Clicks11
jamacor

Botgöring

208

Välsignad vare smärtan. Älskad vare smärtan.

Helgad vare smärtan ... Förhärligad vare smärtan!

209

Aposteln Paulus ger oss ett helt program för att gå igenom lidandets skola med framgång: spe gaudentes - glada i hoppet, in tribulatione patientes - uthålliga i lidandet, orationi instantes - ihärdiga i bönen.

210

Gottgörelse: det är den stig som leder till Livet.

211

Begrav genom botgöring dina underlåtelser, förolämpningar och synder i den djupa grop som din ödmjukhet grävt. Så gräver även bonden ner rutten frukt, torra kvistar och fallna löv vid rötterna på det träd som de växte på. Det som har varit ofruktbart, eller rentav skadligt, bidrar sedan effektivt till ny fruktbarhet.

Lär dig att vinna ny styrka ur dina fall, att ur döden vinna liv.

212

Den Kristus som du ser är inte Jesus. I bästa fall är det den sorgliga bild som du med din grumliga blick kan se ... Rena dig, gör din blick klar med hjälp av ödmjukhet och botgöring. Sedan ... kommer du inte att sakna Kärlekens rena ljus. Du kommer att se perfekt. Bilden kommer verkligen att vara hans bild: att vara Han!

213

Jesus lider för att uppfylla Faderns vilja ... Och du, som också vill uppfylla Guds allraheligaste vilja genom att följa i Mästarens spår, kan du beklaga dig, om lidandet blir din följeslagare längs vägen?

214

Säg till din kropp: jag föredrar att ha dig som slav än att vara förslavad av dig.

215

Vad rädda folk är för botgöring! Om allt vad de gör för att behaga världen gjordes med rätt avsikt - av kärlek till Gud - hur många stora helgon skulle det då inte bli av somliga män och kvinnor!

216

Gråter du? Skäms inte för det. Gråt bara. Jodå, män gråter precis som du, i ensamhet, inför Gud. Varje natt, sade kung David, väter jag min bädd med mina tårar.

Med dina brinnande och manliga tårar kan du rena ditt förflutna och göra ditt nuvarande liv övernaturligt.

217

Jag vill att du skall vara lycklig på jorden. Men du kommer aldrig att bli det om du inte blir av med din rädsla för smärtan. Ty så länge vi är ”på väg” består vår lycka just i smärtan.

218

Vad ljuvligt det är att förlora livet för Livets skull!

219

Om du har klart för dig att de där - kroppsliga och själsliga - smärtorna betyder rening och förtjänst, så välsigna dem.

220

”Gud give er hälsa”, säger vissa tiggare när de ber om en allmosa eller tackar för den. Ger dig inte denna önskan om rent kroppslig välgång en dålig bismak?

221

Om vi är generösa i vår frivilliga botgöring, kommer Jesus att fylla oss med den nåd som krävs för att älska de prövningar han sänder.

222

Gör så att din vilja genom botgöringen avkräver sinnena allt det som själens övriga krafter förvägrar den i bönen.

223

Vad lite botgöringen är värd om man inte ständigt tuktar sig själv!

224

Är du rädd för botgöring? ... För botgöringen, som hjälper dig att vinna det eviga livet? Ser du inte samtidigt att människor bara för att bevara sitt nuvarande ömkliga liv underkastar sig de otaliga plågor som ett blodigt kirurgiskt ingrepp medför?

225

Din värsta fiende är du själv.

226

Behandla din kropp hänsynsfullt, men inte med mer hänsyn än vad en förrädisk fiende förtjänar.

227

Om du vet att kroppen är din fiende, och dessutom Guds äras fiende eftersom den är din helgelses fiende, varför pysslar du då om den så mycket?

228

”Ha en trevlig eftermiddag”, sade de till oss, som vanligt. En själ som står mycket nära Gud anmärkte: ”Vilken kortvarig önskan!”

229

Med dig, Jesus, är smärtan full av glädje och mörkret fullt av ljus!

230

Du lider! Hör här: ”Hans” hjärta är inte mindre än vårt. Lider du? Det är just vad du behöver.

231

Sträng fasta är en botövning som behagar Gud mycket. Men av ett eller annat skäl har vi tillåtit många lättnader. Ingenting hindrar - tvärtom - att du ofta fastar, om du har din föreståndares tillstånd.

232

Skäl för att göra bot? Försoning, gottgörelse, förbön, tacksägelse; idel medel för att göra framsteg ... : för dig, för mig, för andra, för din familj, för ditt land, för Kyrkan ... och av tusen andra skäl.

233

Gör inte mera bot än din föreståndare tillåter dig att göra.

234

Hur mycket upphöjer vi inte smärtan, då vi ger den dess rätta plats i den andliga ekonomin: då vi förvandlar den till botgöring!
se.escrivaworks.org/book/1/_c7