MementoMori+++
Czas zainteresować się dziećmi. Mam wrażenie że szkoła pełniła dla niektórych rodziców, rolę wyręczyciela dla rodziców dla których dzieci były problematyczne. Ci którzy kochają swoje dzieci i traktują jako dar a nie jako zbędny balast, mam nadzieję że prędzej pozbawią je takiej "edukacji" niż zaszczepią. Trzeba wkońcu znaleźć czas na myślenie bo ktoś to wykorzystał te wszystkie słabości. …More
Czas zainteresować się dziećmi. Mam wrażenie że szkoła pełniła dla niektórych rodziców, rolę wyręczyciela dla rodziców dla których dzieci były problematyczne. Ci którzy kochają swoje dzieci i traktują jako dar a nie jako zbędny balast, mam nadzieję że prędzej pozbawią je takiej "edukacji" niż zaszczepią. Trzeba wkońcu znaleźć czas na myślenie bo ktoś to wykorzystał te wszystkie słabości. Odpowiedzialność sumienia jednak rośnie coraz bardziej pozwala przeciwstawiać się bezrozumności. To jest również czas próby dla służb, nauczycieli, dyrektorów bo jak takie rzeczy wprowadzają dokonują wyboru po której stronie stają, ignorując cały szereg słyszanych świadectw szkodliwości szczepionek.

27 Nie nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i wtedy dom jego ograbi Mk 3 27
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
,,– W większości szkół po dodatnim wyniku PCR u jednego ucznia cała klasa jest wysyłana na nauczanie zdalne.

Ponadto, tylko uczniowie niezaszczepieni są zamykani na kwarantannie.

W Radomiu, z powodu jednego pozytywnego testu PCR u pani wicedyrektor zamknięto szkołę liczącą 900 uczniów!

A nauczycielowi, który się temu przeciwstawił, zagrożono karą dyscyplinarną – mówi nauczycielka.
,,
Weronika....S
Właśnie tak, to rzeczywiście globalny rodzaj faszyzmu. I duchowieństwo nas nie obroni, bo oni też płyną ,,tym statkiem,,