dużej mobilności społecznej, czy jakiś wizji „nowego Bergamo" - właśnie tam była największa kampania szczepień przeciw grypie i umierali zaszczepieni, być może powiązane z promieniowaniem - nanotechnologia aluminium w szczepionkach i zakrzepica po zaszczepieniu dopow ...) Objawy „COVID” są praktycznie identyczne z objawami narażenia na promieniowanie elektromagnetyczne (PEM). Rozległe badania wojskowe przez wiele dziesięcioleci były utrzymywane w tajemnicy, a agencje regulacyjne zostały dokooptowane, aby uniemożliwić społeczeństwu poznanie ekstremalnych zagrożeń związanych z promieniowaniem elektromagnetycznym. Lekarze nie przechodzą szkolenia w zakresie zagrożeń dla zdrowia związanych z narażeniem na EMR, a zatem błędnie diagnozują objawy EMR. Szpitale są w dużym stopniu wyposażone w 5G, co zagraża życiu pacjentów.

5G służy wielu celom. Jest bronią wyludniającą i wojskową oraz ułatwia wprowadzenie technokracji i kontroli totalitarnej, umożliwiając inwigilację, rozpoznawanie twarzy, całodobowy monitoring osób, kontrolę umysłu i ciała oraz - w połączeniu ze szczepionkami i smugami chemicznymi zawierającymi nanocząsteczki - tortury lub morderstwa docelowych osób. EMR można wykorzystać do symulacji patogenów i obezwładnienia układu odpornościowego, a telefony komórkowe mogą być używane do symulacji „zarażenia COVID-19” wśród współpracowników lub członków rodziny. Technologia 5G została szeroko zainstalowana na lądzie iw kosmosie, aby atakować i kontrolować populacje. Nielegalne środki koronawirusa zostały wykorzystane przez rządy, aby przyspieszyć wdrożenie 5G i zainstalować publiczne punkty dostępu 60 GHz w szkołach, aby atakować dzieci.

W wielu krajach wprowadzono nielegalne przepisy:? Usunąć wolności obywatelskie? Zniszczyć gospodarki? Zamykać małe i średnie firmy15? Aby oddzielić, izolować i terroryzować członków rodziny? Zubożenie ludzi, w tym niszczenie miejsc pracy? Usunąć dzieci z ich rodzin? Internować dysydentów w obozach koncentracyjnych? Udzielić immunitetu funkcjonariuszom rządu w celu popełnienia morderstwa, gwałtu i tortur (Wielka Brytania)? Użyć policji, wojska i najemników do kontrolowania populacji? Aby wymusić szczepienie populacji niemedyczną szczepionką zawierającą mechanizmy kontroli populacji bez ich świadomej zgody.

Nie ma i nie było pandemii, ponieważ „krzywa” spłaszczyła się przed wprowadzeniem środków blokujących. Śmiertelność jest na niższym poziomie niż w poprzednich latach. Test PCR, który nigdy nie został zaprojektowany jako test diagnostyczny i daje do 94% fałszywie pozytywnych wyników, jest używany przez kontrolowane przez oligarchów i rząd platformy głównego nurtu i media społecznościowe do terroryzowania populacji w celu uzyskania posłuszeństwa. Złudzenie pandemii jest podsycane przez lekarzy zmuszonych do przypisywania praktycznie każdej śmierci „COVID”. Personel medyczny i lekarze są zastraszani, aby uniemożliwić im mówienie prawdy o fałszywej pandemii. W Wielkiej Brytanii akt zgonu jest zmieniany, aby krewni nie mogli kwestionować przyczyny zgonu.

Dziesiątki tysięcy lekarzy potwierdziło, że „COVID-19” to mistyfikacja. W Irlandii nie było zgonów spowodowanych COVIDem do 20 kwietnia i od tego czasu blokady opierają się na 98 zgonach na 5 milionów ludzi, a 30 tysięcy umiera rocznie z powodu innych chorób. Tylko osoby z „gorącą” infekcją, z objawami takimi jak bóle głowy lub gardła, są zaraźliwe - 86% „przypadków” „COVID” to bezobjawowi nosiciele, a zatem nieszkodliwi.

