Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks51
vi.news

Giáo hoàng Thương cảm phát minh ra tội lỗi mới - Ai mắc phải nó là một "phát xít"

Francis muốn tạo ra một "tội lỗi sinh thái chống lại ngôi nhà chung của chúng ta" và tuyên bố giới thiệu điều này vào Giáo lý.

Phát biểu với Hiệp hội Luật Hình sự (ngày 15 tháng 11), Francis cho biết Thượng hội đồng Amazon đề nghị xác định tội lỗi sinh thái này là hành động hoặc thiếu sót chống lại Thiên Chúa, cộng đồng, môi trường và các thế hệ tương lai biểu hiện trong các hành vi ô nhiễm và hủy diệt.

Francis tuyên bố rằng các hành động ngày nay lại xuất hiện, "là điển hình của chủ nghĩa phát xít đã đàn áp người Do Thái, gypsies và người đồng tính" và đại diện cho "văn hóa lãng phí và thù hận". Chủ nghĩa đồng tính luyến ái vẫn là bất hợp pháp ở nhiều nước.

Thật thú vị, Francis không đề cập đến Chủ nghĩa Cộng sản. Một chi tiết khác: Francis đã trễ hơn một tiếng đồng hồ khiến các luật sư phải chờ đợi (video dưới đây).

#newsCebazmulft