Clicks1.4K
Coburg
51

Hodina milosti 8. decembra 2019, na sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, 12.00 - 13. 00

Hodina milosti

(Žiadala Nebeská Matka)
8. december, Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie
Milí priatelia, máme tu krásny sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Pozývame vás zajtra – 8. decembra – na modlitbu „Hodina milosti“.
od 12.00 do 13.00 hod. (celá hodina modlitieb)

Počas tejto hodiny osoba vykonávajúca „Hodinu milosti“, či už doma alebo v kostole, sa má zriecť všetkých lákadiel. (Nedvíhajte telefón, neotvárajte dvere, nerobte nič, čo by vás mohlo odpútať od úplnej koncentrácie sa na jednotu s Bohom počas tejto zvláštnej Hodiny milosti)

3. Začnite „Hodinu milosti” modlitbou 51. žalmu tri krát po sebe s otvoreným náručím.
4. Zvyšok „Hodiny milosti” by ste mali stráviť v tichom rozhovore s Bohom, rozjímajúc nad Ježišovým umučením, modliac sa posvätný ruženec, velebiac Boha vlastným slovami alebo modliac sa obľúbené modlitby, spievajúc hymny, meditujúc nad žalmami..
Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie „Hodina milosti“ od 12.00 do 13.00

Božia Matka, ktorá sa zjavila sestre Perine Gilli v Taliansku v Montiochiari, na svoj sviatok Nepoškvrneného Počatia 8. decembra 1947, povedala:
„Prajem si, aby som bola volaná a uctievaná ako Mária, Ruža duchovná – Matka Cirkvi… prajem si, aby každoročne 8. decembra na poludnie, sa slávila HODINA MILOSTI pre celý svet. Vďaka tejto bohoslužbe pošlem nespočetné milosti pre telo i dušu. Bude to jav veľkých a mnohých obrátení. Duše tvrdé a studené ako mramor sa pohnú pod vplyvom Božej milosti a zasa budú verné a milujúce Boha. Náš Pán, môj Syn, Boží Ježiš, ukáže svoje nesmierne milosrdenstvo, pokiaľ sa dobrí ľudia budú modliť za svojich blízkych. Je nutné, čo najskôr oznámiť najvyššiemu pastierovi Cirkvi pápežovi Piovi XII., že mojím prianím je, aby táto Hodina milosti bola rozširovaná po celom svete a a by sa o nej dozvedel celý svet. Čoskoro ľudia poznajú veľkosť tejto hodiny milosti. Ak nemôžeš ísť do kostola, modli sa napoludnie doma a obdržíš odo mňa milosť.“
(podľa A.M. Wegw: Mária – Ruža duchovná, Montiochiari – Fontanelle, 1976; Kniha s cirkevným povolením tlače z 12.2.1974 a 9.9.1975)
Libor Halik
Starec Ephraim (Efrem, Efraim) Arizonský - v ruském jazyce komentář: Stylita
Dnes (8.12.2019) ráno odevzdal svou duši Hospodinu STAREC EFRÉM, žák svatého Josefa Hesychasty, bývalý igumen atoského monastýru Filotheu a zakladatel osmnácti mužských i ženských monastýrů v USA.
LH: Čili řecký pravoslavný starec a prorok Efraim (Efrém) Arizonský zemřel na svátek Neposkvrněného Početí Panny Marie dle …More
Starec Ephraim (Efrem, Efraim) Arizonský - v ruském jazyce komentář: Stylita
Dnes (8.12.2019) ráno odevzdal svou duši Hospodinu STAREC EFRÉM, žák svatého Josefa Hesychasty, bývalý igumen atoského monastýru Filotheu a zakladatel osmnácti mužských i ženských monastýrů v USA.
LH: Čili řecký pravoslavný starec a prorok Efraim (Efrém) Arizonský zemřel na svátek Neposkvrněného Početí Panny Marie dle římskokatolického kalendáře.
Peter(skala)
Lola123456
Je to najväčší Marianský sviatok Cirkvi. Panna Mária rozdáva plným priehrštím darčeky. Ruža duchovná, Matka Cirkvi , oroduj za našu Cirkev, daj nám svätého pápeža.
michal0011 likes this.