Badanie przeciwciał na Uniwersytecie Stanforda wykazało, że śmiertelność wynosi od 0,1 do 0,2%, tak jak w przypadku grypy sezonowej. Wstępne przewidywane współczynniki zgonów Światowej Organizacji Zdrowia „były od 20 do 30 razy wyższe”. 23 W czerwcu amerykańskie Centers for Disease Control potwierdziły, że ogólny wskaźnik śmiertelności zakażeń (IFR) wyniósł zaledwie 0,26%, czyli znacznie mniej niż szacunki WHO na poziomie 3,4%, co pomogło napędzić panikę i blokady. Ale nawet to jest przeszacowane: śmiertelność z powodu infekcji wśród mieszkańców domów opieki wynosi prawdopodobnie tylko 0,1% lub 1 na 1000.

Rządy Wielkiej Brytanii i Niemiec stwierdziły w dokumentach, że celowo zwiększały poziom strachu, w tym traumatyzując dzieci, przekonując je, że będą torturować i zabijać swoich krewnych, jeśli nie umyją rąk i nie zastosują się do środków koronacyjnych. Wmawiano dzieciom, że mogą okazać swoją miłość dziadkom, nie zbliżając się do nich. Dystans społeczny to technika tortur opracowana w celu wywołania traumy, a jej celem jest skłonienie ludzi do zdystansowania się od innych, tak aby mogli być widziani i celowani przez broń 5G.

Polityka rządu i WHO jest celowo ukierunkowana na zabijanie ludzi. W wielu krajach nakazano lekarzom, aby nie przyjmowali osób starszych na oddziały intensywnej terapii i wycofywali wszelką opiekę zdrowotną, a krajowe systemy opieki zdrowotnej przestały zapewniać opiekę zdrowotną inną niż „COVID”, pozostawiając chorych na śmierć. We Francji rząd wydał dekret nakazujący lekarzom podawanie osobom starszym leku objętego ograniczeniami od 2012 r., Ponieważ jest on przeciwwskazany w przypadku problemów z oddychaniem. W Stanach Zjednoczonych szpitale były mocno przekupywane za diagnozowanie „COVID” i umieszczanie pacjentów na respiratorach, które ich zabiły.

WHO i rządy stłumiły skuteczne terapie, z których jedna była stosowana w szczególności od 70 lat, i nękały lekarzy skutecznie ratujących pacjentów. W większości zapobiegano sekcji zwłok, które ujawniłyby prawdziwą przyczynę śmierci.

Patolog medycyny sądowej, profesor Klaus Püschel oświadczył, że nie widział ani jednego przypadku „COVID-19” w sekcji zwłok, który nie obejmowałby innych poważnych wcześniej istniejących chorób.

Rządy i WHO promowały i wymuszały noszenie masek przez społeczeństwo, mając pełną świadomość, że nie zapewniają one żadnej ochrony przed jakimkolwiek wirusem, ale powodują poważne uszkodzenia neurologiczne i oddechowe, zagrażając życiu i zdrowiu ludzi.


W Wielkiej Brytanii śmiertelność wzrosła dopiero po wprowadzeniu ogólnej blokady. Czołowi ekonomiści ostrzegają, że rząd Wielkiej Brytanii „zabija więcej ludzi, niż mógłby uratować” poprzez blokady. The UK Daily Mail przeprowadził audyt 130 badań z czasopism, naukowców i organizacji charytatywnych, dokumentując zniszczenia społeczne i zdrowotne oraz zgony spowodowane zamknięciami. W jednym hrabstwie w USA liczba samobójstw wśród młodych ludzi wzrosła o 100%. Miliona nowojorczyków nie stać już na jedzenie. Brytyjski wysłannik WHO powiedział, że światowe ubóstwo podwoi się do 2021 roku w wyniku blokad.

Szczepionka „COVID” Bill Gates chce zredukować światową populację. Na konferencji ID2020 w 2019 roku przedstawił swoją szczepionkę zawierającą elektroniczny „znacznik” nanochipa, który ma „oznaczać” i kontrolować 7 miliardów ludzi. ID2020 ma na celu zapewnienie unikalnej tożsamości cyfrowej wszystkim ludziom do 2030 r., Która ściśle łączy tę tożsamość cyfrową z dostępem do handlu i systemów bezpiecznego dostępu.

To jest elektroniczne zniewolenie ludzkości. Chip podskórny będzie mógł:? Wpłynąć na zachowanie posiadacza chipa (manipulować i kontrolować tłumy)? Wyeliminować kategorie ludzi (zmniejszyć populację świata)? Zapewnić zgodność szczepionek? Trwale zlokalizować okaziciela (wyjść z wolności obywatelskich)? Zintegruj 7 miliardów ludzi w chmurze i korzystaj z całkowicie cyfrowego systemu, który jest odpowiednikiem kredytu w sklepie firmowym.

Nanochipy i ciekłe kryształy w szczepionkach mogą wpływać na ludzkie zachowanie bez obawy o etykę polityczną40. Nadchodząca szczepionka ma na celu genetyczną modyfikację ludzkości dla wszystkich przyszłych pokoleń, w efekcie całkowicie usuwając ludzkość, gdy ludzie stają się transhumanami lub robotami.

W Korei Południowej odnotowano właśnie 9 zgonów spowodowanych przez szczepienia na grypę (obecnie ponad 80) i 432 reakcje niepożądane, podczas gdy 5 milionów dawek szczepionki nie było przechowywanych w lodówce. Jeden z ochotników nowej szczepionki „COVID” firmy AstraZeneca właśnie zmarł, a dwie próby zostały wstrzymane, ponieważ uczestnicy zachorowali. Te szczepionki „COVID” nie podlegają normalnym procedurom próbnym i są wyrzucane w pośpiechu na wypadek, gdyby mistyfikacja pandemii zakończyła się zbyt wcześnie, aby przekonać ludzi do przyjęcia szczepionki. Rządy zapewniają firmom farmaceutycznym pełną ochronę przed pozwami o odszkodowanie.

Coraz więcej osób mówi, że odmówi szczepionki COVID-19, a mówi to około połowa populacji Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. A jednak niektóre rządy planują wymusić szczepienia ludności korzystającej z wojska, podczas gdy inne planują zakazać osobom odmawiającym szczepień dostępu do pracy, szkoły lub podróży.

Ludzkość jest w skrajnym i nieuchronnym niebezpieczeństwie Niektórzy dobrzy ludzie wszczynają sprawy prawne, aby powstrzymać tę wojnę z ludzkością, między innymi Włoskie Stowarzyszenie Katolickie, "Simon Dolan i Bernician" w Wielkiej Brytanii, "Children's Health Defense" i "Environmental Health Trust" wnoszą sprawy przeciwko Federalnej Komisji Łączności w związku z odmową przeglądu nieaktualnych wytycznych dotyczących ekspozycji termicznej na promieniowanie elektromagnetyczne. W kilku krajach trwają ruchy "common law".

Ale to wszystko jest słabe. Sprawcy oszustwa COVID nadal nakładają blokady i niszczą życie, firmy i rodziny. Stojący za tym wszystkim podmiot, Światowe Forum Ekonomiczne, powiedzieli nam, że w 2017 roku o świecie, który chcą zobaczyć do 2030 roku:

Nic nie będziesz mieć - będziesz wynajmować wszystko? Stany Zjednoczone nie będą wiodącym supermocarstwem na świecie - bo wszystko będzie pod totalitarną, technokratyczną kontrolą i nie będzie państw narodowych? Zjesz znacznie mniej mięsa - nie będziesz mógł? Miliard ludzi zostanie przesiedlonych przez [fałszywe] zmiany klimatyczne - kraje będą musiały przyjąć więcej uchodźców? Zanieczyszczający będą musieli zapłacić za emisję dwutlenku węgla - „zanieczyszczający” obejmą rolników próbujących uprawiać rośliny spożywcze? Zachodnie wartości zostaną przetestowane do granic wytrzymałości - wasza kultura zostanie wyeliminowana i zastąpiona maoistycznymi technokratycznymi hasłami.

Na wiele różnych sposobów przygotowują niedobory żywności. Budują obozy koncentracyjne dla dysydentów. Chcą narzucić wymuszoną szczepionkę pełną nanochipów dla paszportów odporności i kryptowaluty oraz nanocząstek, aby mogli nas śledzić, nadzorować i kontrolować, w tym nasze umysły. Ta szczepionka ma na celu genetyczną modyfikację ludzkości dla wszystkich przyszłych pokoleń. W Stanach Zjednoczonych Soros i 269 dużych korporacji finansują Black Lives Matter i niszczą Amerykę przy współudziale skorumpowanych demokratów. Chcą wojny domowej wszędzie. W Austrii, Francji, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach wielu ludzi jest uzbrojonych i wyszkolonych do walki. Nie możemy im dać tego, czego chcą. Musimy zatrzymać ten program na jego drodze, sami przejąć władzę i aresztować sprawców.

Wniosek Rządy to korporacje, które wykonują polecenia ze Światowego Forum Ekonomicznego i nie służą już swoim obywatelom. Działają z naruszeniem prawa międzynarodowego i krajowego i nie mają już żadnej legitymacji. Jesteśmy świadkami upadku praworządności. Rządy, wybrani przedstawiciele i instytucje międzynarodowe, w tym ONZ, a także prywatne kluby, takie jak Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym i Światowe Forum Ekonomiczne, są współwinne tej „największej zbrodni przeciwko ludzkości, jaka kiedykolwiek została popełniona”. Tylko suwerenne narody tego świata mają w tych okolicznościach legitymację.

Sprawcy, w tym Klaus Schwab, książę Karol, Bill i Melinda Gates, George Soros, Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres i Tedros Adhanom Ghebreyesus z WHO i Michael Ryan, premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern, premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson i brytyjska służba zdrowia Minister Matt Hancock, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Edouard Philippe, kanclerz Niemiec Angela Merkel, kanclerz Austrii Sebastian Kurz, Elon Musk, Mark Zuckerberg, 7 dziennikarzy głównego nurtu i inni muszą zostać zatrzymani i postawieni przed sądem w nowych procesach norymberskich. Politycy, dziennikarze rozpowszechniający fałszywe wiadomości w mediach głównego nurtu i inni mogą otrzymać immunitet, jeśli zmienią teraz stronę, dołączą do ludzi, zanim będzie za późno i zostaną sygnalistami.

Wzywamy armie i policję narodową, by stanęły po stronie ludu przeciwko spiskowcom, którzy również chcą was wywłaszczyć, zabrać również wasze dzieci i dokonać ludobójstwa tylu z nas, ilu im odpowiada. Policja i armie zostaną zastąpione maszynami w Nowym Porządku Świata. Ty również należysz do ludzi i prosimy cię, abyś stanął z nami w obronie naszego człowieczeństwa, naszego zdrowia, naszych rodzin, naszych dzieci, rdzennej ludności i całego życia na ziemi.

http://ageoftruth.tv/wp-content/uploads/2020/10/The-COVID-19-Genocide-2020.pdf
https://www.brighteon.com/56f8e396-f5a3-473c-8e2e-24144b12055c
naturalnews.com/…guised-as-the-great-reset.html

"Wkraczamy...w PRL-bis. Nikt, poza jakąś niewielką grupą osób, nie będzie publicznie demonstrował nieposłuszeństwa wobec władzy, ale wielu już podskórnie wyczuwa, że to, co się dzieje prowadzi nas w przepaść. To, że podąża w jej kierunku grupa menedżerów ze staruszkiem na czele, nie oznacza wcale, iż za tą bandą straceńców mają chęć podążać wszyscy."... więcej - pch24.pl/…czeka-nas-prl-bis,79729,i.html... rząd tylko wypełnia instrukcje, tak jak kiedyś z Moskwy, może inny, ale kraju który nie jest niepodległy ...